งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงาน ต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การ ทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะ ด้าน เช่น โปรแกรมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงาน ต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การ ทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะ ด้าน เช่น โปรแกรมงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงาน ต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การ ทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะ ด้าน เช่น โปรแกรมงาน ทะเบียน โปรแกรมการ ให้บริการเว็บ โปรแกรมงาน ด้านธนาคาร

3

4 ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package)  ซอฟต์แวร์ที่บริษัทพัฒนาขึ้น แล้วนำออกมาจำหน่าย เพื่อให้ ผู้ใช้งานซื้อไปใช้ได้โดยตรง ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนา ซอฟต์แวร์อีก โดยซอฟต์แวร์ สำเร็จที่มีจำหน่ายในท้องตลาด ทั่วไป

5 - ซอฟต์แวร์ประมวลคำ  สำหรับการพิมพ์เอกสาร สามารถแก้ไข เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่าง ดี เช่น - Microsoft Word - Libre Office - openoffice - PlaDao Office

6

7 - ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน  ช่วยในการคิดคำนวณ โดย ผู้ใช้ซอฟต์แวร์สามารถ ประยุกต์ใช้งานประมวลผล ตัวเลขอื่น ๆ ได้กว้างขวาง ซอฟต์แวร์ตารางทำงานที่นิยม ใช้ เช่น - Microsoft Excel - Lotus 1-2-3

8 - ซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูล  ใช้เพื่อเก็บข้อมูลใน คอมพิวเตอร์ จึงจำเป็นต้องมี ซอฟต์แวร์จัดการข้อมูล การ รวบรวมข้อมูลหลาย ๆ เรื่องที่ เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์ เราเรียกว่าฐานข้อมูล เช่น Access, Dbase, FoxBASE, MySQL, Oracle

9

10 ข้อมูล ลูกค้า ใบเ สร็จ ข้อมูล สินค้า

11

12 - ซอฟต์แวร์ทางด้าน กราฟิกและมัลติมีเดีย  ใช้สำหรับงานด้านการตกแต่ง รูปภาพ ตัดแต่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อเสียง เช่น - Adobe InDesign - Adobe Premiere - Adobe Photoshop - Adobe Illustrator

13

14 ซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ  เป็นซอฟต์แวร์ที่ผู้พัฒนาต้อง เข้าไปศึกษารูปแบบการทำงาน หรือความต้องการของธุรกิจนั้น ๆ แล้วจัดทำขึ้น เช่น ระบบงาน ทางด้านบัญชี ระบบงานจัด จำหน่าย ระบบงานในโรงงาน อุตสาหกรรม

15 การจัดหาซอฟต์แวร์มา ใช้งาน  แบบสำเร็จรูป  แบบว่าจ้างทำ  แบบทดลองใช้ ( Shareware )  แบบใช้งานฟรี ( Freeware )  แบบโอเพ่นซอร์ส ( Open Source )

16 การจัดหาซอฟต์แวร์มา ใช้งาน (2)  แบบสำเร็จรูป – หาซื้อได้กับ ตัวแทนจำหน่ายซอฟต์แวร์ที่ ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัทผู้ผลิตโดยตรง หรือซื้อ ผ่านเว็บไซด์บริษัทผู้ผลิต  แบบว่าจ้างทำ – กรณีที่ไม่ สามารถนำโปรแกรมสำเร็จรูป มาประยุกต์ใช้ได้ จึงมีต้นทุน แพงกว่าแบบสำเร็จรูป

17 การจัดหาซอฟต์แวร์มา ใช้งาน (3)  แบบทดลองใช้ - โปรแกรม เพื่อให้ลูกค้าทดลองใช้งาน ก่อนได้ แต่อาจจะมีการกำหนด ระยะเวลาทดลองใช้งานหรือ เงื่อนไขอื่น ๆ เพิ่มเติมด้วย เช่น ใช้ได้ภายใน 30 วัน หรือปรับ ลดคุณสมบัติบางอย่างลงไป

18 การจัดหาซอฟต์แวร์มา ใช้งาน (4)  แบบใช้งานฟรี – มักจะเป็น โปรแกรมขนาดเล็ก ซึ่งผู้ใช้ไม่ จำเป็นต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ผลิต แต่อย่างใด มักจะไม่มีคู่มือ โดยเป้าหมายของผู้ผลิตคือ ต้องเพื่อเผยแพร่ผลงานของ ตนเองให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และทดสอบระบบที่พัฒนา เพียงเท่านั้น โดยบุคคลอื่นไม่ สามารถนำไปพัฒนาต่อหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงภายใต้ เงื่อนไขที่กำหนดให้

19 การจัดหาซอฟต์แวร์มา ใช้งาน (5)  แบบโอเพ่นซอร์ส - กลุ่มของ ซอฟต์แวร์ที่มีการเปิดให้แก้ไข ปรับปรุงตัวโปรแกรมต่าง ๆ ได้ เอง อีกทั้งยังไม่ถือว่าเป็นการ ละเมิดลิขสิทธิ์ใด ๆ ด้วย ซึ่ง ผู้ใช้งานสามารถที่จะนำเอา โค้ดต่าง ๆ ไปพัฒนาและ ประยุกต์ใช้ได้ตามความ ต้องการได้ภายใต้เงื่อนไขที่ กำหนดหรือระบุไว้ของผู้ผลิต ดั้งเดิม

20 จงบอกประเภทของโปรแกรมในแต่ละ ข้อ  ตัวอย่าง Microsoft Word คือ ซอฟแวร์ประยุกต์ ประเภทประมวลคำ ใช้ในการแก้ไข ลบ แทรก ข้อความ  1. Format Factory  2. phpMyAdmin  3. Lotus 1-2-3  4. Sony Vegas PRO  5. Notepad


ดาวน์โหลด ppt ซอฟต์แวร์ประยุกต์  โปรแกรมที่ใช้สำหรับทำงาน ต่าง ตามที่ต้องการ เช่น การ ทำงานเอกสาร งานกราฟิก งานนำเสนอ หรือเป็น Software สำหรับงานเฉพาะ ด้าน เช่น โปรแกรมงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google