งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Insurance Bureau. เนื้อหาการนำเสนอ - แผนการทำงานโดยรวม - การออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Insurance Bureau. เนื้อหาการนำเสนอ - แผนการทำงานโดยรวม - การออกแบบระบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Insurance Bureau

2 เนื้อหาการนำเสนอ - แผนการทำงานโดยรวม - การออกแบบระบบ

3 การดำเนินงานและการสื่อสาร ศูนย์บริการ ข้อมูลฯ ฝ. ระบบ ข้อสนเทศ สาย กำกับ สาย ตรวจ สาย คุ้มครอง www.oic.or.th/ibs ibs@oic.or.th คณะทำงานร่วมสมาคม บริษัทประกันชีวิต

4 แผนงาน พค รายงานความคืบหน้า นำเสนอการออกแบบระบบ รับฟัง ข้อเสนอแนะ มิย ประชุมคณะทำงานร่วมสมาคม / ประชุมกับผู้พัฒนาระบบของ บริษัทประกันภัย กค ทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีปฏิบัติในการรับส่ง ข้อมูล การยกเลิกรายงาน สค Industry Wide Testing กย Penetration test, Hardening ตค คู่สัญญาพัฒนาระบบแล้วเสร็จ / จัดอบรมให้กับผู้ใช้งาน / รับ ข้อมูลตั้งต้น 1 พย convert ข้อมูลตั้งต้นเข้าฐานข้อมูล ธค Fine tune 58 รับข้อมูลตั้งต้น 2 / เริ่มใช้งาน

5 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล Infra structure ISO27001:2013 https 2048 bits protocol N-tier Architect program + DB Digital signature Penetration Testing Encryption fieldN-tier Programing permission Account management Logging Policy Enforce Security policyDisciplinary Sanctions Comply Electronic Transactions Act

6 ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบ โดย CDG


ดาวน์โหลด ppt Insurance Bureau. เนื้อหาการนำเสนอ - แผนการทำงานโดยรวม - การออกแบบระบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google