งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม IT-CoP 15 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม IT-CoP 15 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม IT-CoP 15 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2  แนะนำกลุ่ม IT-CoP  ผลการดำเนินการปี 2552  กิจกรรมที่จะดำเนินงาน ปี 2553  วัตถุประสงค์  กลุ่มเป้าหมาย  งบประมาณ  ระยะเวลาการดำเนินงาน  ถาม - ตอบ  Page 2

3 สุริย า สุรีย์ รัตน์ ศิริ พงษ์ สิริ พันธุ์ ธีรวั ฒน์ ศุทธิ นี พัฒนาองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศที่ เกี่ยวข้องกับสายงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมกันถ่ายทอด เทคโนโลยี เพื่อพัฒนา ศักยภาพการ ปฏิบัติงานของตนเอง และภาพรวมของ องค์กร  Page 3

4  การประชุมกลุ่มวันพฤหัสแรกของเดือนตลอดปี 2552 รวม 14 ครั้ง ( ม. ค. 2552- ก. พ.2553) มีการนำเสนอแบบเป็นกันเอง แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ปัญหาอุปสรรคในการทำงานและร่วมกันหาแนว ทางแก้ไข  การบันทึกองค์ความรู้ต่างๆ ที่ได้จากการทำงาน และการหาความรู้ใหม่ๆ ลงในระบบ share.psu.ac.th  การพัฒนา “ ระบบการบริหารงาน Help Desk” ( นำร่อง )  Page 4

5  Page 5  จำนวน Bloger6 คน 1. นายขนมต้ม... 2. ป้อม 3. รองเท้าคู่เดียวกัน ของ ฉัน และ เธอ 4. @applesk@ 5. kind 6. มดตะนอยตะแคงตีนเดิน

6  จำนวน 22 บันทึก  จำนวนการอ่าน 38,338 ครั้ง  จำนวนการตอบ 126 ครั้ง  จำนวน 7blog คนทำเว็บ ชุมชนคนทำสื่อการสอนและไอที TalK AbouT CG by pToM Script-For-Me ทิปเล็กๆ น้อยๆ TalK AbouT CG เก็บเล็กผสมน้อย  Page 6

7  Page 7  จำนวน 22 บันทึก การใช้งาน Adobe Photoshop CS 9644 การใช้งาน Adobe Photoshop CS วิธีป้องกันไวรัสติดผ่านอุปกรณ์ Handy Drive 3133 วิธีป้องกันไวรัสติดผ่านอุปกรณ์ Handy Drive อุดช่องโหว่ระบบปฎิบัติการ Windows XP 3155 อุดช่องโหว่ระบบปฎิบัติการ Windows XP โปรแกรมฟรีที่ควรมีติดคอมฯ MalwareBytes Anti-malware ไว้กำจัดมัลแวร์ 6820 โปรแกรมฟรีที่ควรมีติดคอมฯ MalwareBytes Anti-malware ไว้กำจัดมัลแวร์ การเพิ่ม Pattern และแต่งภาพด้วย Pattern ใน Photoshop 3638 การเพิ่ม Pattern และแต่งภาพด้วย Pattern ใน Photoshop

8  การพัฒนา “ ระบบการบริหารงาน Help Desk”  การฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป ที่เป็น ประโยชน์ต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร คณะเภสัชศาสตร์  การศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ จากหน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Page 8

9 http://it.pharmacy.psu.ac.th/

10  Page 10

11  Page 11

12  Page 12

13  Page 13

14  Page 14

15


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม IT-CoP 15 กุมภาพันธ์ 2553 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google