งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ.  ส่วนมากนักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 มักจะมีการจำ ธงประจำชาติของแต่ละประเทศใน อาเซียนยังไม่ได้เท่าที่ควร ในครั้ง นี้ครูมีเทคนิคอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ.  ส่วนมากนักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 มักจะมีการจำ ธงประจำชาติของแต่ละประเทศใน อาเซียนยังไม่ได้เท่าที่ควร ในครั้ง นี้ครูมีเทคนิคอย่างง่าย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ

2  ส่วนมากนักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 มักจะมีการจำ ธงประจำชาติของแต่ละประเทศใน อาเซียนยังไม่ได้เท่าที่ควร ในครั้ง นี้ครูมีเทคนิคอย่างง่าย ๆ มาให้ นักเรียนได้จำธงชาติอาเซียนได้ อย่างขึ้นใจคือเห็น......... เมื่อไหร่ ตอบได้เมื่อนั้น........

3 สีของธงชาติเหมือนกันแต่สัญลักษณ์ไม่ เหมือนกัน ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ จะมี ดาว 5 ดวงและ มีพระจันทร์ครึ่งเสี่ยว อินโดนีเซียจะมีพื้นธง สองสีไม่มี สัญลักษณ์ใดๆ

4 แถบสีคล้ายคลึงกันแต่สัญลักษณ์ต่างกัน ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีสามสีและ ไม่มีสัญลักษณ์ ใดๆ บนธงชาติ ประเทศลาวมีสามสีแต่มี สัญลักษณ์รูป วงกลม สีขาวตรงกลางธงชาติ ประเทศกัมพูชาสามสีแต่มี สัญลักษณ์ เป็นรูปนครวัดอยู่กลางธงชาติ

5 สีของธงชาติไม่เหมือนกันแต่สัญลักษณ์เหมือนกัน ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม ประเทศพม่ามีพื้นธงสามสีที่ แตกต่างกัน แต่จะมีดาวอยู่ตรงกลาง ผืน ธงชาติ ประเทศเวียดนามมีพื้นธง หนึ่งสีแต่จะมี ดาวอยู่ตรงกลางผืน ธงชาติเช่นเดียวกัน

6 ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันของพื้นสี บนธงชาติ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย และประเทศ ฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไนมี สัญลักษณ์อันโดดเด่นคือสี สีเหลืองเกือบทั้งผืน ประเทศมาเลเซียมี สัญลักษณ์อันโดดเด่น คือแถบสีแดงเล็กๆ หลายอัน ประเทศฟิลิปปินส์มี สัญลักษณ์อันโดดเด่น คือมุมสามเหลี่ยมสีขาว

7  เทคนิคการจำแบบ [How to] 4 วิธี เพิ่มความจำแบบฮาร์วาร์ด ที่ ดัดแปลงมาใช้คงจะสามารถให้ นักเรียนได้จดทำธงชาติของ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่าง แม่นยำ แต่ที่แน่ๆ ควรฝึกฝนอยู่ เป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถ จำได้แม่นยำมากขึ้น

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ.  ส่วนมากนักเรียนในชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2 มักจะมีการจำ ธงประจำชาติของแต่ละประเทศใน อาเซียนยังไม่ได้เท่าที่ควร ในครั้ง นี้ครูมีเทคนิคอย่างง่าย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google