งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ
เทคนิคการจำธงประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียน (How to) 4 วิธี เพิ่มความจำ โดย นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ

2 เข้ามาคุยกันก่อน ส่วนมากนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มักจะมีการจำธงประจำชาติของแต่ละประเทศในอาเซียนยังไม่ได้เท่าที่ควร ในครั้งนี้ครูมีเทคนิคอย่างง่าย ๆ มาให้นักเรียนได้จำธงชาติอาเซียนได้อย่างขึ้นใจคือเห็น เมื่อไหร่ ตอบได้เมื่อนั้น

3 เทคนิคการจดจำ (How to) * 1
สีของธงชาติเหมือนกันแต่สัญลักษณ์ไม่เหมือนกัน ประเทศสิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย ประเทศสิงคโปร์ จะมีดาว 5 ดวงและ มีพระจันทร์ครึ่งเสี่ยว   อินโดนีเซียจะมีพื้นธงสองสีไม่มี สัญลักษณ์ใดๆ

4 เทคนิคการจดจำ (How to) * 2
แถบสีคล้ายคลึงกันแต่สัญลักษณ์ต่างกัน ประเทศไทย ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ประเทศไทยมีสามสีและไม่มีสัญลักษณ์ ใดๆ บนธงชาติ ประเทศลาวมีสามสีแต่มีสัญลักษณ์รูป วงกลมสีขาวตรงกลางธงชาติ ประเทศกัมพูชาสามสีแต่มีสัญลักษณ์ เป็นรูปนครวัดอยู่กลางธงชาติ

5 เทคนิคการจดจำ (How to) * 3
สีของธงชาติไม่เหมือนกันแต่สัญลักษณ์เหมือนกัน ประเทศพม่า และประเทศเวียดนาม ประเทศพม่ามีพื้นธงสามสีที่แตกต่างกัน แต่จะมีดาวอยู่ตรงกลางผืน ธงชาติ ประเทศเวียดนามมีพื้นธงหนึ่งสีแต่จะมี ดาวอยู่ตรงกลางผืนธงชาติเช่นเดียวกัน

6 เทคนิคการจดจำ (How to) * 4
ความแตกต่างที่ไม่เหมือนกันของพื้นสีบนธงชาติ ประเทศบรูไน ประเทศมาเลเซีย และประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศบรูไนมีสัญลักษณ์อันโดดเด่นคือสี สีเหลืองเกือบทั้งผืน   ประเทศมาเลเซียมีสัญลักษณ์อันโดด เด่นคือแถบสีแดงเล็กๆ หลายอัน   ประเทศฟิลิปปินส์มีสัญลักษณ์อันโดด เด่นคือมุมสามเหลี่ยมสีขาว

7 สรุป เทคนิคการจำแบบ [How to] 4 วิธี เพิ่มความจำแบบฮาร์วาร์ด ที่ดัดแปลงมาใช้คงจะสามารถให้นักเรียนได้จดทำธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนได้อย่างแม่นยำ แต่ที่แน่ๆ ควรฝึกฝนอยู่เป็นประจำจะช่วยให้เราสามารถจำได้แม่นยำมากขึ้น

8 จบแบบอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt นายสมโพชน์ เหลื่อมล้ำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google