งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3,9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3,9"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3,9
ศูนย์อนามัยที่ 3

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 3
ในสาธารณสุขเขต 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก มีโรงพยาบาลที่ครบวาระ 3 ปี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 แห่ง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน แห่ง รวมทั้งสิ้น แห่ง

3 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 2552
บางน้ำเปรี้ยว รพ.บางน้ำเปรี้ยว ราชสาส์น คลองเขื่อน รพ.ราชสาส์น พนมสารคาม รพ.เมืองฉะเชิงเทรา บางคล้า รพ.พนมสารคาม สนามชัยเขต เมืองฉะเชิงเทรา รพ.บางคล้า รพ.สนามชัยเขต บ้านโพธิ์ รพ.แปลงยาว รพ.บ้านโพธิ์ แปลงยาว บางปะกง รพ.บางปะกง ท่าตะเกียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว รพ.ท่าตะเกียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

4 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดปราจีนบุรี ปี 2552
ประจันตคาม นาดี เมืองปราจีนบุรี รพ.นาดี รพ.ประจันตคาม รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ รพ.ค่ายจักรพงษ์ บ้านสร้าง กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ์ รพ.บ้านสร้าง ศรีมโหสถ รพ.กบินทร์บุรี รพ.ศรีมหาโพธิ์ รพ.ศรีมโสถ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1

5 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระแก้ว ปี 2552
ตาพระยา รพ.ตาพระยา รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รพ.วัฒนานคร เมืองสระแก้ว วัฒนานคร โคกสูง อรัญประเทศ รพ.อรัญประเทศ เขาฉกรรจ์ รพ.เขาฉกรรจ์ รพ.ค่ายสุรสิงหนาท วังน้ำเย็น คลองหาด ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) รพ.วังน้ำเย็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว รพ.คลองหาด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครั้งที่ 1 วังสมบูรณ์

6 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 2552
พระประแดง บางเสาธง รพ.บางจาก บางพลี รพ.บางพลี บางบ่อ เมืองสมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ รพ.บางบ่อ รพ.สมุทรปราการ รพ.พระสมุทรเจดีย์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

7 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดนครนายก ปี 2552
รพ.นครนายก บ้านนา เมืองนครนายก รพ.บ้านนา รพ.โรงเรียนนายร้อย จปร. ปากพลี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.ปากพลี รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครั้งที่ 1 องครักษ์ รพ.องครักษ์

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 9
ในสาธารณสุขเขต 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยองจันทบุรี และตราด มีโรงพยาบาลที่ครบวาระ 3 ปี ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน แห่ง นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น แห่ง

9 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดชลบุรี ปี 2552
พนัสนิคม พานทอง รพ.พนัสนิคม รพ.พานทอง รพ.ค่ายนวมินทราชินี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา เมืองชลบุรี บ้านบึง บ่อทอง รพ.ชลบุรี ศรีราชา รพ.บ้านบึง รพ.บ่อทอง เกาะสีชัง หนองใหญ่ รพ.อ่าวอุดม รพ.เกาะสีชัง รพ.หนองใหญ่ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี รพ.บางละมุง บางละมุง ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.วัดญาณสังวราราม รพ.นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพครั้งที่ 1 สัตหีบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว รพ.อาภากรเกียรติวงศ์ รพ.สัตหีบ ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

10 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดระยอง ปี 2552
รพ.เขาชะเมา ปลวกแดง วังจันทร์ เขาชะเมา รพ.วังจันทร์ รพ.ปลวกแดง รพ.นิคมพัฒนา นิคมพัฒนา บ้านค่าย แกลง บ้านฉาง รพ.บ้านค่าย รพ.มาบตาพุด รพ.แกลง รพ.บ้านฉาง เมืองระยอง รพ.ระยอง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว

11 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี ปี 2552
สอยดาว แก่งหางแมว รพ.สอยดาว รพ.แก่งหางแมว เขาคิชฌกูฏ โป่งน้ำร้อน รพ.โป่งน้ำร้อน รพ.เขาคิชฌกูฏ รพ.เขาสุกิม นายายอาม มะขาม รพ.สองพี่น้อง รพ.นายายอาม ท่าใหม่ เมือง รพ.มะขาม ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว ขลุง รพ.ท่าใหม่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.พระปกเกล้าจันทบุรี ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 รพ.ขลุง แหลมสิงห์ รพ.แหลมสิงห์

12 โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดตราด ปี 2552
บ่อไร่ รพ.บ่อไร่ เขาสมิง รพ.เขาสมิง เมืองตราด ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) รพ.ตราด แหลมงอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ รพ.แหลมงอบ ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 เกาะช้าง รพ.เกาะช้าง รพ.คลองใหญ่ คลองใหญ่ เกาะกูด รพ.เกาะกูด

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ครบประเมินซ้ำปี 2553
ฉะเชิงเทรา : รพ.ท่าตะเกียบ ปราจีนบุรี : รพ.ศรีมโหสถ/ บ้านสร้าง นอกสังกัด :ค่ายจักรพงษ์ สระแก้ว : รพ.อรัญประเทศ/ เขาฉกรรจ์ นอกสังกัด :ค่ายสุรสิงหนาท สมุทรปราการ : รพ.พระสมุทรเจดีย์ นครนายก : รพ.นครนายก ชลบุรี : รพ.ชลบุรี/บ่อทอง/สัตหีบ/วัดญาณสังวราม/เกาะสีชัง นอกสังกัด : ค่าย นวมินทร์/สมเด็จพระบรมราชเทวี /ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา ระยอง : รพ.บ้านฉาง/แกลง/บ้านค่าย/ปลวกแดง/มาบตาพุด/วังจันทร์ จันทบุรี : รพ.นายายอาม รวม รพ.ในสังกัด จำนวน 19 แห่ง และนอกสังกัด 5 แห่ง

14 การบูรณาการงานกรมอนามัย-กรมควบคุมโรค
องค์ประกอบ มาตรฐาน HPH ปัจจุบัน ผนวกด้านการควบคุมโรค(Plus) องค์ประกอบที่ 1 การนำองค์กรและการบริหาร นโยบาย แผนกิจกรรมและแนวทางการ ปฏิบัติงานของ 3 ประเด็น ด้านควบคุมโรค องค์ประกอบที่ 2 การจัดสรรทรัพยากรและการ พัฒนาทรัพยากรบุคคล การจัดการทั้งด้านงบประมาณและการ พัฒนาบุคลากรใน 3 ประเด็น/คร. องค์ประกอบที่ 3 การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ ต่อการดำเนินงานโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการทั้งด้านกายภาพและสังคม แนวทา ปฏิบัติ ในการประเมินความเสี่ยงจากการ ทำงานของบุคลากรในรพ.รวมทั้งการควบคุม การบริโภคยาสูบ-เครื่องดื่ม แอกอฮอล์ และ ควบคุมไข้เลือดออกในรพ. องค์ประกอบที่ 4 การส่งเสริมสุขภาพสำหรับ บุคลากร ความชัดเจนในด้านอาชีวอนามัยกับบุคลากร ของรพ. การควบคุมการบริโภคยาสูบ- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15 ผนวกด้านการควบคุมโรค(Plus)
องค์ประกอบ มาตรฐาน HPH ปัจจุบัน ผนวกด้านการควบคุมโรค(Plus) องค์ประกอบที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพผู้รับบริการและครอบครัวที่มารับบริการในรพ. องค์ประกอบที่ 6 การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน องค์ประกอบที่ 7 ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค - พฤติกรรมและสภาวะสุขภาพของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และชุมชน ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคเพิ่มเติม -การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคที่เกิดจากความเสี่ยงจากการทำงาน -การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอกอฮอล์ -การส่งเสริมสุขภาพและการควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล

16


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ในพื้นที่สาธารณสุขเขต 3,9

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google