งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ และการดาวน์โหลดข้อมูลในการสำรวจ ข้อมูลบำรุงทาง โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานข้อมูลงาน บำรุงทาง ของกรมทางหลวงชนบท

2 Wifi สทช.5 2 drr_5 123456

3 Username CRD 3 DRR_B5 BUR5

4 หัวข้อการนำเสนอ 1. การติดตั้งโปรแกรมบนแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ 2. การลงชื่อเข้าใช้ 3. การดาวน์โหลดข้อมูลสายทางที่จะ สำรวจ 4

5 การติดตั้งโปรแกรม ประยุกต์ ผ่าน e-mail 5 ผ่าน e-mail ที่แนบ ตัวติดตั้ง สามารถติดตั้งในหน้านี้ได้ ทันทีภายหลังดาวน์โหลด เสร็จ การปรับปรุงโปรแกรมให้ ทันสมัย (Update) ทำได้ ยาก จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้ โปรแกรมที่เข้าถึง e-mail ภายในเครื่องได้ username test Password 1234

6 การเข้าใช้งานโปรแกรม ประยุกต์ 6 ภายหลังติดตั้งแล้วจะแล้วจะปรากฏ icon ดังรูป

7 หน้าแรก ---> ข้อมูลเข้าใช้ โปรแกรมประยุกต์ 7 กรอก ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ ใช้รหัสผ่านชุดเดียวกันกับระบบ CRD สามารถเข้าใช้งานได้พร้อมกันหลายเครื่อง จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าสู่ระบบใน ครั้งแรก

8 หน้าแรก ---> ข้อมูล เจ้าหน้าที่ที่สำรวจ 8 บันทึกผู้ที่ดำเนินการสำรวจข้อมูล และนำไปใช้ในการส่งออกรายงานสำหรับลงนาม

9 การเข้าใช้งานโปรแกรม ประยุกต์ ( ต่อ ) 9 แจ้งเตือนให้ตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ CRD ทุกครั้งก่อนใช้งาน

10 การดาวน์โหลดสายทาง สำหรับการสำรวจข้อมูล10 ค้นหาสายทางที่ ต้องการสำรวจ จำเป็นต้องเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต ค้นหา “ รหัสสายทาง ” เพื่อดาวน์โหลดสายทาง ดาวน์โหลดเฉพาะสาย ทางที่ต้องการไปสำรวจ เพื่อประหยัดเนื้อที่ในเครื่อง และประหยัดเวลาในการ ดาวน์โหลดข้อมูล

11 การดาวน์โหลดข้อมูลป้ายเข้าสู่ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์11 กดเพื่อดาวน์โหลดสัญลักษณ์ป้าย เข้าสู่แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ค้นหา “ สายทาง ”

12 รายละเอียดของสัญลักษณ์ใน โปรแกรมประยุกต์12 สัญลักษณ์รายละเอียดสัญลักษณ์ นำเข้าข้อมูลสายทาง และรายละเอียดอื่นๆ จากระบบ CRD และ RMMS เข้าสู่แท็บเล็ต ส่งและบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ CRD RMMS และ PMMS ลบข้อมูลของสายทางทั้งหมดออกจากแท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ คืนค่าที่ดาวน์โหลดมาจากระบบ CRD และ PMMS บันทึกข้อมูลที่กรอกเข้าสู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ต รอการส่ง เข้าสู่ระบบ ลบข้อมูลที่ได้บันทึกเข้าสู่ฐานข้อมูลภายในแท็บเล็ต ดาวน์โหลด บันทึก ยกเลิก

13 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt โดย สถาบันการขนส่ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท หน่วยปฏิบัติการวิจัยการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน การติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google