งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แอพพลิเคชันเตือนฝนตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แอพพลิเคชันเตือนฝนตก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แอพพลิเคชันเตือนฝนตก
Raining Mobile App แอพพลิเคชันเตือนฝนตก

2 Raining Mobile App Raining mobile app เป็นแอพพลิเคชันเตือนฝนตก โดยจะรับ สัญญานข้อมูลมาจากเซนเซอร์ที่ติดไว้ตามบ้าน เมื่อเซนเซอร์ทำงาน โดยส่ง สัญญานเตือนว่าฝนกำลังจะตกเข้าโทรศัพท์ ที่ไอคอนฝนตก จะมีกรอบสีแดง รอบๆไอคอน เพื่อเตือนให้ผู้ใช้งานรู้ว่าฝนกำลังจะตก

3 Index

4 Index

5 Home

6 รายละเอียดของหน้า Raining.html
ในหน้า home มีรายละเอียด ดังนี้ 1. จะมีหัวเรื่องชื่อ weather 2. จะบอกตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันที่ผู้ใช้งาน(user) อยู่และเวลาปัจจุบัน 3. มี tab เพื่อให้ผู้ใช้งาน(user)เลือกแสดงอุณภูมิได้ว่าต้องการให้แสดงอุณภูมิเป็น Celcuis หรือ Fahrenheit 4. มีไอคอน เพื่อบอกสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้น อย่างเช่นรูปข้างล่าง บ่งบอกว่า ณ ขณะนั้น ฝนกำลังตก 5. สามารถให้ผู้ใช้งาน(user) ไปยังหน้าที่ต้องการค้นหาจังหวัดที่ต้องการดูสภาพ ภูมิอากาศได้ 6. สามารถให้ผู้ใช้งานไปยังหน้าที่ต้องการตั้งค่าต่างๆได้ เช่น เปลี่ยนภาษา เป็นต้น

7 แสดง Celcuis

8 แสดง Fahrenheit

9 Icon(Raining.html) อากาศหนาว ฝนตกหนัก พายุเข้า

10 Icon(ต่อ) อากาศแจ่มใส ฝนตก

11 รายละเอียดของหน้า Raining.html(ต่อ)
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ในหน้านี้ ยังสามารถมีการแจ้งเตือนได้ ถ้า หากสภาพอากาศที่ผู้ใช้งาน (user)อยู่ เกิดฝนตก โดยจะมีแถบ สีแดงรอบไอคอนฝนตก

12 รายละเอียดของหน้า Raining.html(ต่อ)
เมื่อผู้ใช้งานกดที่ไอคอนฝนตก (ไอคอนที่4) ก็จะปรากฏการแจ้ง เตือน ดังต่อไปนี้

13 รายละเอียดของหน้า Raining.html(ต่อ)
เมื่อต้องการดูหลายระเอียด ให้กดที่ปุ่ม Detail จะมีรายละเอียดปรากฏขึ้นมาที่ หน้าจอด้านขวา

14 Search

15 การ Search เมื่อกดที่แถบ Search เพื่อไปหน้าที่ต้องการค้นหาจังหวัด จะปรากฏหน้าดังต่อไปนี้

16 ยกตัวอย่างการค้นหาจังหวัด (เชียงใหม่)

17 เมื่อกดที่จังหวัดเชียงใหม่ จะปรากฏหน้า ดังต่อไปนี้
ซึ่งจากรูป สามารถบอกได้ถึงสภาพภูมิอากาศ ณ ขณะนั้นที่จังหวัดเชียงใหม่ว่า “ฝนกำลังตก”

18 Setting

19 การ setting ในหน้า setting จะเป็นหน้าที่ให้ผู้ใช้งาน(user)ตั้งค่าต่างๆ
เมื่อกดเข้าไป จะปรากฏหน้า ดังต่อไปนี้

20 Setting(ต่อ)สามารถตั้งค่าอะไรได้บ้าง ?
สามารถเปลี่ยนภาษาได้ โดยมีภาษาอังกฤษ และไทย ให้เลือก สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่า จะเปิดเสียงหรือไม่ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนได้ว่า จะตั้งสั่นหรือไม่ สามารถ back กลับไปที่หน้า home ได้ เมื่อตั้งค่าเสร็จเรียบร้อย ให้กดที่ปุ่ม ok ด้านขวามือ เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งค่า

21 ผู้จัดทำ 1.สุรีพร ไทยง้วน มาภามาศ ทับย้อย พิจิตรา เจียวใช่เฮ็ง สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล ณัชภพ รัตนจริยา สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลับบูรพา

22


ดาวน์โหลด ppt แอพพลิเคชันเตือนฝนตก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google