งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 3 ในสาธารณสุขเขต 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก มีโรงพยาบาลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 3 ในสาธารณสุขเขต 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก มีโรงพยาบาลที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 3 ในสาธารณสุขเขต 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก มีโรงพยาบาลที่ ครบวาระ 3 ปี  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 12 แห่ง  นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 14 แห่ง

3 บางน้ำเปรี้ยว เมืองฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน บางคล้า ราชสาส์น พนมสารคาม สนามชัยเขต ท่าตะเกียบ แปลงยาว บ้านโพธิ์ บางปะกง โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดฉะเชิงเทรา ปี 255 2 รพ. เมืองฉะเชิงเทรา รพ. สนามชัยเขต รพ. แปลงยาว รพ. บางน้ำเปรี้ยว รพ. บางคล้า รพ. พนมสารคาม รพ. ราชสาส์น รพ. บ้านโพธิ์ รพ. บางปะกง รพ. ท่าตะเกียบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

4 นาดี ประจันตคาม เมืองปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ศรีมหาโพธิ์ บ้านสร้าง ศรีมโหสถ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดปราจีนบุรี ปี 255 2 รพ. นาดี รพ. ประจันตคาม รพ. เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ รพ. กบินทร์บุรี รพ. ศรีมหาโพธิ์ รพ. บ้านสร้าง รพ. ศรีมโสถ รพ. ค่ายจักรพงษ์ รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

5 เมืองสระแก้ว วัฒนานคร ตาพระยา โคกสูง อรัญประเทศ คลองหาด วังสมบูรณ์ วังน้ำเย็น เขาฉกรรจ์ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสระแก้ว ปี 255 2 รพ. สมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รพ. วัฒนานคร รพ. อรัญประเทศ รพ. ตาพระยา รพ. วังน้ำเย็น รพ. คลองหาด รพ. เขาฉกรรจ์ รพ. ค่ายสุรสิงหนาท รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครั้งที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

6 บางพลี บางเสาธง บางบ่อ เมืองสมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย์ พระประแดง โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดสมุทรปราการ ปี 255 2 รพ. สมุทรปราการ รพ. บางพลี รพ. บางบ่อ รพ. พระสมุทรเจดีย์ รพ. บางจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ

7 บ้านนาเมืองนครนายก ปากพลี องครักษ์ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดนครนายก ปี 255 2 รพ. นครนายก รพ. ปากพลี รพ. องครักษ์ รพ. บ้านนา รพ. โรงเรียนนายร้อย จปร. รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพครั้งที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว

8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 9 ในสาธารณสุขเขต 9 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด มีโรงพยาบาลที่ครบวาระ 3 ปี  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 7 แห่ง  นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้น 9 แห่ง

9 พนัสนิคม พานทอง บ้านบึง บ่อทอง หนองใหญ่ สัตหีบ เกาะสีชัง บางละมุง ศรีราชา เมืองชลบุรี โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดชลบุรี ปี 255 2 รพ. สัตหีบ รพ. บ้านบึง รพ. อ่าวอุดม รพ. พนัสนิคม รพ. บางละมุง รพ. พานทอง รพ. หนองใหญ่ รพ. บ่อทอง รพ. วัดญาณสังวราราม รพ. เกาะสีชัง รพ. ชลบุรี รพ. ค่ายนวมินทราชินี รพ. สมเด็จพระบรมราชเทวี ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม. บูรพา รพ. นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่ง เสริมสุขภาพครั้งที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1 รพ. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รพ. อาภากรเกียรติวงศ์

10 ปลวกแดง บ้านค่าย วังจันทร์ เขาชะเมา แกลง นิคมพัฒนา เมืองระยอง โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดระยอง ปี 255 2 รพ. บ้านฉาง บ้านฉาง รพ. ระยอง รพ. แกลง รพ. บ้านค่าย รพ. ปลวกแดง รพ. วังจันทร์ รพ. มาบตาพุด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว รพ. เขาชะเมา รพ. นิคมพัฒนา

11 แก่งหางแมว สอยดาว เขาคิชฌกูฏโป่งน้ำร้อน มะขาม ขลุง ท่าใหม่ นายายอาม เมือง แหลมสิงห์ โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดจันทบุรี ปี 255 2 รพ. ขลุง รพ. แหลมสิงห์ รพ. ท่าใหม่ รพ. พระปกเกล้าจันทบุรี รพ. สองพี่น้อง รพ. เขาสุกิม รพ. มะขาม รพ. โป่งน้ำร้อน รพ. สอยดาว รพ. เขาคิชฌกูฏ รพ. นายายอาม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) รพ. แก่งหางแมว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1

12 บ่อไร่ เขาสมิง เมืองตราด แหลมงอบ คลองใหญ่ เกาะช้าง เกาะกูด โรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในจังหวัดตราด ปี 255 2 รพ. ตราด รพ. แหลมงอบ รพ. บ่อไร่ รพ. คลองใหญ่ รพ. เขาสมิง รพ. เกาะช้าง รพ. เกาะกูด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและผ่านการประเมินซ้ำแล้ว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครบวาระ 3 ปีและรอการประเมินซ้ำ ผ่านการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (HPH) ผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพครั้งที่ 1

13 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพที่ครบประเมินซ้ำปี 2553 1. ฉะเชิงเทรา : รพ.ท่าตะเกียบ 2. ปราจีนบุรี : รพ.ศรีมโหสถ/ บ้านสร้าง นอกสังกัด :ค่ายจักรพงษ์ 3. สระแก้ว : รพ.อรัญประเทศ/ เขาฉกรรจ์ นอกสังกัด :ค่ายสุรสิงหนาท 4. สมุทรปราการ : รพ.พระสมุทรเจดีย์ 5. นครนายก : รพ.นครนายก 6. ชลบุรี : รพ.ชลบุรี/บ่อทอง/สัตหีบ/วัดญาณสังวราม/เกาะสีชัง นอกสังกัด : ค่าย นวมินทร์/สมเด็จพระบรมราชเทวี /ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยบูรพา 7. ระยอง : รพ.บ้านฉาง/แกลง/บ้านค่าย/ปลวกแดง/มาบตาพุด/วังจันทร์ 8. จันทบุรี : รพ.นายายอาม รวม รพ.ในสังกัด จำนวน 19 แห่ง และนอกสังกัด 5 แห่ง

14 การบูรณาการงานกรมอนามัย - กรมควบคุมโรค องค์ประก อบ มาตรฐาน HPH ปัจจุบัน ผนวกด้านการควบคุมโรค (Plus) องค์ประก อบที่ 1 การนำองค์กรและ การบริหาร นโยบาย แผนกิจกรรมและ แนวทางการ ปฏิบัติงานของ 3 ประเด็น ด้านควบคุมโรค องค์ประก อบที่ 2 การจัดสรร ทรัพยากรและ การ พัฒนาทรัพยากร บุคคล การจัดการทั้งด้าน งบประมาณและการ พัฒนาบุคลากรใน 3 ประเด็น / คร. องค์ประก อบที่ 3 การจัดการ สิ่งแวดล้อมที่ เอื้ อ ต่อการดำเนินงาน โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ การจัดการทั้งด้านกายภาพและสังคม แนว ทา ปฏิบัติ ในการประเมินความ เสี่ยงจากการ ทำงานของบุคลากรในรพ. รวมทั้ง การควบคุม การบริโภคยาสูบ - เครื่องดื่ม แอกอฮอล์ และ ควบคุมไข้เลือดออกในรพ. องค์ประก อบที่ 4 การส่งเสริม สุขภาพสำหรับ บุคลากร ความชัดเจนในด้านอาชีวอ นามัยกับบุคลากร ของรพ. การ ควบคุมการ บริโภคยาสูบ - เครื่องดื่มแอ ล กอฮอล์

15 องค์ประกอ บ มาตรฐาน HPH ปัจจุบัน ผนวกด้านการควบคุม โรค (Plus) องค์ประกอ บที่ 5 การส่งเสริม สุขภาพ ผู้รับบริการและ ครอบครัวที่มา รับบริการในรพ. องค์ประกอ บที่ 6 การส่งเสริม สุขภาพใน ชุมชน องค์ประกอ บที่ 7 ผลลัพธ์ของ กระบวนการ ส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค - พฤติกรรมและ สภาวะสุขภาพ ของเจ้าหน้าที่ ผู้รับบริการ และ ชุมชน ผลลัพธ์ของกระบวนการ ส่งเสริมสุขภาพ และ ป้องกันโรคเพิ่มเติม - การส่งเสริมสุขภาพและ การควบคุมโรคที่เกิด จากความเสี่ยงจากการ ทำงาน - การส่งเสริมสุขภาพและ การควบคุมการบริโภค ยาสูบและเครื่องดื่มแอ กอฮอล์ - การส่งเสริมสุขภาพและ การควบคุมโรค ไข้เลือดออกใน โรงพยาบาล

16


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพในสาธารณสุขเขต 3 ในสาธารณสุขเขต 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว สมุทรปราการ และนครนายก มีโรงพยาบาลที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google