งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
Electronic Mail

2 จดหมายอีเลกทรอนิกส์ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า อีเมล์
จดหมายหรือข้อความที่ส่งถึงกันผ่านระบบเครือข่าย สามารถส่งจดหมายไปให้ผู้รับซึ่งเป็นสมาชิกของระบบอินเทอร์เน็ต ได้โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา จดหมายจะส่งถึงปลายทางอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่วินาที

3 ที่อยู่สำหรับการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยสองส่วน
1.รหัสผู้ใช้หรือ UserID ซึ่งจะได้รับจากผู้ให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 2.ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการบริการรับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือ HostName โดยรูปแบบการเขียนจะเริ่มต้นด้วย UserID คั่นด้วยเครื่องหมาย ตามด้วย HostName ดังนี้

4 ตัวอย่างเช่น หมายถึงผู้ใช้มี UserID เป็น u9999999
หมายถึงผู้ใช้มี UserID เป็น u และเป็นสมาชิกอยู่ที่ Host ชื่อ dusit.ac.th เป็นต้น

5 จุดเด่นของอีเมล์ ข้อดีของอีเมล์
  จุดเด่นของอีเมล์ สามารถติดไฟล์ไปกับอีเมล์ได้ ซึ่งไฟล์ที่ติดไปนั้นอาจจะเป็นไฟล์ภาพ ไฟล์โปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลก็ได้ ข้อดีของอีเมล์ ทำให้ผู้ที่ต้องติดต่อกับบุคคลในต่างประเทศนิยมที่จะติดต่อผ่านทางอีเมล์ เพราะว่าราคาถูก สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง

6 อีเมล์แอดเดรส แอดเดรสแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ชื่อผู้ใช้(user name)
หมายถึงชื่อหรือชื่อใดๆ ของผู้ใช้อีเมล์ (at sign) แปลว่า ที่ คั่นระหว่างชื่อกับโดเมน 2.ชื่อโดเมน(domain name) ส่วนที่เป็นชื่อของโดเมนจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์และสถานที่ตั้งของคอมพิวเตอร์

7 ระบบการทำงานของจดหมายอิเล็กทรอกนิกส์
สามารถใช้บริการ Web mail Application ได้ในลักษณะดังต่อไปนี้ 1.สามารถส่ง ไปยังผู้รับที่อยู่ในเครือข่ายของจังหวัด หรือผู้รับที่อยู่ภายนอกเครือข่ายของจังหวัดได้ 2.มีระบบบัญชีรายชื่อส่วนตัว (Address book) ที่สามารถเลือกส่ง ได้ 3.ในการส่ง สามารถแนบแฟ้มข้อมูลที่ต้องการส่งไปได้ 4.สามารถลบ ที่ไม่ต้องการออกได้ 5.สามารถใช้งานร่วมกับระบบงานสารบรรณได้

8 การสมัครจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในที่นี้จะสมัครที่

9

10 เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ Hotmail ให้คลิกปุ่ม Sign Up(หรือลงทะเบียน)
เสร็จแล้วคลิกที่ปุ่ม Get it free เพื่อสมัครฟรีไม่เสียตังค์

11 จากนั้นจะโชว์หน้าต่างที่ให้เรากรอกรายละเอียดข้อมูลของเราเอง ดังภาพด้านล่าง

12 Hotmail จะให้เรากรอกรหัสดังภาพ ซึ่งเราต้องกรอกให้ครบและถูกต้องทั้ง 8 ตัวอักษร แล้วกดปุ่ม I accept (คือการยอมรับ) รอสักครู่ จะขึ้นหน้าต่างให้เราเลือกรุ่น ดังนี้ ให้เราเลือก Give me the classic version ระบบจะเข้าไปยังกล่องจดหมายเรา ก็ถือว่าการสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว

13

14 การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ในการส่ง นั้น เราต้องทำการเข้าไปยังกล่องจดหมายของเราก่อน ดังนี้

15 ทำการป้อน address(เบอร์อีเมล์) และPassword(รหัสผ่าน) แล้วคลิกไปที่ Sign in จะเข้าไปยังกล่องจดหมาย ดังนี้

16 ให้เราคลิกไปที่ ปุ่ม New ด้านบน เพื่อเข้าไปสร้างจดหมายฉบับใหม่

17 ตรงส่วน To คือใส่แอดเดรสอีเมล์ของผู้ที่เราจะส่งไปให้ ตรงส่วน Subject ใส่หัวเรื่องที่เราจะส่งไปให้ว่าเรื่องอะไร แล้วใส่ข้อความต่างๆที่ต้องการจะส่งด้านล่าง แล้วกดปุ่ม sendเพื่อทำการส่งจดหมาย ก็เป็นอันว่าส่งจดหมายเรียบร้อยแล้ว

18 แหล่งอ้างอิง

19 ผู้จัดทำ นางสาวสุวิมล บังเกิดผล ม.6/2 เลขที่ 21

20 นางสาวรัตนา ยาสาสันต์ ม.6/2 เลขที่ 24
นางสาวรัตนา ยาสาสันต์ ม.6/2 เลขที่ 24


ดาวน์โหลด ppt ไปรษณีย์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google