งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอพพลิเคชันเตือนฝนตก Raining Mobile App. Raining mobile app เป็นแอพพลิเคชันเตือนฝน ตก โดยจะรับสัญญานข้อมูลมาจากเซนเซอร์ที่ติดไว้ ตามบ้าน เมื่อเซนเซอร์ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอพพลิเคชันเตือนฝนตก Raining Mobile App. Raining mobile app เป็นแอพพลิเคชันเตือนฝน ตก โดยจะรับสัญญานข้อมูลมาจากเซนเซอร์ที่ติดไว้ ตามบ้าน เมื่อเซนเซอร์ทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอพพลิเคชันเตือนฝนตก Raining Mobile App

2 Raining mobile app เป็นแอพพลิเคชันเตือนฝน ตก โดยจะรับสัญญานข้อมูลมาจากเซนเซอร์ที่ติดไว้ ตามบ้าน เมื่อเซนเซอร์ทำงาน โดยส่งสัญญานเตือนว่า ฝนกำลังจะตกเข้าโทรศัพท์ ที่ไอคอนฝนตก จะมีกรอบ สีแดงรอบๆไอคอน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ว่าฝนกำลังจะ ตก

3 IndexIndex

4 Index

5 HomeHome

6 รายละเอียดของหน้า Raining.html ในหน้า home มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จะมีหัวเรื่องชื่อ weather 2. จะบอกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่ผู้ใช้งาน (user) อยู่และเวลาปัจจุบัน 3. มี tab เพื่อให้ผู้ใช้งาน (user) เลือกแสดงอุณภูมิได้ว่า ต้องการให้แสดงอุณภูมิเป็น Celcuis หรือ Fahrenheit 4. มีไอคอน เพื่อบอกสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น อย่างเช่นรูปข้างล่าง บ่งบอกว่า ณ ขณะนั้น ฝนกำลังตก 5. สามารถให้ผู้ใช้งาน (user) ไปยังหน้าที่ต้องการค้นหา จังหวัดที่ต้องการดูสภาพภูมิอากาศได้ 6. สามารถให้ผู้ใช้งานไปยังหน้าที่ต้องการตั้งค่าต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนภาษา เป็นต้น

7 แสดง Celcuis

8 แสดง Fahrenheit

9 Icon(Raining.html) อากาศหนาว ฝนตกหนัก พายุเข้า

10 Icon( ต่อ ) อากาศแจ่มใส ฝนตก

11 รายละเอียดของหน้า Raining.html( ต่อ ) นอกจากที่กล่าวมา ข้างต้น ในหน้านี้ ยัง สามารถมีการแจ้งเตือน ได้ ถ้าหากสภาพอากาศ ที่ผู้ใช้งาน (user) อยู่ เกิด ฝนตก โดยจะมีแถบสี แดงรอบไอคอนฝนตก

12 รายละเอียดของหน้า Raining.html( ต่อ ) เมื่อผู้ใช้งานกดที่ ไอคอนฝนตก ( ไอคอน ที่ 4) ก็จะปรากฏการ แจ้งเตือน ดังต่อไปนี้

13 รายละเอียดของหน้า Raining.html( ต่อ ) เมื่อต้องการดูหลายระเอียด ให้กดที่ปุ่ม Detail จะมี รายละเอียดปรากฏขึ้นมาที่หน้าจอด้านขวา

14 SearchSearch

15 การ Search  เมื่อกดที่แถบ Search เพื่อไปหน้าที่ต้องการค้นหาจังหวัด จะ ปรากฏหน้าดังต่อไปนี้

16 ยกตัวอย่างการค้นหาจังหวัด ( เชียงใหม่ )

17 เมื่อกดที่จังหวัดเชียงใหม่ จะปรากฏหน้า ดังต่อไปนี้ ซึ่งจากรูป สามารถบอกได้ถึงสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ว่า “ ฝนกำลังตก ”

18 SettingSetting

19 การ setting ในหน้า setting จะเป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้งาน (user) ตั้งค่าต่างๆ เมื่อกดเข้าไป จะปรากฏหน้า ดังต่อไปนี้

20 Setting( ต่อ )  สามารถตั้งค่าอะไรได้ บ้าง ? สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยมีภาษาอังกฤษ และไทย ให้ เลือก สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่า จะเปิดเสียงหรือไม่ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่า จะตั้งสั่นหรือไม่ สามารถ back กลับไปที่หน้า home ได้ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้ กดที่ปุ่ม ok ด้านขวามือ เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

21 ผู้จัดทำ 1. สุรีพร ไทยง้วน 55660073 2. มาภามาศ ทับย้อย 55660165 3. พิจิตรา เจียวใช่เฮ็ง 55660310 4. สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล 55660317 5. ณัชภพ รัตนจริยา 55660297 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลับบูรพา 1. สุรีพร ไทยง้วน 55660073 2. มาภามาศ ทับย้อย 55660165 3. พิจิตรา เจียวใช่เฮ็ง 55660310 4. สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล 55660317 5. ณัชภพ รัตนจริยา 55660297 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการ สารสนเทศ มหาวิทยาลับบูรพา

22


ดาวน์โหลด ppt แอพพลิเคชันเตือนฝนตก Raining Mobile App. Raining mobile app เป็นแอพพลิเคชันเตือนฝน ตก โดยจะรับสัญญานข้อมูลมาจากเซนเซอร์ที่ติดไว้ ตามบ้าน เมื่อเซนเซอร์ทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google