งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพฉายหลายมุมมอง (Multi-view Projection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพฉายหลายมุมมอง (Multi-view Projection)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพฉายหลายมุมมอง (Multi-view Projection)
สัปดาห์ที่ 4

2 มุมมองมาตรฐานของภาพฉายตั้งฉาก การเขียนภาพฉายตั้งฉาก
เนื้อหาในสัปดาห์ที่ 4 ภาพฉายตั้งฉาก มุมมองมาตรฐานของภาพฉายตั้งฉาก การเขียนภาพฉายตั้งฉาก

3 วัตถุประสงค์ในสัปดาห์ที่ 4
เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการอ่านและฉายภาพแบบตั้งฉาก (Orthographic Projection) เพื่อให้นักศึกษารู้จักมุมมองมาตรฐานของภาพฉายตั้งฉาก เพื่อให้นักศึกษาฝึกฝนการสเกตซ์ภาพฉายตั้งฉาก

4 1. ทำไมต้องเขียนภาพฉายตั้งฉาก
รูปสามมิติไม่สามารถที่จะแสดง ขนาดที่ถูกต้องของวัตถุในบางส่วนได้

5 1. ทำไมต้องเขียนภาพฉายตั้งฉาก
เป็นระบบการวางภาพ ที่สามารถแสดงขนาดและบอกรายละเอียด อย่างครบถ้วนของวัตถุได้

6 “Multi-view Projection” หรือ การฉายภาพวัตถุในหลาย ๆ ด้าน
เรียกระบบที่กำหนดขึ้นว่า “Multi-view Projection” หรือ การฉายภาพวัตถุในหลาย ๆ ด้าน ตัวอย่าง เช่น ด้านหน้า (Front View) ด้านข้างขวา (R. Side View) ด้านบน (Top View)

7 ด้านข้างขวา (R. Side View)
Orthographic Sketching ด้านบน (Top View) ด้านหน้า (Front View) ด้านข้างขวา (R. Side View)

8 Orthographic Sketching

9 Orthographic Sketching

10 Orthographic Sketching
FRONT VIEW - มุมมองด้านหน้า

11 Orthographic Sketching
TOP VIEW - มุมมองด้านบน

12 Orthographic Sketching
R. SIDE VIEW - มุมมองด้านข้างขวา

13 2. มุมมองมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน
(The six standard views )

14

15 2. มุมมองมาตรฐานทั้ง 6 ด้าน

16 พิจารณารูป มีมุมมอง 3 คู่ที่จะแสดงรายละเอียดของวัตถุซ้ำกัน
ด้านหน้ากับด้านหลัง (Front กับ Rear) 1 ด้านขวาและด้านซ้าย (R Side กับ L Side) 2 ด้านบนและด้านล่าง (Top กับ Bottom) 3

17

18

19 2. มุมมองมาตรฐาน

20 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

21 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

22 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

23 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

24 3. การฉายภาพ 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection

25 3. การฉายภาพ 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection

26 3. การฉายภาพ 3.1 Hidden Line in Orthographic Projection

27 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

28 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

29 ตัวอย่างแบบฝึกหัดพื้นฐาน

30 แบบฝึกหัด จงเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้านของรูปต่อไปนี้

31 แบบฝึกหัด จงเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้านของรูปต่อไปนี้

32 แบบฝึกหัด จงเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้านของรูปต่อไปนี้

33 แบบฝึกหัด จงเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้านของรูปต่อไปนี้

34 แบบฝึกหัด จงเขียนภาพฉายทั้ง 3 ด้านของรูปต่อไปนี้

35 3. การฉายภาพ การวางรูป ด้านบน ด้านหน้าและด้านข้าง จะต้องอยู่ในแนวตรงกัน จะต้องลงน้ำหนักของเส้นให้ถูกต้อง ตามชนิดของเส้น

36 3. การฉายภาพ

37 3. การฉายภาพ Dividers

38 3. การฉายภาพ Scales

39 3. การฉายภาพ Miter Line

40 3. การฉายภาพ 3.1 การเขียน Center line บนภาพฉายตั้งฉาก

41 3. การฉายภาพ 3.1 การเขียน Center line บนภาพฉายตั้งฉาก ถูก ผิด

42 3. การฉายภาพ 3.1 การเขียน Center line บนภาพฉายตั้งฉาก

43 3. การฉายภาพ 3.2 เส้นต่างๆ บนภาพฉายตั้งฉาก
เส้น Centerline ทับกับเส้น Visible line เส้น Hidden line ทับกับเส้น Visible line เส้น Hidden line ทับกับเส้น Centerline

44 ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่าน e-learning
จบสัปดาห์ที่ 4 อย่าลืมทำการบ้าน ด้วยตนเองและทบทวนบทเรียนผ่าน e-learning


ดาวน์โหลด ppt ภาพฉายหลายมุมมอง (Multi-view Projection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google