งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณมีสิ่งนี้กัน บ้างหรือยัง. ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้อ อะไร ? สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณมีสิ่งนี้กัน บ้างหรือยัง. ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้อ อะไร ? สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณมีสิ่งนี้กัน บ้างหรือยัง

2 ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้อ อะไร ? สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง

3 ไม่สำคัญว่า... คุณทำงานล่วงเวลา มากขนาดไหน ? สำคัญว่า... คุณให้ " เวลา " แก่ ครอบครัว และคนที่รักมากแค่ไหน

4 ไม่สำคัญว่า... คุณมีเสื้อผ้าทันสมัยกี่ ชุดในตู้ ? สำคัญว่า... คุณเคยให้เสื้อผ้าแก่คนที่ " ขาดแคลน " ใส่กี่ชุด

5 ไม่สำคัญว่า... คุณมีฐานะอะไรใน สังคม ? สำคัญว่า... คุณ " วางตัว " ในระดับไหน

6 ไม่สำคัญว่า... คุณมีทรัพย์มาก เท่าไหร่ ? สำคัญว่า... สิ่งที่คุณมี มันมี " อำนาจ " ชี้ขาดชีวิตคุณ แค่ไหน

7 ไม่สำคัญว่า... เงินเดือนสูงสุดของ คุณเท่าไร ? สำคัญว่า... คุณต้องสละ " อุดมการณ์ " เพื่อได้มันมา หรือไม่

8 ไม่สำคัญว่า... คุณได้เลื่อนขั้นกี่ขั้น แล้ว ? สำคัญว่า... คุณเคย " สนับสนุน " ใครให้ ได้เลื่อนขั้นบ้าง

9 ไม่สำคัญว่า... คุณมีเพื่อนกี่คน ? สำคัญว่า... คุณเป็น " เพื่อนแท้ " กับใคร บ้าง

10 ไม่สำคัญว่า... คุณเรียกร้องและปกป้องสิทธิของ ตัวเองอย่างไร ? สำคัญว่า... คุณทำอะไรเพื่อ " ช่วยและปกป้อง " สิทธิคนอื่น

11 ไม่สำคัญว่า... สิ่งที่คุณทำสอดคล้องกับคำพูด ของคุณกี่ครั้ง ? สำคัญว่า... มีกี่ครั้งที่คำพูดของคุณ " ไม่สอดคล้อง " กับการกระทำ...


ดาวน์โหลด ppt คุณมีสิ่งนี้กัน บ้างหรือยัง. ไม่สำคัญว่า... คุณขับรถยี่ห้อ อะไร ? สำคัญว่า... คุณเคยให้คนที่ไม่มีรถ " นั่ง " มาด้วยกี่ครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google