งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพบรรยากาศ ภายในมหาวิทยาลัย ภาพศูนย์คอมของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพบรรยากาศ ภายในมหาวิทยาลัย ภาพศูนย์คอมของ มหาวิทยาลัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภาพบรรยากาศ ภายในมหาวิทยาลัย ภาพศูนย์คอมของ มหาวิทยาลัย

3 181 หมู่ที่ 6 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรู สะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000  ความเป็นมา ศูนย์คอมพิวเตอร์ถูกจัดตั้งขึ้นในเดือนกันยายน พ. ศ.2529 โดยให้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ขึ้นตรงต่อ ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขต หาดใหญ่ ปัจจุบัน ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็น หน่วยงานกลางที่รับผิดชอบและบริหารจัดการ งานบริการคอมพิวเตอร์ทางวิชาการของวิทยา เขตปัตตานี

4  งานธุรการ  งานฝึกอบรม  พัฒนาระบบคำสั่งและโปรแกรมระบบ  งานเครื่องจักรกล

5  บริการรับแจ้งซ่อม  บริการ E-mail และ Login MIS Center  บริการฝึกอบรม  บริการอินเตอร์เน็ตผ่านโมเด็ม  บริการห้องคอมพิวเตอร์  ถามตอบปัญหา

6  ศึกษาการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น ด้วย PHP และ Dreamweaver  ศึกษาการใช้งานโปรแกรม photoshop เพิ่มเติม  ออกแบบหัวเว็บไซต์ของระบบคำร้องขอเทียบ คุณวุฒิ และระบบจัดซื้อจัดหาวัสดุ สำนักงาน อธิการบดี วิทยาเขตปัตตานี

7  ได้เรียนรู้การทำงานจริงของหน่วยงานนั้นๆ  ได้รับความรู้ใหม่ๆที่ยังไม่ได้เรียนในชั้นเรียน เช่น การใช้งานโปรแกรม dreamweaver เพิ่มเติมในส่วนที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน  ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในช่วงฝึกงาน  ได้เพื่อนใหม่ที่มาจากสถาบันอื่นๆ  ได้มิตรภาพจากพี่ๆที่สถานที่ฝึกงาน ซึ่ง สามารถให้คำปรึกษาอื่นๆได้  ฝึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้น

8  เนื้อหาบางเรื่องยังไม่เรียน ทำให้ต้องค้นคว้า ศึกษาด้วยตนเอง  ทางหน่วยงานไม่ค่อยมีงานให้ทำ ส่วนใหญ่ เป็นการช่วยงานพี่ๆพนักงาน

9 นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม รหัส นักศึกษา 5010210756


ดาวน์โหลด ppt ภาพบรรยากาศ ภายในมหาวิทยาลัย ภาพศูนย์คอมของ มหาวิทยาลัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google