งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล

2 แนะนำโปรแกรม Desktop หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เป็นเอกสารดิจิตอลที่มีลักษณะคล้าย หนังสือจริง ประกอบไปด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และเสียงอื่นๆ สามารถเผยแพร่บน เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้ การเรียกใช้โปรแกรม Desktop Author เหมือนกับการเรียกใช้ โปรแกรมทั่ว ๆ ไป จากสตาร์ทเมนู ภายในหน้าต่างโปรแกรม Desktop Author ประกอบไปด้วยส่วนประกอบ ของโปรแกรมมากมาย แต่ละส่วนจะ เป็นคำสั่งการใช้งานโปรแกรม

3 คุณสมบัติของ Desktop Author 1. ไฟล์มีขนาดเล็ก ช่วยให้ง่ายในการดาวน์โหลด และส่งข้อมูล 2. มีลักษณะคล้ายกับหนังสือซึ่งเป็นรูปแบบที่อ่าน แล้วเข้าใจได้ง่าย 3. สามารถสั่งพิมพ์หน้าแต่ละหน้า หรือทั้งหมด ของหนังสือได้ 4. ผู้ใช้สามารถส่งต่อได้ง่ายโดยการส่งผ่านอีเมล์ หรือระบบเครือข่าย 5. สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Note Book ผลงานเป็นได้ทั้งสื่อ Offline ในรูปแบบ.exe สื่อออนไลน์.html +.dnl ที่มีขนาดเล็ก เหมาะสำหรับการนำเสนอผ่านเว็บไซต์ แต่การ เรียกดูจำเป็นต้องติดตั้ง DNL Reader ก่อนจึง จะแสดงผลได้ และ Screen Saver (.scr) สำหรับการรักษาอายุจอภาพคอมพิวเตอร์ด้วย สื่อที่สร้างสรรค์ได้ด้วยตัวเอง

4 ส่วนประกอบของโปรแกรม Desktop Author 1. New ใช้สำหรับการสร้างงานใหม่ 2. Open ใช้สำหรับเปิดงานที่มีอยู่แล้วเพื่อดูหรือแก้ไข 3. Save ใช้สำหรับบันทึกไฟล์งานที่ได้ทำขึ้น 4. Page ใช้สำหรับชมตัวอย่าง (Preview) งานที่ได้ทำขึ้นมา

5 5. Package (EXE) ใช้บีบอัด ไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวม เป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุล เป็น.EXE 6. Package (DNL) ใช้บีบอัด ไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาให้รวม เป็นไฟล์เดียวโดยมีนามสกุล เป็น.DNL สำหรับการทำเวบไซด์ 7. Package (DRM) ใช้ป้องกัน ไฟล์งานทั้งหมดที่ทำขึ้นมาเพื่อ นำเสนอในเวบไซด์ไฟล์เดียวโดยมี นามสกุลเป็น.DRM 8. Package (SCR) ใช้ในการทำ Screen Saver

6 9. Publish ใช้สำหรับใส่ไฟล์ DNL ลงในเวบไซด์ 10. Upload ใช้สำหรับ Upload ไฟล์ที่ได้ทำขึ้นเวบไซด์ 11. Multimedia ใช้ในการ แทรกไฟล์มัลติมีเดียต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นเพลง หรือ มิวสิควีดีโอ หรือ ภาพยนตร์ สนับสนุนไฟล์ นามสกุล.swf,.wma,.wav เป็น ต้น 12. Eazyform ใช้ในการแทรก คำถาม คำตอบ และเพิ่ม Object ต่างๆลงในงาน

7 13. Refresh ใช้สำหรับ Refresh งานที่ทำ 14. Properties ใช้ตั้งค่าต่างๆ ของ งานที่ทำ 15. Template ใช้เลือกรูปแบบ ต่างๆ ให้กับชิ้นงาน 16. Buttons ใช้เลือกปุ่มต่างๆที่ จะให้มีในงานของเรา

8

9 ความแตกต่างของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไป ไม่ใช้กระดาษ ( อนุรักษ์ทรัพยากรป่า ไม้ ) ใช้กระดาษ สามารถสร้างให้มีภาพเคลื่อนไหวได้มีข้อความและภาพประกอบธรรมดา สามารถใส่เสียงประกอบได้ไม่มีเสียงประกอบ สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อมูล (update) ได้ง่าย สามารถแก้ไขปรับปรุงได้ยาก สามารถสร้างจุดเชื่อมโยง (links) ออกไปยังข้อมูลภายนอกได้ มีความสมบูรณ์ในตัวเอง มีต้นทุนในการผลิตหนังสือต่ำมีต้นทุนการผลิตสูง ไม่มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์ สามารถ ทำสำเนาได้ง่ายไม่จำกัด มีขีดจำกัดในการจัดพิมพ์

10 ความแตกต่างของหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์กับหนังสือทั่วไป ( ต่อ ) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หนังสือทั่วไป สามารถอ่านผ่านคอมพิวเตอร์ และ สั่งพิมพ์ผลได้ สามารถเปิดอ่านจากเล่ม อ่านได้ อย่างเดียว หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1 เล่ม สามารถอ่านพร้อมกันได้จำนวนมาก ( ออนไลน์ผ่านระบบเครือข่าย อินเทอร์เน็ต สามารถอ่านได้ 1 คนต่อหนึ่งเล่ม สามารถพกพาสะดวกได้ครั้งละ จำนวนมากในรูปแบบของไฟล์ คอมพิวเตอร์ และสามารถเข้าถึง โดยไม่จำกัดเรื่องสถานที่และเวลา สามารถพกพาลำบาก และต้อง เดินทางไปใช้ที่ห้องสมุดและศูนย์ สารนิเทศต่าง ๆ

11 ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เป็นโปรแกรมที่ใช้ทำหนังสือ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น Adobe FrameMaker, Adobe PageMaker, Adobe InDesign, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Capture, The Read in Microsoft Reader add-in for Microsoft Word, The Palm Ebook, Studio authoring tool, DesktopAuthor, FlipAlbum เป็นต้น

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ด้วยโปรแกรม Desktop Author ครูผู้สอน นางสาวสุภาวดี ศรีสวัสดิ์มงคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google