งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISDN (Integrated Services Digital Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISDN (Integrated Services Digital Network)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISDN (Integrated Services Digital Network)
เป็นระบบการสื่อสาร ที่พัฒนาให้เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดโดยผ่านเส้นใยแก้วนำแสง เป็นการให้บริการที่มีความเร็วเหนือกว่า Modem ทั่วไป แต่ในปัจจุบันพื้นที่ให้บริการในประเทศไทยยังจำกัด

2 บริการของ ISDN (Basic Rate ISDN : BRI) อัตราพื้นฐาน สำหรับผู้ใช้ทั่วไป มีความเร็วในการส่ง 64,000 บิต ต่อวินาที ใน 2 ช่องสัญญาณเพื่อส่งเสียง ภาพกราฟิก และข้อมูลอื่นๆ รวมกับหนึ่งช่อง 16,000 บิตต่อวินาที บริการ BAI นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการตามบ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาดใหญ่ สถาบันองค์กรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ต้องการจำนวนอุปกรณ์สื่อสารที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกจำนวนไม่มากนัก

3 บริการของ ISDN (Primary Rate ISDN : PRI) อัตราขั้นต้น มี 23 ช่องสัญญาณด้วยความเร็วในการส่ง 64,000 บิตต่อวินาที บริการแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่แต่ไม่ใหญ่มากนักสถาบันองค์กรหน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจที่ต้องการช่องสัญญาณสื่อสารจำนวนมาก (Broadband ISDN : B-ISDN) อัตราแถบกว้าง กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จะมีความเร็วในการส่ง 150 ล้านบิตต่อวินาที

4 ตารางเปรียบเทียบ ADSL และ ISDN
คุณสมบัติ ADSL ISDN ความเร็ว 8Mbps./ 1Mbps.(Download/ Upload) 128 Kbs การเชื่อมต่อ ติดต่อตลอดเวลา (Always On) เชื่อมต่อได้ทันทีที่ต้องการ หมดปัญหาสายไม่ว่าง สายหลุด การใช้งานในลักษณะ Point to Point สามารถทำได้ แต่ต้องอาศัยการตั้งค่า ที่ผู้ให้บริการ หมุนโทรศัพท์เมื่อต้องการใช้งาน (Dial-up) ใช้เวลาสร้าง connection ประมาณ 45 วินาที - 1 นาที เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ 56KModemคือปัญหาสายไม่ว่างสายหลุด สะดวกในการใช้งานในลักษณะ Point - Point เช่น หากต้องการทำ Video Conference กับเลขหมาย ISDN ใดก็สามารถหมุนได้ทันที ใช้งานโทรศัพท์ขณะเชื่อมต่อ ได้ ได้ (แต่จะเหลือ Bandwidth สำหรับใช้ส่งข้อมูลเพียง 64Kbps.) ข้อได้เปรียบ ความเร็ว Always On ไม่มีปัญหาสายหลุด สายไม่ว่าง ไม่จำเป็นต้องขอสายใหม่ ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ใช้งานแบบ Point to Point ได้สะดวกมากกว่า ข้อเสียเปรียบ พี้นที่ให้บริการจำกัด แต่ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ให้บริการจำกัด และไม่ขยายเพิ่ม จากที่มีในปัจจุบันอีกแล้ว ปัญหาสายไม่ว่าง สายหลุด ต้องขอสาย ISDN ใหม่

5


ดาวน์โหลด ppt ISDN (Integrated Services Digital Network)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google