งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย ด. ญ. อชิรญาป้อมสูง ม.1/16 เลขที่ 47 ด. ญ. อริสรากิ่งพุด ม.1/16 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ฐิตาพรดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อาเซียนคำทักทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย ด. ญ. อชิรญาป้อมสูง ม.1/16 เลขที่ 47 ด. ญ. อริสรากิ่งพุด ม.1/16 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ฐิตาพรดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อาเซียนคำทักทาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย ด. ญ. อชิรญาป้อมสูง ม.1/16 เลขที่ 47 ด. ญ. อริสรากิ่งพุด ม.1/16 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ฐิตาพรดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อาเซียนคำทักทาย

2 คำทักทายประเทศไทย คำทักทายของประเทศไทย คือคำว่า “ สวัสดี ” ความหมายของคำ " สวัสดี " ได้สะท้อนไปถึงความ ปรารถนาดี เปี่ยมไปด้วยไมตรีจิต เป็นการอวยพรให้กับผู้ ที่เราสนทนา ให้ประสบพบแต่สิ่งที่ดี ซึ่งเหล่านี้เป็น ลักษณะพิเศษในคำทักทายของคนไทย

3 คำทักทายประเทศพม่า คำทักทายของประเทศพม่า คือคำว่า “ มิงกาลาบา ” ภาษาพม่า จัดอยู่ในตระกูลภาษา ทิเบต – พม่า ภาษา พม่า มีตัวอักษรพม่าซึ่งดัดแปลงมาจากภาษามอญ เป็น ภาษาที่มีระดับเสียงวรรณยุกต์ 4 เสียง จัดอยู่ในตระกูล ภาษาพรามี

4 คำทักทายประเทศลาว คำทักทายของประเทศลาว คือคำว่า “ สะบายดี ” เป็น ภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไต สำเนียงการออก เสียงคล้ายกับภาษาอีสานของประเทศไทย บางคำ ใกล้เคียง บางคำก็ต่างกันซะจนความหมายผิดเพี้ยน

5 คำทักทายประเทศบรูไน คำทักทายของประเทศบรูไน คือคำว่า “ ซาลามัต ดาตัง ” การทักทายจะจับมือกันเบา ๆ

6 คำทักทายประเทศฟิลิปปินส์ คำทักทายของประเทศฟิลิปปินส์ คือคำว่า “ กูมุสตา ” ประเทศฟิลิปปินส์จะจับมือกัน เพื่อทักทาย และได้รับ วัฒนธรรมมาจากชาวตะวันตก

7 คำทักทายประเทศสิงคโปร์ คำทักทายของประเทศสิงคโปร์ คือคำว่า “ หนี ห่าว ” คำทักทายคำเดียวกับประเทศจีน ซึ่ง ประเทศสิงคโปร์ได้รับวัฒนธรรมมาจาก ประเทศจีน

8 คำทักทายประเทศเวียดนาม คำทักทายของประเทศเวียดนาม คือคำว่า “ ซินจ่าว ” ภาษาเวียดนาม เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ และเป็นภาษาทางการของ ประเทศเวียดนาม เป็นภาษาแม่ของประชากรเวียดนาม ถึงแม้ว่าจะมีการยืมคำศัพท์จากภาษาจีน และเดิมใช้ อักษรจีนเขียน แต่นักภาษาศาสตร์ยังคงจัดภาษา เวียดนามให้เป็น ภาษากลุ่มออสโตรเอเซียติก ซึ่งใน กลุ่มนี้ภาษาเวียดนามมีผู้พูดมากที่สุด

9 คำทักทายประเทศมาเลเซีย คำทักทายของประเทศมาเลเซีย คือคำว่า “ ซาลามัต ดาตัง ” เป็นการทักทายแบบจับมือ กัน ซึ่งคำทักทายเหมือนกับประเทศบรูไน

10 คำทักทายประเทศอินโดนีเซีย คำทักทายของประเทศอิโดนีเซีย คือคำว่า “ ซาลามัต เชียง ” ภาษาที่ใช้มีรากฐานมาจากภาษามลายู เรียกว่า ภาษา บาฮาซาอินโดนิเซีย


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย ด. ญ. อชิรญาป้อมสูง ม.1/16 เลขที่ 47 ด. ญ. อริสรากิ่งพุด ม.1/16 เลขที่ 49 เสนอ อาจารย์ฐิตาพรดวงเกตุ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ อาเซียนคำทักทาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google