งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-Origin ร ะบบตรวจแหล่งกำเนิด สินค้าทางอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการส่งข้อมูล เข้าระบบ ระบบฯ ตอบกลับภายใน 30 วินาที ผู้ประกอบการ รับรองข้อมูล กรมฯ รับรอง ผลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-Origin ร ะบบตรวจแหล่งกำเนิด สินค้าทางอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการส่งข้อมูล เข้าระบบ ระบบฯ ตอบกลับภายใน 30 วินาที ผู้ประกอบการ รับรองข้อมูล กรมฯ รับรอง ผลฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-Origin ร ะบบตรวจแหล่งกำเนิด สินค้าทางอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการส่งข้อมูล เข้าระบบ ระบบฯ ตอบกลับภายใน 30 วินาที ผู้ประกอบการ รับรองข้อมูล กรมฯ รับรอง ผลฯ ขอหนังสือรับรอง แหล่งกำเนิดสินค้า

2 การขอรับ Username/Passw ord ยื่นคำขอรับ Username/Passwor d เจ้าหน้าที่ออก Username/Password ผู้ประกอบการส่ง ข้อมูลลงทะเบียน ที่หน้าจอระบบ E- Origin พิมพ์คำขอ จากระบบ Log in เข้าใช้ ระบบ

3 การตรวจแหล่งกำเนิด สินค้าผ่าน E-Origin ส่งข้อมูลเข้าระบบ ระบบฯ แจ้งผลเบื้องต้น ภายใน 30 วินาที ยื่นคำรับรองข้อมูล กรมฯ รับรองผลการ ตรวจฯ นำไปประกอบการขอหนังสือรับรอง แหล่งกำเนิดสินค้า - เข้าสู่ระบบ - กรอก ข้อมูลสินค้า พิมพ์คำ รับรองข้อมูล จากระบบ


ดาวน์โหลด ppt E-Origin ร ะบบตรวจแหล่งกำเนิด สินค้าทางอินเตอร์เน็ต ผู้ประกอบการส่งข้อมูล เข้าระบบ ระบบฯ ตอบกลับภายใน 30 วินาที ผู้ประกอบการ รับรองข้อมูล กรมฯ รับรอง ผลฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google