งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School1 Transmission Media Conducted Media ตัวกลางที่เป็นตัวนำ สัญญาณ Radiated Media ตัวกลางที่เป็นตัวพา สัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School1 Transmission Media Conducted Media ตัวกลางที่เป็นตัวนำ สัญญาณ Radiated Media ตัวกลางที่เป็นตัวพา สัญญาณ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School1 Transmission Media Conducted Media ตัวกลางที่เป็นตัวนำ สัญญาณ Radiated Media ตัวกลางที่เป็นตัวพา สัญญาณ

2 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School2 Conducted Media - ตัวนำสัญญาณด้วยไฟฟ้า เช่น สาย Coaxial, UTP - ตัวนำสัญญาณด้วยแสง เช่น สาย Fiber optic Radiated Media - คลื่นวิทยุ เช่น ไมโครเวฟ - คลื่นแสง เช่น อินฟาเรด

3 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School3 Conducted Media : สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair) ลักษณะเป็นเกลียวคู่ มีฉนวนหุ้ม คุณสมบัติมีการทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า เส้นลวดธรรมดาที่มีโอกาสเกิด Cross Talk สายคู่บิดเกลียว แบ่งออกเป็น 1.Shield Twisted Pair (STP) 2.Unshield Twisted Pair (UTP) คือ การที่มีสายสองเส้น หรือ มากกว่าสองเส้นมาอยู่ ด้วยกัน ภายในที่หุ้มเดียวกัน ทำให้ข้อมูลจากสายหนึ่งอาจ ไปรบกวนข้อมูลในอีกสาย หนึ่งได้ การที่บิดคู่สายให้ เป็นเกลียวจะเป็นการลดผล ของการรบกวนซึ่งกันและกัน ได้

4 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School4 Conducted Media : สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair) 1. Unshield Twisted Pair (UTP) มีลักษณะคล้ายกับสายโทรศัพท์ ใช้กัน มากในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย เนื่องจากราคาถูก ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย รายละเอียดเพิ่มเติม : [1] | [2] | [3][1][2][3] 2. Shield Twisted Pair (STP) ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของ UTP ที่ สายไม่ถูก shield และมักใช้กับการต่อใน เครือข่ายของ Ethernet หรือ Token Ring

5 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School5 Conducted Media : สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) ราคาแพงกว่า UTP แต่มีปัญหาการถูก รบกวนน้อยกว่า แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ 1.Thicknet: ทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอกได้ดีกว่า 2.Thinnet: ถูกรบกวนได้ง่ายกว่า รายละเอียดเพิ่มเติม : [1] | [2] | [3][1][2][3]

6 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School6 Conducted Media : สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) หลักการทั่วไปของการสื่อสารในสายไฟเบอร์ออ ปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ ( ข้อมูล ) ไฟฟ้าให้เป็นคลื่น แสงก่อน จากนั้นจึงส่งออกไปเป็นพัลส์ของแสงผ่าน สายไฟเบอร์ออปติกสายไฟเบอร์ออปติกทำจากแก้วหรือ พลาสติกสามารถส่งลำแสง ผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน ลำแสงที่ส่งออกไปเป็นพัลส์นั้น จะสะท้อนกลับไปมาที่ผิวของสายชั้นในจนถึงปลายทาง สาย Fiber Optic มักใช้ในระบบแบบจุดต่อจุด ข้อดีคือมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง แต่ราคาแพง และ เสียค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม : [1] | [2][1][2]

7 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School7 Radiated Media : คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) การส่งสัญญาณข้อมูลไปกลับคลื่นไมโครเวฟเป็นการ ส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กัน โดยจะรับ - ส่ง สัญญาณจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง แต่ละสถานีจะ ครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณประมาณ 30-50 กม. รายละเอียดเพิ่มเติม : [1][1]

8 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School8 Radiated Media : ดาวเทียม (Satellite) ดาวเทียมก็คือสถานี ไมโครเวฟลอยฟ้านั่นเอง ซึ่งทำ หน้าที่ขยายและทบทวน สัญญาณข้อมูล รับและส่ง สัญญาณข้อมูลกับสถานี ดาวเทียมที่อยู่บนพื้นโลก รายละเอียดเพิ่มเติม : [1][1]

9 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School9 ตัวอย่างการใช้สายสื่อ สัญญาณ / ตัวกลาง ที่มา : Department of Computer Engineer, Kasetsart University

10 Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School10 References http://www.easyhome.in.th/review/winroute3.htm http://www.easyhome.in.th/review/bnc http://www.moultonco.com/new/semnotes/telecomm/tlfpics.htm http://www.cnet.net.th/service/dial_pic/Le.htm http://www.thaiwbi.com/course/data_com/sys.html


ดาวน์โหลด ppt Computer DepartmentMahidol Witthayanusorn School1 Transmission Media Conducted Media ตัวกลางที่เป็นตัวนำ สัญญาณ Radiated Media ตัวกลางที่เป็นตัวพา สัญญาณ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google