งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เอกสารประกอบการใช้งานระบบ เตือนภัย (Warning Systems) นายปิยพงศ์ ตุลาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ปจ. 77000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เอกสารประกอบการใช้งานระบบ เตือนภัย (Warning Systems) นายปิยพงศ์ ตุลาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ปจ. 77000."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เอกสารประกอบการใช้งานระบบ เตือนภัย (Warning Systems) นายปิยพงศ์ ตุลาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ปจ. 77000 hotline 63825 tel 032601484 email piyapong_tul@mail.moi.go.th

2 1. เข้าไปที่ www.prachuapkhirikhan.go.th/warning/ www.prachuapkhirikhan.go.th/warning/

3 2. คลิกเลือก หัวข้อ ข้อมูลระดับน้ำ เลือก กรอกข้อมูล น้ำ

4 3. กรอก ชื่อผู้ใช้งาน #### รหัสผ่าน ####

5 4. กรอก ข้อมูลระดับน้ำในแต่ละแหล่งน้ำ แล้วกดปุ่ม บันทึกข้อมูล ( เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จให้คลิกปุ่ม Log out เพื่อออก จากหน้าจอ )

6 5. คลิกเลือก สถานการณ์น้ำ เพือดูข้อมูลการเตือนภัย ในแต่ละแหล่งน้ำ


ดาวน์โหลด ppt เอกสารประกอบการใช้งานระบบ เตือนภัย (Warning Systems) นายปิยพงศ์ ตุลาธร นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถนนสละชีพ ปจ. 77000.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google