งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแสงแดด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแสงแดด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแสงแดด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย Disk Cleanup 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs -> Accessories -> System Tools 2. เลือก Disk Clean up ( โปรแกรมช่วยลบขยะที่ไม่ใช้ให้อัตโนมัติ ) 3. จะได้ภาพดังตัวอย่าง เลือก drive ที่ต้องการลบขยะ

3 LOGO 5. ใส่เครื่องหมาย ถูก หน้าประเภทของ file ที่ต้องการลบ 6. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบ 4. กดปุ่ม OK โปรแกรมจะแสดงประเภทและจำนวนของ file ขยะที่สามารถลบได้ ภาพ ตัวอย่าง

4 LOGO ควรตรวจเช็คฮาร์ดดิสก์โดยวิธีการ Scan Disk เป็นประจำ 1. คลิกขวาที่ดิสก์ไดร์ที่ต้องการทำการสแกน แล้วเลือกคำสั่ง Properties 2. คลิกที่แทป Tools แล้วคลิกเลือกปุ่ม Check Now…

5 LOGO 3. คลิกถูกหน้า Automatically fix file system errors แล้วคลิกปุ่ม Start 4. รอจนกระทั่งโปรแกรมตรวจสอบเสร็จ จะได้ดังภาพประกอบ 5. จากภาพด้านข้าง ให้สังเกตที่ ตำแหน่ง bad sector ( บรรทัดที่ 3 นับ จากบนสุด ) ว่ามีตัวเลยอะไรหรือไม่ ถ้า มีแสดงว่าฮาร์ดดิสก์เริ่มมีปัญหาแล้ว ถ้า อยู่ในระยะประกัน ควรรีบส่งไปที่ร้าน เพื่อขอเปลี่ยน 6. ข้อควรระวังในการตรวจสอบต้องปิด โปรแกรมทุกตัวก่อนทำการสแกน

6 LOGO ควรทำการจัดเรียงข้อมูล Defrag ฮาร์ดดิสก์เป็นประจำ ก่อนการเริ่มการจัดเรียงข้อมูลจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังนี้ก่อน ปิดโปรแกรมที่มีการรันค้างไว้ ทั้งหมด ยกเลิกการทำงานของ screen saver โปรแกรม ควรลบไฟล์ขยะ หรือ Temp file เสียก่อน และที่สำคัญจะต้องตรวจสอบดิสก์ ด้วยโปรแกรม scandisk เสียก่อน

7 LOGO มีขั้นตอนในการจัดเรียงข้อมูลดังนี้ 1. คลิกปุ่ม Start เลือก Programs 2. คลิกเลือก Accessories และเลือก System Tools 3. คลิกคำสั่ง Disk Defragmenter จะได้ดังภาพ 4. คลิกเลือก drive ที่ต้องการ และตามด้วยปุ่ม Defragment

8 LOGO 5. โปรแกรมจะเริ่มตรวจสอบและจัดเรียงข้อมูลให้ ดังภาพประกอบ 6. รอจนกระทั่งเสร็จ ( ระยะเวลาจะขึ้นกับขนาดของฮาร์ดดิสก์ และพื้นที่ที่ถูกใช้งาน ) 7. หลังจากนั้นจะต้อง shutdown Windows เสมอก่อนเริ่มทำงาน

9 LOGO การบำรุงรักษา 2. การบำรุงรักษา Disk Drive 1. การบำรุงรักษา Hard Disk 3. การบำรุงรักษา Floppy Disk 4. การบำรุงรักษา Monitor 6. การบำรุงรักษา Laser Printer 5. การบำรุงรักษา Inkjet & Dot-matrix Printer

10 LOGO 1. ปัญหาเปิดคอมพิวเตอร์ไม่ได้ 1 ปัญหาด้าน กำลังไฟ ปัญหาที่เกี่ยวกับเมนบอร์ด 2 1. ลืม Password ของ BIOS 2. ตอนเปิดเครื่อง มีข้อความ BIOS ROM CHECKSUM ERROR 3. ปัญหาน้ำกรด ในแบตเตอรี่ รั่วซึม ปัญหาที่เกี่ยวกับซีพียู 3 1. เครื่องแฮงค์เป็นประจำ

11 LOGO 4 ปัญหาที่ เกี่ยวกับ ฮาร์ดดิสก์ 1. สั่ง Defrag Harddisk แล้วไม่ยอมเสร็จจะ กลับมาเริ่มต้นใหม่ วนแบบนี้อยู่เรื่อยๆ 2. ข้อความแสดงการ ผิดพลาดเกี่ยวกับ ดิสก์ที่ไม่สามารถบูต ได้ 3. การทำงานหรือการ อ่านข้อมูลของฮาร์ด ดิกส์ช้าลง 5 ปัญหาที่ เกี่ยวกับ ซีดีรอม 1. คอมพิวเตอร์ไม่ สามารถอ่านแผ่นซีดีได้ 6 ปัญหาที่เกี่ยวกับ แผ่นดิสก์เก็ต 1. เปิดอ่านข้อมูลในแผ่น ดิสก์เก็ตไม่ได้ 2. ไม่สามารถเขียนข้อมูล ลงแผ่นดิสก์เก็ตได้ 3. หัวอ่านฟลอปปี้ดิสก์ ไดร์ฟสกปรก

12 LOGO 2. อักษรต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าจอมืดมัว 3. หน้าจอว่างเปล่าหรือไม่ปรากฏภาพที่หน้าจอ 4. จอสีเพี้ยน ปัญหาที่ เกี่ยวกับ จอภาพหรือ การ์ดจอ 5. จอภาพสั่น ๆ หรือกระพริบอยู่ตลอดเวลา 1. ใช้การ์ดจอของ TNT แล้วเมื่อพิมพ์ข้อความต่าง ๆ สระบนล่างไม่ยอมขึ้นมาทันที 7

13 LOGO 89 ปัญหาที่ เกี่ยวกับ เมาส์ 1. เมาส์ไม่ ตอบสนองต่อ การเคลื่อนไหว 2. เมาส์มีปัญหา เลื่อนสะดุด ปัญหาที่เกี่ยวกับคีย์บอร์ด 1. ปุ่มกดไม่รับคำสั่ง

14 LOGO 10 ปัญหาที่เกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ 1. พิมพ์หน้า Web Page ออกเครื่องพิมพ์แบบ Ink Jet เป็นภาษาไทยไม่ได้ จะมีแต่ภาษาอังกฤษ 2. เครื่องพิมพ์ไม่ทำงาน 3. เครื่องพิมพ์พิมพ์ข้อมูลออกมาเป็นขยะ 4. พิมพ์ออกมาสีเพี้ยน 5. พิมพ์แล้วสกปรก มีลายเส้น

15 LOGO ปัญหาที่เกี่ยว กับหน่วยความจำ ปัญหาที่เกี่ยว กับหน่วยความจำ 11 1.RAM หายไป ใส่เข้าไป 128 MB ทำไม Windows บอกว่ามีแรมแค่ 96 MB 2. หน่วยความจำไม่เพียงพอที่จะรันโปรแกรม 3. ปัญหาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่ได้มีเสียงร้องเตือน

16 LOGO ปัญหาที่เกี่ยวกับระบบเสียง / ซาวการ์ด 12 1. คอมพิวเตอร์ไม่มีเสียง

17 LOGO ปัญหาอื่นๆ 12 1. ใช้เครื่องได้สักพัก มักจะแฮงค์ พอปิดเครื่องสักครู่แล้วเปิดใหม่ ก็ใช้งานต่อได้อีกสักพักแล้วก็แฮงค์อีก 2. การแก้ปัญหาเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์แฮงค์ Alt+Ctrl+Del

18 LOGO


ดาวน์โหลด ppt LOGO. ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสถานที่ที่มีฝุ่นละออง ความชื้นและแสงแดด ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ห่างจากสนามแม่เหล็ก หมั่นลบขยะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google