งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Origin ระบบตรวจแหล่งกำเนิดสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Origin ระบบตรวจแหล่งกำเนิดสินค้าทางอินเตอร์เน็ต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Origin ระบบตรวจแหล่งกำเนิดสินค้าทางอินเตอร์เน็ต
ผู้ประกอบการส่งข้อมูลเข้าระบบ ระบบฯ ตอบกลับภายใน 30 วินาที ผู้ประกอบการรับรองข้อมูล กรมฯ รับรองผลฯ ขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

2 การขอรับ Username/Password
ผู้ประกอบการส่งข้อมูลลงทะเบียน ที่หน้าจอระบบ E-Origin พิมพ์คำขอจากระบบ ยื่นคำขอรับ Username/Password เจ้าหน้าที่ออก Username/Password Log in เข้าใช้ระบบ กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ

3 การตรวจแหล่งกำเนิดสินค้าผ่าน E-Origin
ส่งข้อมูลเข้าระบบ - เข้าสู่ระบบ - กรอกข้อมูลสินค้า พิมพ์คำรับรองข้อมูล จากระบบ ระบบฯ แจ้งผลเบื้องต้น ภายใน 30 วินาที ยื่นคำรับรองข้อมูล กรมฯ รับรองผลการตรวจฯ นำไปประกอบการขอหนังสือรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า กองสิทธิประโยชน์ทางการค้า กรมการค้าต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt E-Origin ระบบตรวจแหล่งกำเนิดสินค้าทางอินเตอร์เน็ต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google