งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาเซียนสกุล เงิน จัดทำ โดย ด. ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด. ช. คมสันต์ เพียรธรรม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาเซียนสกุล เงิน จัดทำ โดย ด. ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด. ช. คมสันต์ เพียรธรรม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาเซียนสกุล เงิน จัดทำ โดย ด. ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด. ช. คมสันต์ เพียรธรรม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิต

2 บรูไน ดอนลาบรูไน 1 ดอลลาร์บรูไน เท่ากับ 24 บาท

3 กันพูชา เรียล 1 เรียลเท่ากับ 0.0077 บาท

4 อินโดนีเซีย รู เปียห์ 1000 รูเปียห์เท่ากับ 3.5 บาท

5 ลาว กีบ 256 กีบเท่ากับ 1 บาท

6 มาเลเซีย ริง กิต 1 ริงกิตเท่ากับ 10 บาท

7 เมียนมา จ๊าด 1 จ๊าดเท่ากับ 0.045 บาท

8 ฟิลิปปินส์ เป โซ 1 เปโซเท่ากับ 0.7 บาท

9 สิงคโปร์ ดอลลาร์ สิงคโปร์ 1 ดอลลาร์สิงคโปร์ เท่ากับ 24 บาท

10 ไทย บาท 1 บาทเท่ากับ 1 บาท


ดาวน์โหลด ppt อาเซียนสกุล เงิน จัดทำ โดย ด. ช. ชนกชนม์ เนาวะบุตร ด. ช. คมสันต์ เพียรธรรม เสนอ อ. ฐิตาพร ดวงเกตุ ร. ร. วินิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google