งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ

2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์
หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด Site Manager ให้กับเอกสาร โดยมีหลักการสร้างดังนี้ 1. เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง New Site 2. เลือกแท็บ Advanced

3 การสร้าง Site ก็เพื่อที่เวลาสร้างเว็บไซต์ ข้อมูลจะได้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ ไม่กระจัดกระจาย ง่ายต่อการตรวจสอบ คลิกที่ Manage Sites หรือ

4 ดับเบิ้ลคลิก หรือ

5 เมนู Site New Site

6 คลิก HTMLเลือก

7 ส่วนประกอบที่สำคัญใน Dreamweaver CS3

8 การตั้งค่าเพื่อให้อ่านภาษาไทยได้
หลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver แล้ว โปรแกรมจะไม่รู้จัก Font ภาษาไทย เนื่องจาก Dreamweaver ไม่สนับสนุนภาษาไทย เพื่อให้โปรแกรมสามารถอ่านภาษาไทยได้ หลังจากติดตั้ง Font ภาษาไทยลงเครื่องแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรม Dreamweaver มาใช้งานให้เลือกคำสั่งดังนี้ เพื่อตั้ง Font ใหม่ รูปแบบตัวอักษร ที่เป็นมาตรฐาน เช่น MS Sans Serif เนื่องจากสามารถแสดงผลบนเบราเซอร์ทุกชนิด 1. เลือกเมนู Edit เลือกคำสั่ง Preferences 2. เลือก Fonts  Font Setting เลือก Thai

9 Web page basic [HTML]

10 เลือกเมนู Modify > Page Properties
การกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจ ก่อนเริ่มกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้หน้าเว็บ เราควรเริ่มโดยการกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ เลือกเมนู Modify > Page Properties ปรับเปลี่ยนข้อมูล เลือก Thai (Windows) Web page basic [HTML]

11 The End


ดาวน์โหลด ppt Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google