งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีการผ่อนคลาย ความเครียด. 1. การหายใจ 2. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - อาการวิงเวียน ปวดมึนศีรษะ จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ชอบถอนหายใจ มีอาการหืดหอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีการผ่อนคลาย ความเครียด. 1. การหายใจ 2. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - อาการวิงเวียน ปวดมึนศีรษะ จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ชอบถอนหายใจ มีอาการหืดหอบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีการผ่อนคลาย ความเครียด

2 1. การหายใจ 2. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - อาการวิงเวียน ปวดมึนศีรษะ จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ชอบถอนหายใจ มีอาการหืดหอบ หรือพวกที่ มักปวดท้องบ่อยๆ ปวดเมื่อยบริเวณต้นคอ บริเวณหัวไหล่ แถว ใบหน้า ตามแขนขา จนมีอาการอ่อนเปลี้ยเพลียแรง หรือพวกที่ ความรู้สึกมักอ่อนไหว ประหม่าง่าย มือเท้าชอบสั่น เสียงสั่น พูดไม่ ค่อยออก หรือพูดเร็ว - เกินไปจนตัวเองยังคิดตามไม่ทัน และพวกที่ ชอบเหงื่อไหลตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า หรือลำตัว

3 3. จิตคลุมกาย - ช่วยให้รู้จักควบคุมความนึกคิดให้เป็นระเบียบ มีความสงบและมี สมาธิที่ดี คิดอะไรในสิ่งที่ต้องการจะคิดได้ ไม่ใช่ให้ความนึกคิดอยู่ - นอกเหนือการควบคุมจนกลายเป็นคนที่มี ความคิดสับสนวุ่นวาย ฟุ้งซ่าน 4. การกำจัดความรู้สึกหวั่นไหวอย่างเป็นระบบ (systematic desensitization) - เกิดจากความกลัวฝังใจ - เรียงลำดับความกลัวน้อยที่สุดไปจนถึงมาก ที่สุดแล้วค่อยๆเผชิญกับ สิ่งที่รู้สึกกลัว ไม่จำเป็นต้องอยู่ใน สถานการณ์จริงๆ

4 5. การชนะความวิตกกังวล - ความวิตกกังวลเกิดจากความทยานอยาก อย่างเห็นแก่ตัวที่มีอยู่ในใจ มีนิสัยโลภ เลยกังวลว่าอาจจะไม่ได้ตามที่ ต้องการ - ชอบยึดมั่นถือมั่นกับสิ่งที่ตัวเองต้องการ กลัว ว่าสิ่งที่ยึดอยู่จะมีการ เปลี่ยนแปลง - เกิดจากความโกรธทำให้ผู้อื่นเสียหาย พอ หายโกรธก็กังวลว่าผู้อื่นจะ ไม่พอใจ ฝึกอยู่กับปัจจุบัน

5 6. สะกดจิตตัวเอง - สร้างความเชื่อ - ชักชวนให้เชื่อ - แนะนำ - ฝึกการวิเคราะห์ถึงปัญหาและคิดหาวิธีแก้ไข ความนึกคิดด้วยตัวเอง 7. พฤติกรรมกล้าแสดงออก - เนื่องมาจากการต้องไปกดเก็บความรู้สึกที่ แท้จริงเอาไว้จนกลายเป็น นิสัยติดตัว เลยไม่รู้ว่าตัวเองมีความสามารถ แค่ไหน อย่างไร ไม่รู้ว่า - ตัวเองคือใคร ตัวเองต้องการอะไรจากชีวิตนี้ บ้าง คอยไปคิดไปรู้แต่ว่า คนอื่นเขาจะรู้สึกอย่างไร ต้องการอะไร

6 ขั้นตอนที่หนึ่ง - หัดฝึกซ้อมพูดประโยคเหล่านี้ พร้อมกับ แสดงความรู้สึกออกทาง - สายตา ใบหน้า ท่าทาง และน้ำเสียง ประกอบไปด้วย ผมอยากให้คุณช่วย ….( อะไร ).. ให้ผม หน่อย … ขั้นตอนที่สอง - ตั้งเป้าหมายบุคลิกภาพที่คุณอยากเป็น ขั้นตอนที่สาม - ฝึกจิตนาการถึงนิสัยด้านการกระทำที่คุณ อยากเป็นเพื่อให้พฤติกรรม กล้าแสดงออกนี้เป็นไปได้เร็ว และง่ายขึ้น ขั้นตอนที่สี่ - ฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกในเหตุการณ์จริง


ดาวน์โหลด ppt วิธีการผ่อนคลาย ความเครียด. 1. การหายใจ 2. เทคนิคการผ่อนคลายกล้ามเนื้อ - อาการวิงเวียน ปวดมึนศีรษะ จุกแน่นหน้าอก หายใจไม่ทั่วท้อง ชอบถอนหายใจ มีอาการหืดหอบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google