งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การติดตั้งสื่อการ เรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2 โดย... วิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศน. สพป. นครราชสีมา เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การติดตั้งสื่อการ เรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2 โดย... วิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศน. สพป. นครราชสีมา เขต 6."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การติดตั้งสื่อการ เรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2 โดย... วิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศน. สพป. นครราชสีมา เขต 6

2 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ใน แท็บเล็ตป. 2 การติดตั้งสื่อ ป. 2 มีอยู่ 4 ขั้นตอน คือ. ทาให้พื้นที่ใน Tablet Internal Storage ว่าง ด้วย การ.... ทำให้พื้นที่ใน Tablet Internal Storage ว่าง ด้วย การ... - รีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset) - ถอนการติดตั้ง (Uninstall) Learning system, Vlife ข้อสอบ - ลบ SD Card

3 . ก๊อปปี้สื่อและแอพส์ ป.2 ลงในแท็บแล็ต . ติดตั้งแอพส์ที่จาเป็น 4 ตัว การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

4  รายละเอียดการติดตั้ง มีดังนี้  1. การรีเซ็ตค่าโรงงาน (Factory Reset)  การตั้งค่า > การสารอง ข้อมูลและการรีเซ็ต > รีเซ็ต ข้อมูลเป็นค่าเริ่มต้น > รีเซ็ต  แท็บเล็ต > ลบทุกอย่าง การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

5  1.1 การลบ SD Card แตะไอคอน การตั้งค่า > ที่เก็บข้อมูล > ลบ การ์ด SD > ลบ  การ์ด SD > ลบทุกอย่าง  1.2 นาไอคอนของแอพบางตัว มา ไว้ที่หน้า Home Screen หน้า 1,2,4,5 เช่น  การตั้งค่า และ เครื่องการติดตั้ง App เป็นต้น การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

6  2. กาหนดค่าเริ่มต้นที่เหมาะสม ดังนี้  2.1 กาหนดขนาดของคีย์บอร์ด ให้ใหญ่ขึ้นทาให้พิมพ์ง่าย (50% ขึ้นไป ) การตั้งค่า >  ภาษาและการป้อนข้อมูล > แตะ ปุ่ม Setting หลังหัวข้อ Arch Thai Keyboard > แตะเลือก  Keyboard height > แตะเลือก ขนาดของคีย์บอร์ เช่น +50% เป็นต้น การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

7  2.2 ระดับแสงสว่างของ จอภาพ การตั้งค่า > การ แสดงผล > ความสว่าง > เลื่อน  ระดับความสว่าง  2.3 ค่าเวลาทางานก่อนสลีป ( พักการทางาน ) การตั้งค่า > การแสดงผล > สลีป >  แตะเลือกเวลาที่เหมาะสม เช่น 1 นาที, 30 นาที เป็นต้น การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

8  2.4 ให้สามารถติดตั้งไฟล์.apk ได้ การตั้งค่า > ความ ปลอดภัย > แตะหลังหัวข้อ  “ ไม่รู้จักที่มา ” ให้มี เครื่องหมาย.  2.5 กำหนดค่าอื่นๆ การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

9  3. เชื่อมต่อคอมฯกับ แท็บเล็ต ด้วยสาย  Mini USB แล้วแตะ เครื่องหมาย USB การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

10  - ที่หัวข้อเชื่อมต่อแบบ ให้ เลือก Mass Storage แล้ว แตะเครื่องหมาย USB อีก ครั้ง  จากนั้นเลือกหัวข้อ “ เชื่อมต่อ USB แล้ว ” จะ ปรากฏรูปการ์ตูนแอน ดรอยด์สีเขียว การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

11  - เมื่อต้องการ เชื่อมต่อให้แตะปุ่ม “ เปิดที่เก็บข้อมูล USB” ( รูปการ์ตูน แอนดรอยด์  เปลี่ยนจากสีเขียว เป็นสีส้ม ) การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

12  - เมื่อต้องการยกเลิกการ เชื่อมต่อให้แตะปุ่ม “ ปิดที่ เก็บข้อมูล USB” ( รูป การ์ตูน  แอนดรอยด์เปลี่ยนจากสี ส้มเป็นสีเขียว แสดงว่า การเชื่อมต่อถูกยกเลิก สามารถถอดสาย Mini USB ได้ การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

13  4. Copy สื่อ ป. 2 จากแหล่ง ภายนอก (Micro SD, EX Harddisk ลง PC (p2tablet)  5. Copy สื่อ ป. 2 จาก PC ลง ตา แหน่ง Root ของ Tablet ( ทุก อย่างที่อยู่ในโฟลเดอร์  Forsyncom)

14  *** อาจจะแบ่ง Copy เป็น สองส่วนคือ  - App 4 ตัว ได้แก่  - โฟลเดอร์สื่อ 2 โฟลเดอร์ ( การบ้าน ) การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

15  6. ติดตั้ง Apps หลัก 4 ตัว และ App อื่นๆตาม ความจำเป็น โดยยกเลิก การเชื่อมต่อ  ( แอนดรอยด์เป็นสีเขียว ) ก่อนการติดตั้ง App การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2

16  รหัสผ่านใน การติดตั้ง คือ 9supervisotpc 0 การติดตั้งสื่อการเรียนรู้ ในแท็บ เล็ตป. 2


ดาวน์โหลด ppt การติดตั้งสื่อการ เรียนรู้ ในแท็บเล็ตป. 2 โดย... วิสุทธิ์ อิสระพายัพ ศน. สพป. นครราชสีมา เขต 6.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google