งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็น โรงเรียนประชาบาลประจำกิ่งอำเภอ สระแก้ว เดิมชื่อโรงเรียนสระแก้ว ประชาบำรุง รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็น โรงเรียนประชาบาลประจำกิ่งอำเภอ สระแก้ว เดิมชื่อโรงเรียนสระแก้ว ประชาบำรุง รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็น โรงเรียนประชาบาลประจำกิ่งอำเภอ สระแก้ว เดิมชื่อโรงเรียนสระแก้ว ประชาบำรุง รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม ณ นคร ปลัดกิ่ง อำเภอสระแก้ว เป็นผู้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ. ศ. 2463 โรงเรียน ดำเนินงานบอกบุญงานเรี่ยไรกับ ราษฎร พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลาย จัดการ สอนตามหลักสูตรของกระทรวงธรรม การ สอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1– 3 โดย ในหนึ่งปีการศึกษาแบ่ง ออกเป็นสองภาคเรียน มีอาคารเรียน 1 หลัง ผู้ที่ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ขณะนั้นคือนายหิรัณย์ จิตละมุน

2 ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ตั้งแต่ วันที่ 25 เมษายน พ. ศ.2537 ตาม ประกาศคณะกรรมการการ ประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว และเป็น โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด สระแก้ว เป็นที่ตั้งศูนย์โรงเรียน เครือข่าย เปิดทำการสอนตาม หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2551 มีอาคารเรียน จำนวน 8 หลัง เป็นอาคารที่สามารถรื้อถอนได้ จำนวน 3 หลัง ได้รับการอนุมัติแล้ว แต่จำเป็นต้องใช้เป็นสถานที่เรียนไป ก่อน ได้รับงบประมาณสร้างใหม่ 1 หลัง จะเปิดทำการในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จำนวนห้องเรียน ทั้งหมด 49 ห้องเรียน

3 อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง ส้วม 9 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง สนามเด็กเล่น 1 แห่ง ห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง อาคารเรียนวิถีพุทธ 1 หลัง อาคาร พยาบาล 1 หลัง อาคารดนตรีไทย 1 หลัง จำนวนนักเรียน 1,870 คน จำนวนข้าราชการครู 75 คน พนักงาน ราชการ 5 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน และนักการภารโรง 2 คน โดยมีนาย เทพพิทักษ์ เมตตา เป็นผู้อำนวยการ โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2554 จนถึงปัจจุบัน

4 ที่ตั้ง ตั้งอยู่เลขที่ 120 ถนนสุวรรณ ศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว พื้นที่ ทั้งสิ้น 38 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา เปิดทำการสอนชั้นอนุบาลปีที่ 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 คำขวัญโรงเรียน รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ศึกษา พัฒนาตนเอง สีประจำโรงเรียน สีแดง – สีขาว สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน ดอกบัว ทับ อ. เอกลักษณ์ของโรงเรียน ดนตรี ไทย อัตลักษณ์ของโรงเรียน ยิ้มง่าย ใส่ ใจวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน อนุบาลวัดสระแก้ว โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็น โรงเรียนประชาบาลประจำกิ่งอำเภอ สระแก้ว เดิมชื่อโรงเรียนสระแก้ว ประชาบำรุง รองอำมาตย์ตรีแฉล้ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google