งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษา ทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 ( ทับ มา ) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษา ทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 ( ทับ มา ) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษา ทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 ( ทับ มา ) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวง ชนบทจังหวัดระยอง ตำบลทับมา อำเภอ เมือง รับผิดชอบดูแลรักษาทางหลวง ชนบทในเตพื้นที่อำเภอเมือง, อำเภอบ้าน ค่าย, อำเภอปลวกแดง, อำเภอนิคมพัฒนา, และ อำเภอบ้านฉาง 2. หน่วยซ่อมบำรุงทางหลวงชนบทที่ 2 ( วังหว้า ) ตั้งอยู่ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง ( ซึ่งเป็นที่ตั้งเดิมของศูนย์บำรุงทาง สำนัก โยธาธิการที่ 3 ระยอง ) รับผิดชอบดูแล รักษาทางหลวงชนบทในเขตพื้นที่ อำเภอแกลง, อำเภอวังจันทร์, อำเภอเขา ชะเมา

2

3

4 ส่วนบำรุงรักษาทางหลวงชนบทที่ 1 ( ทับมา )

5

6

7

8

9 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 สถานที่ตั้งศูนย์ฯ เลขที่ 94 หมู่ 2 ต. วังหว้า อำเภอแกลง จังหวัด ระยอง โทร. 038-672059 ไปแหลม แม่พิมพ์ แผนที่สังเขป

10

11


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด ระยอง จึงได้จัดตั้งหน่วยซ่อมบำรุงรักษา ทางหลวงชนบท 2 แห่ง ได้แก่ 1. หน่วยซ่อมบำรุงหลวงชนบทที่ 1 ( ทับ มา ) ตั้งอยู่ภายในสำนักงานทางหลวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google