งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Insurance Bureau.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Insurance Bureau."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Insurance Bureau

2 เนื้อหาการนำเสนอ - แผนการทำงานโดยรวม - การออกแบบระบบ

3 การดำเนินงานและการสื่อสาร
บริษัทประกันชีวิต คณะทำงานร่วมสมาคม สายกำกับ สายตรวจ สายคุ้มครอง ศูนย์บริการข้อมูลฯ ฝ.ระบบข้อสนเทศ

4 แผนงาน พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 58
รายงานความคืบหน้า นำเสนอการออกแบบระบบ รับฟังข้อเสนอแนะ มิย ประชุมคณะทำงานร่วมสมาคม / ประชุมกับผู้พัฒนาระบบของบริษัทประกันภัย กค ทบทวนระเบียบ ประกาศที่เกี่ยวข้อง เช่น วิธีปฏิบัติในการรับส่งข้อมูล การยกเลิกรายงาน สค Industry Wide Testing กย Penetration test, Hardening ตค คู่สัญญาพัฒนาระบบแล้วเสร็จ / จัดอบรมให้กับผู้ใช้งาน / รับข้อมูลตั้งต้น 1 พย convert ข้อมูลตั้งต้นเข้าฐานข้อมูล ธค Fine tune 58 รับข้อมูลตั้งต้น 2 / เริ่มใช้งาน

5 ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล
Infra structure ISO27001: https 2048 bits protocol N-tier Architect program + DB Digital signature Penetration Testing Encryption field N-tier Programing permission Account management Logging Policy Enforce Security policy Disciplinary Sanctions Comply Electronic Transactions Act

6 ส่วนที่ 2 การออกแบบระบบ โดย CDG


ดาวน์โหลด ppt Insurance Bureau.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google