งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอนวัตกรรม งานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอนวัตกรรม งานเภสัชกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอนวัตกรรม งานเภสัชกรรม

2 ช่องทางจ่ายยาด่วนพิเศษ
ชื่อผลงาน ช่องทางจ่ายยาด่วนพิเศษ

3 ผู้ร่วมขบวนการ

4 หัวหน้าขบวนการ

5 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
รอนานแล้วเฟ้ย หิวข้าวง่ะ ชื่อไม่มาห้องยา!

6 วัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ
เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับบริการอย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของผู้ป่วย

7 วิธีการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และผู้ป่วยทราบ
จัดเตรียมช่องทางด่วนพิเศษ แยกใบสั่งยาที่มียาไม่เกิน 3 รายการ มีเจ้าหน้าที่จ่ายยาเฉพาะช่องทาง ช่องทางปกติ จ่ายยาและให้คำแนะนำ

8 ผลการดำเนินการ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอยา
ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

9 END


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอนวัตกรรม งานเภสัชกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google