งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

2 การบรรยายครั้งที่ 9 พื้นฐานระบบสื่อสารผ่านดาวเทียม Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND

3 คุณลักษณะทั่วไปของการสื่อสารผ่านดาวเทียม  One Earth Station sends a transmission to the satellite. This is called a Uplink.  The satellite Transponder converts the signal and sends it down to the second earth station. This is called a Downlink.

4 ข้อดีของการสื่อสารผ่านดาวเทียม  ครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ  ค่าใช้จ่ายในการรับ - ส่งข้อมูลขึ้นอยู่กับระยะทางซึ่งจะมีผลต่อ การครอบคลุมพื้นที่  มีความแม่นยำในการรับ - ส่งข้อมูลสูง  มีความกว้างของช่องสัญญาณ (Bandwidth) สูง

5 ข้อเสียของการสื่อสารผ่านดาวเทียม  มีค่าใช้จ่ายสูงในการส่งดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจร  มี Delay สูงกว่าระบบสื่อสารไร้สายแบบอื่น ๆ

6 ลักษณะวงโคจรของดาวเทียม

7 การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบโลก  คำนวณโดยใช้ Kepler’s Law Period of satellite = C x Distance 1.5  โดยที่ C เป็นค่าคงที่มีค่าประมาณ 1/100  Period มีหน่วยเป็น seconds  Distance มีหน่วยเป็น Kilometers

8 ตัวอย่างที่ 1 การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดวง จันทร์รอบโลก  โลกมีรัศมี 6,378 km. ดวงจันทร์มีระยะทางห่างจากพื้นโลก 384,000 km. จงคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดวงจันทร์ รอบโลก  Period of Moon = C x Distance 1.5  Period of Moon = (1/100) x (384,000 + 6,378) 1.5  Period of Moon = 2,439,091 seconds  Period of Moon = 28.23 days

9 ตัวอย่างที่ 2 การคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของ ดาวเทียมรอบโลก  โลกมีรัศมี 6,378 km. ดาวเทียมมีระยะทางห่างจากพื้นโลก 35,786 km. จงคำนวณหาคาบเวลาการโคจรของดาวเทียมรอบ โลก  Period of Moon = C x Distance 1.5  Period of Moon = (1/100) x (35,786 + 6,378) 1.5  Period of Moon = 86,579 seconds  Period of Moon = 24 Hours

10 การใช้ประโยชน์ของดาวเทียม  Service Types  Fixed Service Satellites (FSS)  Example: Point to Point Communication  Broadcast Service Satellites (BSS)  Example: Satellite Television/Radio  Also called Direct Broadcast Service (DBS).  Mobile Service Satellites (MSS)  Example: Satellite Phones

11 ประเภทของดาวเทียมสื่อสาร

12 Geostationary Earth Orbit (GEO)  วงโคจรอยู่ที่ 35,863 km จากพื้นโลก เหนือเส้นศูนย์สูตร  มีทิศทางการหมุนตามทิศทางการหมุนของโลกและมีความเร็ว เท่ากับโลก  ครอบคลุมพื้นที่ได้มากเนื่องจากมีวงโครจรที่สูง ( ประมาณหนึ่ง ในสี่ของพื้นผิวโลก )  ใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง  นิยมนำใช้ในการแพร่ภาพโทรทัศน์ การพยากรณ์อากาศ  บริเวณขั้วโลกอาจไม่สามารถใช้งานได้

13 Medium Earth Orbit (MEO)  วงโคจรอยู่ที่ระดับ 8,000 ถึง 18,000 km จากพื้นโลก  มีเวลาใช้งานได้ประมาณ 2 ถึง 8 ชั่วโมงต่อการเคลื่อนผ่านหนึ่ง ครั้ง  ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยกว่า GEO เนื่องจากมีวงโครจรที่ต่ำกว่า  นิยมนำใช้ในการระบุตำแหน่ง (GPS) เช่น ใช้ดาวเทียม 24 ดวง ใน 6 วงโคจร

14 Low Earth Orbit (LEO)  วงโคจรอยู่ที่ 500 ถึง 1,500 km จากพื้นโลก  ครอบคลุมพื้นที่ได้น้อยเนื่องจากมีวงโครจรต่ำ  มีเวลาใช้งานได้ประมาณ 15 ถึง 20 นาทีต่อการเคลื่อนผ่านหนึ่ง ครั้ง  นิยมนำมาใช้กับระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม  Iridium ซึ่งใช้ดาวเทียม 66 ดวง ใน 6 วงโคจร ที่ระดับความสูงจากพื้น โลก 750 km  Teledesic ซึ่งใช้ดาวเทียม 288 ดวง ใน 12 วงโคจร ที่ระดับความสูงจาก พื้นโลก 1350 km

15 Frequency Band for Satellite Communication  Different kinds of satellites use different frequency bands.  L–Band: 1 to 2 GHz, used by MSS  S-Band: 2 to 4 GHz, used by MSS, NASA, deep space research  C-Band: 4 to 8 GHz, used by FSS  X-Band: 8 to 12.5 GHz, used by FSS and in terrestrial imaging, ex: military and meteorological satellites  Ku-Band: 12.5 to 18 GHz: used by FSS and BSS (DBS)  K-Band: 18 to 26.5 GHz: used by FSS and BSS  Ka-Band: 26.5 to 40 GHz: used by FSS

16 Frequency Band for Satellite Communication

17 Questions and Answers


ดาวน์โหลด ppt 8311412 เทคโนโลยีไร้สาย Department of Informatics, Phuket Rajabhat University. THAILAND.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google