งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page 1 Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ. Page 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page 1 Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ. Page 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page 1 Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ

2 Page 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด Site Manager ให้กับ เอกสาร โดยมีหลักการสร้างดังนี้ 1. เลือก เมนู Site > เลือกคำสั่ง New Site 2. เลือกแท็บ Advanced

3 Page 3 การสร้าง Site ก็เพื่อที่เวลาสร้างเว็บไซต์ ข้อมูลจะได้ถูกจัดอย่างเป็นระเบียบ ไม่กระจัด กระจาย ง่ายต่อการตรวจสอบ คลิกที่ Manage Sites หรื อ

4 Page 4 ดับเบิ้ล คลิก หรื อ

5 Page 5 เมนู Site  New Site

6 Page 6

7 ส่วนประกอบที่สำคัญใน Dreamweaver CS3

8 การตั้งค่าเพื่อให้อ่านภาษาไทยได้ หลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรม Dreamweaver แล้ว โปรแกรมจะไม่รู้จัก Font ภาษาไทย เนื่องจาก Dreamweaver ไม่สนับสนุน ภาษาไทย เพื่อให้โปรแกรมสามารถอ่านภาษาไทย ได้ หลังจากติดตั้ง Font ภาษาไทยลงเครื่องแล้ว เมื่อเปิดโปรแกรม Dreamweaver มาใช้งานให้ เลือกคำสั่งดังนี้ เพื่อตั้ง Font ใหม่ รูปแบบตัวอักษร ที่เป็นมาตรฐาน เช่น MS Sans Serif เนื่องจาก สามารถแสดงผลบนเบราเซอร์ทุกชนิด 1. เลือกเมนู Edit  เลือกคำสั่ง Preferences 2. เลือก Fonts  Font Setting  เลือก Thai

9 Web page basic [HTML] Page 9

10 Web page basic [HTML] Page 10 การกำหนดรายละเอียดของหน้าเว็บเพจ ก่อนเริ่มกำหนดรายละเอียดต่างๆ ให้หน้าเว็บ เราควรเริ่มโดยการกำหนดรายละเอียดของ หน้าเว็บก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. เลือกเมนู Modify > Page Properties 2. ปรับเปลี่ยนข้อมูล เลือก Thai (Windows)

11 The End


ดาวน์โหลด ppt Page 1 Chapter 2 เริ่มต้นการสร้างเว็บ. Page 2 เริ่มต้นสร้างเว็บไซต์ หลังจากที่สร้าง Folder เพื่อใช้เก็บ ข้อมูลแล้ว ขั้นต่อไปคือการสร้างเว็บไซต์ โดยการกำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google