งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้
การเสวนา ครูเกียรติศักดิ์ วิเชียรรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปุลามาวอ อ. ปะนาเระ จ.ปัตตานี คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

2 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ

3 โรงเรียนบ้านปุลามาวอ
นักเรียนชั้นอนุบาล 1 – ประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 170 คน ครูจำนวน 11 คน พนักงานราชการ 1 คน วิทยากรสอนศาสนา 1 คน นักการภารโรง 1 คน

4 ภาพหลังเกิดเพลิงไหม้

5

6 ห้องเรียนชั่วคราว

7 ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว

8 การเรียนการสอนในปัจจุบัน

9

10 ห้องเรียนของหนู

11

12 สถานการณ์ เหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ต้นปี 2547 ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการดำรงชีวิตอย่างสงบสุขของประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างยิ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนถูกทำร้ายในหลายๆรูปแบบจนถึงแก่ชีวิต บาดเจ็บ ทุพพลภาพและทรัพย์สินเสียหายเป็นจำนวนมาก

13

14

15 ครู/บุคลากรเสียชีวิต โรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและสถานศึกษาที่ถูกลอบวางเพลิง 4 มกราคม 2547 – 30 เมษายน 2550 จังหวัด ครู/บุคลากรเสียชีวิต ครู/บุคลากรบาดเจ็บ นักเรียนเสียชีวิต นักเรียนบาดเจ็บ รวม โรงเรียนที่ถูกลอบวางเพลิง ยะลา 24 9 27 84 46 นราธิวาส 15 3 18 33 71 63 ปัตตานี 28 4 19 8 59 50 สงขลาเขต3 1 - 2 68 17 61 70 216 162

16 จำนวนสถานศึกษา ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
เขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. โรงเรียนเอกชน สถาบันศึกษาปอเนาะ ตาดีกา สอศ. สกอ. (รวมวิทยาลัยชุมชน/วิทยาลัยอิสลาม) รวม รร.เอกชนสามัญ รร.เอกชนสอนศาสนา สอนสามัญ/ศาสนา15(1) สอนศาสนาอย่างเดียว15(2) ยะลา 1 118 10 18 24 63 240 5 3 809 ยะลา 2 108 17 28 165 ปัตตานี 1 159 6 25 69 274 2 1,242 ปัตตานี 2 180 7 29 116 326 นราธิวาส 1 199 12 32 350 1,084 นราธิวาส 2 161 8 4 247 925 48 133 82 325 1,602 13 3,135

17

18

19 ช่วง ถาม-ตอบ

20

21 ประกาศ เรียนเชิญเจ้าของร้านค้าและบุคคลทั่วไป นำเงินมาบริจาคได้ที่โต๊ะบริจาค และรับใบเสร็จออกโดยโรงเรียน


ดาวน์โหลด ppt คณะทำงานรวมน้ำใจ NSTDA ซับน้ำตาชาวใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google