งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย
นางสมร ศรีใส

2 สถานที่ตั้ง เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

3 เปิดบริการเด็กระดับชั้นบริบาล และอนุบาล มีนักเรียนกว่า 50 คน ผู้ดูแลเด็ก 6 คน คนงานสวน 2 คน ผู้บริหาร 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน

4 สนามเด็กเล่นกลางแจ้ง

5 อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

6 กิจกรรมส่งเสริม เพื่อแก้ไข เด็กที่เอาแต่ใจตนเองและโมโหง่าย

7 กรณีศึกษา ด.ญ.ณัฏฐาวรางค์ วงศ์คำ (น้องณัชชา) อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาล 2
ด.ญ.ณัฏฐาวรางค์ วงศ์คำ (น้องณัชชา) อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาล 2 ศูนย์พัฒนาเด็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ

8 กิจกรรมการวาดภาพระบายสี

9 กิจกรรม... การเล่นเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ

10 กิจกรรมแรงเสริมจากครูและเพื่อนๆ

11 สรุปกิจกรรมส่งเสริม เพื่อแก้ไข เด็กที่เอาแต่ใจตนเองและโมโหง่ายโดยการสังเกต
กิจกรรมศิลปะและกิจกรรมการเล่นเข้ากลุ่มกับเพื่อนๆ ช่วยให้เด็กสนุกสนานมีอารมณ์ดีขึ้น คำชมเชย การโอบกอดสัมผัสตัวเด็กจากครู ทำให้เด็กรู้สึกอบอุ่นมีความมั่นใจมากขึ้น เด็กยอมรับความคิดเห็นและความสำคัญของผู้อื่นทำให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมีอารมณ์ร่าเริง แจ่มใส

12 การจัดกิจกรรม พัฒนาผู้เรียน (กรณีเด็กก้าวร้าว)
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 จากจำนวนเด็กทั้งหมด 13 คน มีนักเรียนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวจำนวน 2 คน

13 กิจกรรมการปั้นดินน้ำมัน

14 กิจกรรมวาดภาพระบายสี

15 การให้เด็กนำผลงานเสนอหน้าชั้นเรียน

16 สรุปการจัดกิจกรรมกลุ่มพัฒนาผู้เรียนโดยการสังเกต
เด็กลดความก้าวร้าวทางกายและทางวาจาในระดับดี เด็กปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้จากที่เคยเป็นเด็กไม่ยอมใครและชอบรังแกเพื่อน เด็กปรับพฤติกรรมก้าวร้าวในระดับดี 1 คน อีก 1 คนในระดับปานกลาง


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google