งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร

2 ที่มาของโครงงาน ร้านค้าที่ให้บริการรับจัดงานแต่งงานนั้น ส่วนใหญ่จะขาดความสามารถในการให้ ลูกค้าเข้ามามีบทบาทในการจัดสรร รายละเอียดของงานแต่งงานของตน รวมไป ถึงความสะดวกในการติดต่อกับผู้ใช้ และ รายละเอียดต่าง ๆ ที่จำเป็นในการใช้งานยัง มีไม่มากพอ

3 วัตถุประสงค์ของโครงงาน 1. เพื่อลดความยุ่งยากและลดภาระในการจัดงาน แต่งงาน 2. เพื่อเพิ่มความพึงพอใจและความสะดวกแก่ ลูกค้าที่ต้องการจะแต่งงาน 3. เพื่อเพิ่มช่องทางใหม่ในการติดต่อซื้อขาย ระหว่างลูกค้า กับ ผู้ประกอบการ 4. เพื่อลดค่าใช้จ่าย และเวลาในการจัดงาน แต่งงาน

4 ขอบเขตของโครงงาน  สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อใช้บริการต่าง ๆ ได้  สามารถเลือกองค์ประกอบต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน แต่งงาน เช่น ชุดแต่งงาน การ์ดเชิญ ของชำร่วย สถานที่จัดเลี้ยง ช่างภาพ ดอกไม้ อาหาร เครื่องดื่ม ได้  สามารถเลือกองค์ประกอบอื่น ๆ นอกเหนือจากการจัดงาน แต่งงาน เช่น สถานที่ฮันนีมูน ได้  สามารถเลือกแพ็คเกจพิธีแต่งงาน (Wedding Package) ของทางร้านได้ สำหรับลูกค้าทั่วไป

5 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )  สามารถใช้เครื่องมือในการช่วยประเมินงบประมาณในการ จัดงานแต่งงานได้  สามารถระบุงบประมาณในการจัดงานตามความเหมาะสม ได้  สามารถใช้เครื่องมือในการวางแผนการเตรียมงานแต่งงาน (checklist) ได้  สามารใช้เครื่องมือในการจัดการรายชื่อแขกสำหรับงาน แต่งงานได้  สามารถสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวสำหรับงานแต่งงานหรือคู่ บ่าวสาวได้

6 ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )  สามารถเก็บอัลบั้มรูปส่วนตัว (Gallery) ได้  สามารถเปิดใช้งานสมุดลงนามและอวยพรคู่บ่าวสาว สำหรับผู้ร่วมงานได้  สามารถค้นหาข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงานได้  สามารถรับข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าใหม่ หรือส่วนลดพิเศษ จากร้านค้าได้

7  สามารถตรวจสอบรายละเอียดพิธีการแต่งงานที่ลูกค้าได้ เลือก และจัดหา องค์ประกอบต่าง ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการได้  สามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้และเจ้าหน้าที่ได้  สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลบริการของทางร้านได้ สำหรับผู้ดูแลระบบ ขอบเขตของโครงงาน ( ต่อ )

8 การดำเนินโครงงาน  ศึกษาการทำงานของระบบเดิม 2. วิเคราะห์ปัญหา  การออกแบบ

9 Use-case Diagram

10

11 Class Diagram

12

13 ER - Diagram

14

15 ผลการดำเนิน โครงงาน

16 สรุปผลการดำเนิน โครงงาน ในการจัดทำโครงงานนี้ จัดทำขึ้นเพื่อ เพิ่มช่องทางใหม่ในการติดต่อระหว่างลูกค้า ที่มีความประสงค์จะแต่งงานกับ ผู้ประกอบการ อีกทั้งยังอำนวยความสะดวก ในหลาย ๆ ด้าน เช่น สถานที่ เวลา และ ค่าใช้จ่าย รวมถึงลูกค้าจะได้รับความพึง พอใจสูงสุดจากองค์ประกอบที่ตนได้เลือก

17 สรุปผลการดำเนิน โครงงาน ( ต่อ ) ข้อดีของโครงงาน 1. ช่วยอำนวยความสะดวกสบายในการเลือก รายละเอียดงานแต่งงาน ทำให้ไม่จำกัดช่วงเวลา ในการเลือกองค์ประกอบงานแต่งงานให้อยู่ภายใต้ ช่วงเวลาที่ร้านเปิด 2. ช่วยให้เข้าถึงกลุ่มของลูกค้าได้มากขึ้น 3. ช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดงานแต่งงาน

18 สรุปผลการดำเนิน โครงงาน ( ต่อ ) ข้อจำกัดของโครงงาน 1. การใช้งานระบบนั้นขึ้นอยู่กับการติดต่อระหว่าง เครือข่าย หากเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้ ระบบ ก็จะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ 2. หากมีข้อมูลจำนวนมากจะทำให้การเรียกดู ข้อมูลเกิดความล่าช้า

19 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Weddingmind.com ระบบร้านให้บริการและรับจัดงาน แต่งงาน ครบวงจร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google