งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/2553 22 NOVEMBER 53. การประชุม 22 พย. 53 1.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 2.รายงานการอบรมการประเมินโครงการ 16-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/2553 22 NOVEMBER 53. การประชุม 22 พย. 53 1.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 2.รายงานการอบรมการประเมินโครงการ 16-18."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/2553 22 NOVEMBER 53

2 การประชุม 22 พย. 53 1.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 2.รายงานการอบรมการประเมินโครงการ 16-18 ตค.53 3.รายงานการจัดประชุม Steering committee 4.ผลการมาเยี่ยม R1 R3 ระหว่าง 27-29 ตค.2553 หัวข้อประชุม แจ้งเพื่อทราบ

3 การประชุม 22 พย. 53 หัวข้อประชุม วาระพิจารณา 1.การติดตามการดำเนินงานตามแผนปี 2553 4R รายงาน แลกเปลี่ยน 2.การรายงานการเงินเดือนตุลาคม 2553 3.การรายงานประจำปี 2553 4.การเตรียมรองรับการตรวจสอบบัญชีของปี 2553ในต้นปีหน้า 5.มาตรการเร่งรัดการใช้จ่าย+กิจกรรมที่เหลืออยู่ของปี 2553 6.การจัดทำแผนปี 2554 แผนการเงินปี 2554 และการแก้ไขงบ 54 7.การลงเวลาทำการของคนทำงานตามสัญญาจ้าง 8.การทำประกันสังคมแก่คนทำงานตามสัญญาจ้าง 9.VAT 10. การจัดทำข้อมูลพื้นฐานของโครงการย่อยเพื่อตอบตัวชี้วัดต่างๆ 11.การทำ คู่มือจัดการกองทุน


ดาวน์โหลด ppt การประชุมOEC-4R ครั้งที่ 10/2553 22 NOVEMBER 53. การประชุม 22 พย. 53 1.ความคืบหน้าการดำเนินการจ้างผู้ประเมินโครงการ 2.รายงานการอบรมการประเมินโครงการ 16-18.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google