งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการผ่อนคลายความเครียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการผ่อนคลายความเครียด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการผ่อนคลายความเครียด

2 1.การหายใจ 2.เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - อาการวิงเวียน ปวดมึนศีรษะ จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ชอบถอนหายใจ มีอาการหืดหอบ หรือพวกที่มักปวดท้องบ่อยๆ ปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ บริเวณหัวไหล่ แถวใบหน้า ตามแขนขา จนมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง หรือพวกที่ความรู้สึกมักอ่อนไหว ประหม่าง่าย มือเท้าชอบสั่น เสียงสั่น พูดไม่ค่อยออก หรือพูดเร็ว- เกินไปจนตัวเองยังคิดตามไม่ทัน และพวกที่ชอบเหงื่อไหลตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือลำตัว

3 3.จิตคลุมกาย - ช่วยให้รู้จักควบคุมความนึกคิดให้เป็นระเบียบ มีความสงบและมี สมาธิที่ดี คิดอะไรในสิ่งที่ต้องการจะคิดได้ ไม่ใช่ให้ความนึกคิดอยู่- นอกเหนือการควบคุมจนกลายเป็นคนที่มีความคิดสับสนวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน 4.การกำจัดความรู้สึกหวั่นไหวอย่างเป็นระบบ(systematic desensitization) - เกิดจากความกลัวฝังใจ - เรียงลำดับความกลัวน้อยที่สุดไปจนถึงมากที่สุดแล้วค่อยๆเผชิญกับ สิ่งที่รู้สึกกลัว ไม่จำเป็นต้องอยู่ในสถานการณ์จริงๆ

4 5.การชนะความวิตกกังวล - ความวิตกกังวลเกิดจากความทยานอยากอย่างเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจ มีนิสัยโลภ เลยกังวลว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ต้องการ - ชอบยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ กลัวว่าสิ่งที่ยึดอยู่จะมีการ เปลี่ยนแปลง - เกิดจากความโกรธทำให้ผู้อื่นเสียหาย พอหายโกรธก็กังวลว่าผู้อื่นจะ ไม่พอใจ ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

5 6.สะกดจิตตัวเอง - สร้างความเชื่อ - ชักชวนให้เชื่อ - แนะนำ - ฝึกการวิเคราะห์ถึงปัญหาและคิดหาวิธีแก้ไขความนึกคิดด้วยตัวเอง 7.พฤติกรรมกล้าแสดงออก - เนื่องมาจากการต้องไปกดเก็บความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้จนกลายเป็น นิสัยติดตัว เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถแค่ไหน อย่างไร ไม่รู้ว่า- ตัวเองคือใคร ตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตนี้บ้าง คอยไปคิดไปรู้แต่ว่า คนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร

6 ขั้นตอนที่หนึ่ง - หัดฝึกซ้อมพูดประโยคเหล่านี้ พร้อมกับแสดงความรู้สึกออกทาง- สายตา ใบหน้า ท่าทาง และน้ำเสียง ประกอบไปด้วย ผมอยากให้คุณช่วย….(อะไร)..ให้ผมหน่อย… ขั้นตอนที่สอง - ตั้งเป้าหมายบุคลิกภาพที่คุณอยากเป็น ขั้นตอนที่สาม - ฝึกจิตนาการถึงนิสัยด้านการกระทำที่คุณอยากเป็นเพื่อให้พฤติกรรม กล้าแสดงออกนี้เป็นไปได้เร็ว และง่ายขึ้น ขั้นตอนที่สี่ - ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในเหตุการณ์จริง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการผ่อนคลายความเครียด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google