งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานเภสัชกรรม การนำเสนอนวัตกรรม. ชื่อผลงาน ช่องทางจ่ายยา ด่วนพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานเภสัชกรรม การนำเสนอนวัตกรรม. ชื่อผลงาน ช่องทางจ่ายยา ด่วนพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานเภสัชกรรม การนำเสนอนวัตกรรม

2 ชื่อผลงาน ช่องทางจ่ายยา ด่วนพิเศษ

3

4

5 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา รอนานแล้ว เฟ้ย หิวข้าวง่ะ ชื่อไม่มา ห้องยา !

6 วัตถุประสงค์และผลที่ คาดว่าจะได้รับ เพื่อให้ผู้ป่วย ได้รับบริการ อย่างสะดวก รวดเร็ว เพื่อเพิ่ม ความพึง พอใจของ ผู้ป่วย

7 วิธีการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่และผู้ป่วย ทราบ จัดเตรียม ช่องทางด่วน พิเศษ แยกใบสั่งยาที่ มียาไม่เกิน 3 รายการ มีเจ้าหน้าที่ จ่ายยาเฉพาะ ช่องทาง ช่องทางปกติ จ่ายยาและให้ คำแนะนำ

8 ผลการดำเนินการ ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดระยะเวลารอยา ความพึงพอใจเพิ่มขึ้น

9


ดาวน์โหลด ppt งานเภสัชกรรม การนำเสนอนวัตกรรม. ชื่อผลงาน ช่องทางจ่ายยา ด่วนพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google