งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา

2 Position Isomerism C 5 H 10 ( เพนทีน ) สามารถเขียน โครงสร้างได้ 9 ไอโซเมอร์ ???

3 Position Isomerism ไดคลอโรเบนซีน (C 6 H 10 Cl 2 ) สามารถเขียนโครงสร้างได้ 3 ไอโซเมอร์ คือ ClCl ClCl ClCl ClCl ClCl ClCl 1 1 1 2 22 33 4 1,2- dichlorobenze ne (o- dichlorobenze ne) 1,3- dichlorobenze ne (m- dichlorobenze ne) 1,4- dichlorobenze ne (p- dichlorobenze ne) 1,2 หรือ ortho 1,3 หรือ meta 1,4 หรือ para

4 Functional Isomerism  เป็นไอโซเมอร์ที่มีหมู่ฟังก์ชันใน โครงสร้างแตกต่างกัน C 2 H 6 O CH 3 –CH 2 – O–H CH 3 –O–CH 3 ethanol dimethyl ether (Alcohol, hydroxyl group) (Ether, alkoxy group) จุดเดือด 78 o C จุด เดือด -25 o C

5 Geometric Isomer  เป็นไอโซเมอร์ของสารที่มีสูตร โครงสร้างเหมือนกัน แต่การจัดเรียง อะตอมใน 3 มิติแตกต่างกัน C 4 H 8 ไอโซเมอร์แบบ ซิส (cis-) ไอโซเมอร์แบบท รานส์ (tran-)

6 Geometric Isomer C 6 H 12 (1,2-dicholro cyclohexane) ไอโซเมอร์แบบ ซิส (cis-) ไอโซเมอร์แบบท รานส์ (tran-) ClCl ClCl ClCl ClCl HHH H

7 Geometric Isomer  ข้อระวัง Geometric Isomer ถ้า C ที่ พิจารณาสร้างพันธะกับอะตอมหรือ โมเลกุลที่เหมือนกันจะไม่เกิดไอโซ เมอร์ C 4 H 8


ดาวน์โหลด ppt Position Isomerism Functional Isomerism Geometric Isomer ครูธนพล ถัดทะพงษ์ โรงเรียนสาก เหล็กวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google