งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

2 ภาพศูนย์คอมของมหาวิทยาลัย
ภาพบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัย

3 สถานที่ตั้ง ความเป็นมา จังหวัดปัตตานี 94000
181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 ความเป็นมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ.ศ โดยให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นตรงต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ปัจจุบันศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและบริหารจัดการงานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการของวิทยาเขตปัตตานี

4 หน่วยงานภายใน งานฝึกอบรม พัฒนาระบบคำสั่งและโปรแกรมระบบ
งานธุรการ งานฝึกอบรม พัฒนาระบบคำสั่งและโปรแกรมระบบ งานเครื่องจักรกล

5 บริการต่างๆของศูนย์คอมพิวเตอร์
บริการรับแจ้งซ่อม บริการ และ Login MIS Center บริการฝึกอบรม บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม บริการห้องคอมพิวเตอร์ ถามตอบปัญหา

6 ลักษณะงานที่ได้รับ ศึกษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย PHP และ Dreamweaver ศึกษาการใช้งานโปรแกรม photoshop เพิ่มเติม ออกแบบหัวเว็บไซต์ของระบบคำร้องขอเทียบคุณวุฒิ และระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุ สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกงาน
ได้เรียนรู้การทำงานจริงของหน่วยงานนั้นๆ ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เรียนในชั้นเรียน เช่น การใช้งานโปรแกรม dreamweaver เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงฝึกงาน ได้เพื่อนใหม่ที่มาจากสถาบันอื่นๆ ได้มิตรภาพจากพี่ๆที่สถานที่ฝึกงาน ซึ่งสามารถให้คำปรึกษาอื่นๆได้ ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น

8 ปัญหาและอุปสรรค เนื้อหาบางเรื่องยังไม่เรียน ทำให้ต้องค้นคว้าศึกษาด้วยตนเอง ทางหน่วยงานไม่ค่อยมีงานให้ทำ ส่วนใหญ่เป็นการช่วยงานพี่ๆพนักงาน

9 นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม รหัสนักศึกษา 5010210756
จัดทำโดย นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม รหัสนักศึกษา


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google