งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา. ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา. ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา

3 ความฉลาดทางสติปัญญา 10 Q 1. IQ ( Intelligence Quotient )
2. EQ ( Emotionalral Quotient ) ความฉลาดทางอารมณ์ 3. MQ ( Moral Quotient ) ความฉลาดทางคุณธรรม

4 4. AQ ( Adversity Quotient )
การฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหา 5. CQ ( Creativity Quotient ) การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ 6. PQ ( Play Quotient ) ความฉลาดเกิดจากการเล่น 7. LQ ( Leadersship Quotient) ความสามารถในการเป็นผู้นำ

5 8. TQ ( Team Quotient ) ความสามารถการทำงานเป็นทีม 9. OQ ( Organizational Quotient ) ความสามารถการทำงานเป็นองค์กร 10. SQ ( Social Quotient ) การเข้าใจในสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง

6 การพัฒนาตามวัย วัยเด็ก IQ EQ MQ AQ CQ วัยรุ่น LQ TQ วัยผู้ใหญ่ OQ SQ

7 EQ มาจากคำว่า EMOTIONAL QUOTIENT ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถ
ความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถ ทางอารมณ์ที่จะช่วยในการดำเนินชีวิตเป็น ไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข

8 ความฉลาดทางอารมณ์ เก่ง ดี สุข

9 ความฉลาดทางอารมณ์ เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น แก้ไขความขัดแย้งได้

10 ภาวะผู้นำของผู้บริหาร และความฉลาดทางอารมณ์
ทักษะผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์ 1. ทักษะหลัก การรู้จักตนเอง การครองสติ การอ่านผู้อื่น การรับรู้ที่แม่นยำ การสื่อสารด้วยความยืดหยุ่น

11 ทักษะผู้นำที่มีความฉลาดทางอารมณ์
2. ทักษะขั้นสูง * ยอมรับหน้าที่ความรับผิดชอบ * การสร้างทางเลือก * การยอมรับในวิสัยทัศน์ * การมีความกล้าหาญ * การแสดงความแน่วแน่

12 ความสัมพันธ์ EQ MQ

13 I = Innovate Inspiration L = L isten with head and heart
Smile การบริหารอารมณ์ตนเอง S = Self Awareness M = Manage emotion I = Innovate Inspiration L = L isten with head and heart E = Enhancesocial skill

14 ด้วยคิดว่าอารมณ์ คือ เขา เขาคืออารมณ์ เขาจึงเป็นทาสของอารมณ์เสมอ
คนโง่ มักจมอยู่ในอารมณ์ ด้วยคิดว่าอารมณ์ คือ เขา เขาคืออารมณ์ เขาจึงเป็นทาสของอารมณ์เสมอ คนฉลาด ชอบปฏิเสธอารมณ์ เพราะคิดว่าอารมณ์ คือ สิ่งรบกวน ทำตัวเป็นคนสงบที่ไร้อารมณ์ เขาจึงเป็นเพื่อนกับผีดิบ

15 สร้างอารมณ์ที่ควรสร้าง เสพอารมณ์ที่ควรเสพ ควบคุมอารมณ์ที่ควรควบคุม
คนเจ้าปัญญา ย่อมบริหารอารมณ์ สร้างอารมณ์ที่ควรสร้าง เสพอารมณ์ที่ควรเสพ ควบคุมอารมณ์ที่ควรควบคุม รักษาอารมณ์ที่ควรรักษา สลายอารมณ์ที่ควรสลาย เขาจึงเป็นนายของอารมณ์ โดยสมบูรณ์ ดร. ไชย ณ พล

16 ความฉลาดทางอารมณ์ ของผู้บริหาร

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา. ความฉลาดทางอารมณ์ ของตัวเรา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google