งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการโอนย้าย ข้อมูลจากระบบ SDC  PTI 17 January 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการโอนย้าย ข้อมูลจากระบบ SDC  PTI 17 January 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการโอนย้าย ข้อมูลจากระบบ SDC  PTI 17 January 2007

2 วาระการประชุม  แผนงาน  การโอนย้ายข้อมูล  การโอนย้ายบัญชี  การโอนย้ายข้อมูลรายการ  ข้อมูล Assign ID Scripless  รายงานเพื่อการตรวจสอบการ โอนย้ายข้อมูล

3 แผนงาน PTI TaskTarget ชี้แจงแผนดำเนินการ และ Spec. ระบบ PTI ต.ค.ต.ค. Final interface files Spec. ก.พ.ก.พ. ชี้แจงแผนการทดสอบมิ. ย. Test Script สำหรับสมาชิกมิ. ย. Member Training ก.ค.ก.ค. Industry Wide Test (IWT) ก.ค.- ส.ค.ก.ค.- ส.ค. Data Migration Preparation ก.ย.ก.ย. Live ต.ค.ต.ค.

4 การโอนย้ายบัญชี  บัญชีฝาก (Depository Account)  ใช้บัญชีในระบบ CSD  เปิดบัญชีใหม่ ในระบบ PTI (CSD)  Mapping บัญชีระบบ SDC กับ PTI เพื่อ การโอนย้ายหลักทรัพย์  บัญชีจำนำ (Pledge Account)  เปิดให้ 1 : 1  บัญชีอื่นๆ เช่น บัญชีหลักประกัน, บัญชี SBL  ระบบเปิดให้โดยอัตโนมัติ

5 การโอนย้ายรายการ  Active Transactions โอนย้ายทั้งหมดจาก SDC  PTI  รายการฝาก / ถอน นายทะเบียนอื่น  รายการถอนที่ยังไม่ได้รับใบหุ้น  รายการโอน ( รอ Room)  รายการจำนำ  รายการเพื่อการ Clearing & Settlement  Inactive Transactions (2 เดือนย้อนหลัง )  Stand By ระบบ SDC 2 เดือนเพื่อให้ดู ข้อมูล History

6 ข้อมูล Assign ID Scripless  กรณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูล ลูกค้า  ทาง TSD ดำเนินการ  กรณีต้องการแยก ID ตาม Brokerage Account  TSD ส่งข้อมูลลูกค้าปัจจุบันให้ สมาชิก  สมาชิกแยกข้อมูลตาม Brokerage Account และส่งกลับให้ทาง TSD ทำการ Assign ID ใหม่  ทาง TSD update เรื่องเลขที่บัญชีรับ เงินปันผลให้

7  ปัจจุบัน 1 Scripless ID ระบุด้วย Parti IDReference TypeReference numberNative  PTI 1 Scripless ID ระบุด้วย Parti IDReference TypeReference numberNativeBrokerage A/C โครงสร้าง ID Scripless

8 รายงานเพื่อการตรวจสอบ การโอนย้ายข้อมูล  รายงาน Outstanding  รายการต่างๆ Netting Position Allocation Deposit/Withdraw/Transfer/Pledge

9 Thank you ติดตามความคืบหน้าของโครงการ PTI ที่ www.tsd.co.th


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการโอนย้าย ข้อมูลจากระบบ SDC  PTI 17 January 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google