งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์

2 อนามัยแม่และเด็ก

3 ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น

4 แก้ปัญหาโรคอ้วน

5 ผู้สูงอายุ

6 พัฒนาชุมชน

7 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

8 พันธกิจ

9 การแสดงผลเปรียบเทียบการประเมินผล การสื่อสาร แบบโดนใจของทุกกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยการแสดงผลแบบใช้ค่าเฉลี่ย

10 Tactile แปลกใหม่ใหญ่ดัง เฉลี่ย รวม อันดั บ 1. แม่ และ เด็ก ลด ปัจจัย เสี่ยง วัยรุ่น โรค อ้วน ผู้สูงอา ยุ พัฒนา ชุมชน ประเมิ ณผล พันธ กิจ

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google