งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสมร ศรี ใส กิจกรรมการ เรียนการสอน เด็กปฐมวัย. เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 สถานที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสมร ศรี ใส กิจกรรมการ เรียนการสอน เด็กปฐมวัย. เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 สถานที่ตั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสมร ศรี ใส กิจกรรมการ เรียนการสอน เด็กปฐมวัย

2 เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 สถานที่ตั้ง

3 เปิดบริการเด็กระดับชั้นบริบาล และอนุบาล มี นักเรียนกว่า 50 คน ผู้ดูแลเด็ก 6 คน คนงานสวน 2 คน ผู้บริหาร 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน

4 สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

5 อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัย แพทยศาสตร์ ฯ

6 กิจกรรมส่งเสริม เพื่อ แก้ไข เด็กที่เอาแต่ใจตนเอง และโมโหง่าย

7 กรณีศึกษา ด. ญ. ณัฏฐาวรางค์ วงศ์คำ ( น้องณัชชา ) อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัย แพทยศาสตร์ฯ

8 กิจกรรมการวาด ภาพระบายสี

9 กิจกรรม... การเล่นเข้ากลุ่ม กับเพื่อนๆ

10 กิจกรรมแรงเสริมจาก ครูและเพื่อนๆ

11 สรุปกิจกรรมส่งเสริม เพื่อ แก้ไข เด็กที่เอาแต่ใจตนเองและ โมโหง่ายโดยการสังเกต กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมการ เล่นเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ช่วยให้ เด็กสนุกสนานมีอารมณ์ดีขึ้น คำชมเชย การโอบกอดสัมผัส ตัวเด็กจากครู ทำให้เด็กรู้สึก อบอุ่นมีความมั่นใจมากขึ้น เด็กยอมรับความคิดเห็นและ ความสำคัญของผู้อื่นทำให้เด็ก มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีอารมณ์ร่า เริง แจ่มใส

12 การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน ( กรณีเด็กก้าวร้าว ) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของ นักเรียน ชั้นอนุบาล 2 จากจำนวนเด็ก ทั้งหมด 13 คน มีนักเรียนที่มีพฤติกรรม ก้าวร้าวจำนวน 2 คน

13 กิจกรรมการปั้น ดินน้ำมัน

14 กิจกรรมวาดภาพระบายสี

15 การให้เด็กนำผลงาน เสนอหน้าชั้นเรียน

16 สรุปการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนา ผู้เรียนโดยการสังเกต เด็กลดความก้าวร้าวทางกาย และทางวาจาในระดับดี เด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้จาก ที่เคยเป็นเด็กไม่ยอมใครและ ชอบรังแกเพื่อน เด็กปรับพฤติกรรมก้าวร้าวใน ระดับดี 1 คน อีก 1 คนในระดับ ปานกลาง


ดาวน์โหลด ppt นางสมร ศรี ใส กิจกรรมการ เรียนการสอน เด็กปฐมวัย. เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบล เมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี 34190 สถานที่ตั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google