งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นระบบการสื่อสาร ที่พัฒนาให้ เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดโดยผ่านเส้นใยแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นระบบการสื่อสาร ที่พัฒนาให้ เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดโดยผ่านเส้นใยแก้ว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นระบบการสื่อสาร ที่พัฒนาให้ เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดโดยผ่านเส้นใยแก้ว นำแสง เป็นการให้บริการที่มีความเร็ว เหนือกว่า Modem ทั่วไป แต่ในปัจจุบัน พื้นที่ให้บริการในประเทศไทยยังจำกัด

2 (Basic Rate ISDN : BRI) อัตรา พื้นฐาน สำหรับผู้ใช้ทั่วไป มีความเร็วในการส่ง 64,000 บิต ต่อวินาที ใน 2 ช่องสัญญาณเพื่อ ส่งเสียง ภาพกราฟิก และข้อมูลอื่นๆ รวมกับ หนึ่งช่อง 16,000 บิตต่อวินาที บริการ BAI นี้เหมาะสำหรับผู้ใช้บริการตาม บ้านพักอาศัย ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางขนาด ใหญ่ สถาบันองค์กรหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ที่ต้องการจำนวนอุปกรณ์ สื่อสารที่ติดต่อกับบุคคลภายนอกจำนวนไม่มาก นัก บริการของ ISDN

3 (Primary Rate ISDN : PRI) อัตรา ขั้นต้น มี 23 ช่องสัญญาณด้วยความเร็วในการ ส่ง 64,000 บิตต่อวินาที บริการแบบนี้เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ แต่ไม่ใหญ่มากนักสถาบันองค์กรหน่วยงาน ราชการรัฐวิสาหกิจที่ต้องการช่องสัญญาณ สื่อสารจำนวนมาก บริการของ ISDN (Broadband ISDN : B-ISDN) อัตรา แถบกว้าง กำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนา จะมี ความเร็วในการส่ง 150 ล้านบิตต่อวินาที

4 ตารางเปรียบเทียบ ADSL และ ISDN คุณสมบัติ ADSLISDN ความเร็ว 8Mbps./ 1Mbps.(Download/ Upload) 128 Kbs การเชื่อมต่อ ติดต่อตลอดเวลา (Always On) เชื่อมต่อได้ทันทีที่ต้องการ หมด ปัญหาสายไม่ว่าง สายหลุด การ ใช้งานในลักษณะ Point to Point สามารถทำได้ แต่ต้องอาศัยการ ตั้งค่า ที่ผู้ให้บริการ หมุนโทรศัพท์เมื่อต้องการใช้งาน (Dial- up) ใช้เวลาสร้าง connection ประมาณ 45 วินาที - 1 นาที เกิดปัญหาเช่นเดียวกับ 56KModem คือ ปัญหาสายไม่ว่างสายหลุด สะดวกในการใช้งานในลักษณะ Point - Point เช่น หากต้องการทำ Video Conference กับ เลขหมาย ISDN ใดก็สามารถหมุนได้ทันที ใช้งานโทรศัพท์ ขณะเชื่อมต่อ ได้ได้ ( แต่จะเหลือ Bandwidth สำหรับใช้ส่ง ข้อมูลเพียง 64Kbps.) ข้อได้เปรียบ ความเร็ว Always On ไม่มี ปัญหาสายหลุด สายไม่ว่าง ไม่ จำเป็นต้องขอสายใหม่ ค่าใช้จ่ายต่ำกว่า ใช้งานแบบ Point to Point ได้สะดวก มากกว่า ข้อเสียเปรียบ พี้นที่ให้บริการจำกัด แต่ขยาย เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่ให้บริการจำกัด และไม่ขยายเพิ่ม จาก ที่มีในปัจจุบันอีกแล้ว ปัญหาสายไม่ว่าง สายหลุด ต้องขอสาย ISDN ใหม่

5


ดาวน์โหลด ppt ISDN (Integrated Services Digital Network) เป็นระบบการสื่อสาร ที่พัฒนาให้ เป็นการสื่อสารแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบ ถ่ายทอดสัญญาณได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และประหยัดโดยผ่านเส้นใยแก้ว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google