งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 (ทับมา) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 (ทับมา) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่
1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 (ทับมา) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอเมือง รับผิดชอบดูแลรักษาทางหลวงชนบทในเตพื้นที่อำเภอเมือง , อำเภอบ้านค่าย , อำเภอปลวกแดง , อำเภอนิคมพัฒนา , และ อำเภอบ้านฉาง 2. หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทที่ 2 (วังหว้า) ตั้งอยู่ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง (ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของศูนย์บำรุงทาง สำนักโยธาธิการที่ 3 ระยอง) รับผิดชอบดูแลรักษาทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ อำเภอแกลง , อำเภอวังจันทร์ , อำเภอเขาชะเมา R D

2 ส่วนบำรุงรักษาทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง ที่ 1 (ทับมา)

3

4 ส่วนบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ 1 (ทับมา)

5

6

7

8

9 อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
แผนที่สังเขป สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต.วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โทร ไปแหลมแม่พิมพ์

10 ผังบริเวณศูนย์บำรุงทางหลวงชนบทแกลง

11


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษาทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 (ทับมา) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดระยอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google