งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์

2 อนามัยแม่และเด็ก

3 ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น

4 แก้ปัญหาโรคอ้วน

5 ผู้สูงอายุ

6 พัฒนาชุมชน

7 ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

8 พันธกิจ

9 การแสดงผลเปรียบเทียบการประเมินผล การสื่อสาร แบบโดนใจของทุกกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยการแสดงผลแบบใช้ค่าเฉลี่ย

10 Tactile แปลกใหม่ใหญ่ดัง เฉลี่ย รวม อันดั บ 1. แม่ และ เด็ก 2.832.812.602.64 2.72 3 2. ลด ปัจจัย เสี่ยง วัยรุ่น 3.623.243.003.203.27 1 3. โรค อ้วน 1.862.002.022.162.01 4. ผู้สูงอา ยุ 2.542.66 2.682.63 5. พัฒนา ชุมชน 2.532.722.58 2.60 6. ประเมิ ณผล 2.742.932.632.492.70 7. พันธ กิจ 2.982.852.752.63 2.80 2

11


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประเมินตามยุทธศาสตร์. อนามัยแม่และเด็ก ลดปัจจัยเสี่ยงวัยเรียนวัยรุ่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google