งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธงชาติมาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง ว่า "Jalur Gemilang" ( แปลว่า ธงริ้วแห่งความ รุ่งเรือง ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธงชาติมาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง ว่า "Jalur Gemilang" ( แปลว่า ธงริ้วแห่งความ รุ่งเรือง ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ธงชาติมาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง ว่า "Jalur Gemilang" ( แปลว่า ธงริ้วแห่งความ รุ่งเรือง ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน พื้นสีแดงสลับสีขาวรวม 14 แถบ แต่ละ แถบมีความกว้างเท่ากัน ที่มุมธงด้านคันธงมีรูป สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีน้ำเงินกว้าง 8 ใน 14 ส่วนของผืนธง ด้านกว้าง และยาวกึ่งหนึ่งของผืนธงด้านยาว ภายใน บรรจุเครื่องหมายพระจันทร์เสี้ยวและดาว 14 แฉก ที่มี ชื่อว่า "Bintang Persekutuan" หรือ " ดาราแห่ง สหพันธ์ "

4 แถบริ้วสีแดงและสีขาวทั้ง 14 แถบ หมายถึงรัฐใน สหพันธ์รัฐมาเลเซียทั้ง 13 รัฐ และรัฐบาลกลางที่กรุง กัวลาลัมเปอร์ รัศมีดาวทั้ง 14 แฉกหมายถึงความเป็น เอกภาพในหมู่รัฐดังกล่าวทั้งหมด พระจันทร์เสี้ยว หมายถึงศาสนาอิสลามอันเป็นศาสนาประจำชาติ สี เหลืองในพระจันทร์เสี้ยวและดาราแห่งสหพันธ์คือสี แห่งยังดี เปอร์ตวน อากง ผู้เป็นประมุขแห่งสหพันธรัฐ ส่วนสีน้ำเงินนั้นหมายถึงความสามัคคีของชาว มาเลเซีย ซึ่งแต่เดิมสีนี้ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่าง สหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ แต่คำ นิยามดังกล่าวนี้ได้ถูกลดความสำคัญลง และได้มีการ นิยามความหมายของสีนี้ใหม่ดังปรากฏอยู่ในปัจจุบัน โดยรวมแล้วแม้ธงนี้จะคล้ายกันกับธงชาติ สหรัฐอเมริกาและธงประจำบริษัทอินเดียตะวันออกของ อังกฤษก็ตาม แต่ธงนี้ก็ไม่มีความเชื่องโยงกับทั้งสอง ธงข้างต้นแต่อย่างใด

5 ตราแผ่นดินของมาเลเซีย ( ภาษาอังกฤษ : National Emblem of Malaysia,the Coat of Arms of Malaysia; ภาษามาเลย์ : Jata Negara in Malay) ประกอบด้วยส่วนหลักๆห้าส่วนคือ โล่ เสือสองตัว พระจันทร์เสี้ยวสีเหลือง และดาวสีเหลือง 14 แฉก และ แถบผ้า ตราแผ่นดินของมาเลเซียนี้สืบทอดมาจากตรา แผ่นดินสหพันธรัฐมาเลย์ระหว่างที่เป็นอาณานิคมของ อังกฤษตราในปัจจุบันจึงมีอิทธิพลของตราแบบ ตะวันตกอยู่มาก

6 เครื่องแต่งกายประจำชาติของสาวมาเลย์ ( สาว มาเลย์หมายถึง หญิงมาเลเซียนที่เป็นมุสลิมค่ะ ) ที่เป็น ชุดยาว แขนยาว กระโปรงยาวกรอมเท้า ( ถ้าเคร่งจัด ต้องใส่ถุงเท้าด้วย ) และต้องคลุมผมมิดชิด ( คนใกล้ตัว บอกว่า เป็นความเชื่อทางศาสนาที่ว่า ห้ามผมของหญิง สาวต้องแสงแดด - แต่ไม่ยักกะบอกเหตุผลว่าทำไม ต้องเป็นเช่นนั้น ) ชุดประจำชาติแบบนี้ เรียกว่าชุด tudung

7

8


ดาวน์โหลด ppt ธงชาติมาเลเซียหรือเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่ง ว่า "Jalur Gemilang" ( แปลว่า ธงริ้วแห่งความ รุ่งเรือง ) มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง 1 ส่วน ยาว 2 ส่วน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google