งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียนสกุลเงิน จัดทำโดย ด.ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด.ช.คมสันต์ เพียรธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียนสกุลเงิน จัดทำโดย ด.ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด.ช.คมสันต์ เพียรธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียนสกุลเงิน จัดทำโดย ด.ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด.ช.คมสันต์ เพียรธรรม
เสนอ อ.ฐิตาพร ดวงเกตุ ร.ร.วินิต

2 ดอนลาบรูไน 1ดอลลาร์บรูไนเท่ากับ 24 บาท

3 กันพูชา เรียล 1เรียลเท่ากับ0.0077บาท

4 อินโดนีเซีย รูเปียห์ 1000รูเปียห์เท่ากับ3.5บาท

5 ลาว กีบ 256กีบเท่ากับ1บาท

6 มาเลเซีย ริงกิต 1ริงกิตเท่ากับ10บาท

7 เมียนมา จ๊าด 1จ๊าดเท่ากับ0.045บาท

8 ฟิลิปปินส์ เปโซ 1เปโซเท่ากับ0.7บาท

9 สิงคโปร์ ดอลลาร์สิงคโปร์ 1ดอลลาร์สิงคโปร์เท่ากับ24บาท

10 ไทย บาท 1บาทเท่ากับ1บาท


ดาวน์โหลด ppt อาเซียนสกุลเงิน จัดทำโดย ด.ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด.ช.คมสันต์ เพียรธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google