งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.gpf.or.th

2 เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง

3 www.gpf.or.th 1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง พื้นฐานของตนเอง และครอบครัว เป้าหมายการจัด สวัสดิการ กบข. 3. ส่งเสริมการออมระยะยาว 2. เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

4 www.gpf.or.th สวัสดิการเพื่อการศึกษา โครงการสินเชื่อการศึกษา กรุงไทย เพื่อสมาชิก กบข. โครงการสินเชื่อการศึกษาเพื่อ สมาชิก กบข. ( ธนาคารกรุงเทพ ) โครงการสวัสดิการธนาคารนคร หลวงไทย เพื่อสมาชิก กบข. ( สินเชื่อเพื่อ การศึกษา )

5 www.gpf.or.th สวัสดิการเพื่อการรักษาพยาบาล สิทธิประโยชน์โรงพยาบาล เอกชน เพื่อสมาชิก กบข. สิทธิประโยชน์ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพและ เครือข่าย

6 www.gpf.or.th สวัสดิการเพื่อการคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สิน โครงการ กบข. อุ่นใจ ประกันภัย ทิพย

7 www.gpf.or.th สวัสดิการเพื่อลดภาระในการดำรงชีพของสมาชิก โครงการสิทธิพิเศษซิมการ์ด กบข. เพื่อสมาชิก โครงการ 1 บัตรประหยัด ทั่วไทย โครงการสวัสดิการร้าน ศึกษาภัณฑ์พาณิชย์ โครงการบัตรชมภาพยนต์ Major Cineplex & EGV Gift Voucher โครงการสวัสดิการโฮมโปรเพื่อ สมาชิก กบข.

8 www.gpf.or.th สวัสดิการที่กำลังจะเปิดให้บริการ โครงการบ้าน ธอส. – กบข. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 6 โครงการประกันชีวิต เปี่ยมสุข โครงการส่วนลดสมาคม โรงแรมไทย

9 www.gpf.or.th

10


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th. เป็นสมาชิก กบข. แล้ว มีสวัสดิการและ สิทธิประโยชน์ อะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google