งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ICT ผู้บริหารเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ICT ผู้บริหารเพื่อ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ICT ผู้บริหารเพื่อ การศึกษา

2 เทคโนโลยีเว็บ 2.0

3 อะไรคือเว็บ 2.0 Social network ความหมายของ Web 2.0 คือ Social network ที่เน้น การแบ่งปัน การแชร์ กันของสิ่งที่ตัวเองมี โดยเขียนโพสท์ลงบ นบล็อก เว็บ 2.0 เว็บ 2.0 จะให้ความสำคัญกับผู้เข้าชม เว็บไซต์ โดยผู้ที่เข้าไปใช้งานนั้นจะมีส่วน ร่วมกับเว็บนั้นๆ มากขึ้น และไม่ใช่แค่เพียง แวะเข้ามาเยี่ยมชม หรืออ่านอย่างเดียว แต่ ยังมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ (Co- Creation) ให้กับเว็บไซต์แห่งนั้นอีกด้วย

4 เตรียมความพร้อมก่อน ใช้เว็บ 2.0 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อม ซอฟต์แวร์และระบบสัญญาณ เชื่อมต่อการใช้เครือข่าย อินเตอร์เน็ต 2.E-mail และ Password ของ ตนเองสำหรับใช้งาน 3. ชื่อเว็บไซต์เครือข่ายการเรียนรู้ ผู้บริหารสระบุรี 1 http://lssaraburi1.ning.co m http://lssaraburi1.ning.co m

5 ทำความรู้จักกับเว็บ 2.0 1. เปิดโปรแกรม Internet Explorer พิมพ์ URL http://lssaraburi1.ning. com http://lssaraburi1.ning. com 2.Sign up เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน โดยใช้ E-mail 3. คลิกที่อภิปราย / ส่งงาน เข้าสู่หัวข้อ อบรมผู้บริหารรุ่นที่ 1 4. เลือกหัวข้อแนะนำตัวและทักทาย สมาชิกเครือข่าย เวลา 15 นาที ในการแนะนำตนเอง และแลกเปลี่ยนทำความ รู้จักสมาชิกผู้บริหารสระบุรี 1

6 http://LSsarabur i1.ning.com 1 1 2 2

7 3 3 4 4 กิจกรรมแลกเปลี่ยน เรียนรู้อภิปราย

8 เริ่มต้นด้วยการแนะนำ ตนเอง

9 แลกเปลี่ยนเรียนรู้บน เว็บ 2.0 พิมพ์ข้อความ อภิปรายที่นี่

10 การนำเว็บ 2.0 ไปใช้ ในการศึกษา ไปที่ http://LSsaraburi1.ning.com http://LSsaraburi1.ning.com สร้างหน้าเว็บเพจฉัน ศึกษาตัวอย่างการนำเว็บ 2.0 ไปใช้ในการเรียนการสอน เช่น http://krusorndee.net http://krumalee.ning.com, http://krusorndee.net http://krumalee.ning.com

11 แนวทางจัดการหน้า เว็บเพจตนเอง

12 เครือข่าย การเรียนรู้ ผ่าน Youtube http://www.you tube.com

13 สนทนาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ผ่านบล็อก

14 สนทนา Online ผ่าน Facebook http://th-th.facebook.com/


ดาวน์โหลด ppt ประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา ICT ผู้บริหารเพื่อ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google