งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Mahidol Witthayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Mahidol Witthayanusorn School"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Mahidol Witthayanusorn School
Transmission Media Conducted Media ตัวกลางที่เป็นตัวนำสัญญาณ Radiated Media ตัวกลางที่เป็นตัวพาสัญญาณ Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

2 Mahidol Witthayanusorn School
Conducted Media - ตัวนำสัญญาณด้วยไฟฟ้า เช่น สาย Coaxial, UTP - ตัวนำสัญญาณด้วยแสง เช่น สาย Fiber optic Radiated Media - คลื่นวิทยุ เช่น ไมโครเวฟ - คลื่นแสง เช่น อินฟาเรด Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

3 Conducted Media : สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair)
ลักษณะเป็นเกลียวคู่ มีฉนวนหุ้ม คุณสมบัติมีการทนต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่าเส้นลวดธรรมดาที่มีโอกาสเกิด Cross Talk สายคู่บิดเกลียว แบ่งออกเป็น Shield Twisted Pair (STP) Unshield Twisted Pair (UTP) คือ การที่มีสายสองเส้น หรือมากกว่าสองเส้นมาอยู่ด้วยกัน ภายในที่หุ้มเดียวกัน ทำให้ข้อมูลจากสายหนึ่งอาจไปรบกวนข้อมูลในอีกสายหนึ่งได้ การที่บิดคู่สายให้เป็นเกลียวจะเป็นการลดผลของการรบกวนซึ่งกันและกันได้ Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

4 Mahidol Witthayanusorn School
Conducted Media : สายคู่บิดเกลียว (Twisted pair) 1. Unshield Twisted Pair (UTP) มีลักษณะคล้ายกับสายโทรศัพท์ ใช้กันมากในการเชื่อมโยงระบบเครือข่าย เนื่องจากราคาถูก ติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย รายละเอียดเพิ่มเติม: [1] | [2] | [3] 2. Shield Twisted Pair (STP) ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาของ UTP ที่สายไม่ถูก shield และมักใช้กับการต่อในเครือข่ายของ Ethernet หรือ Token Ring Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

5 Mahidol Witthayanusorn School
Conducted Media : สายโคแอกเชียล (Coaxial cable) ราคาแพงกว่า UTP แต่มีปัญหาการถูกรบกวนน้อยกว่า แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ Thicknet : ทนทานต่อสัญญาณรบกวนภายนอกได้ดีกว่า Thinnet : ถูกรบกวนได้ง่ายกว่า รายละเอียดเพิ่มเติม: [1] | [2] | [3] Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

6 Mahidol Witthayanusorn School
Conducted Media : สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) หลักการทั่วไปของการสื่อสารในสายไฟเบอร์ออปติกคือการเปลี่ยนสัญญาณ (ข้อมูล)  ไฟฟ้าให้เป็นคลื่นแสงก่อน  จากนั้นจึงส่งออกไปเป็นพัลส์ของแสงผ่านสายไฟเบอร์ออปติกสายไฟเบอร์ออปติกทำจากแก้วหรือพลาสติกสามารถส่งลำแสง ผ่านสายได้ทีละหลาย ๆ ลำแสงด้วยมุมที่ต่างกัน  ลำแสงที่ส่งออกไปเป็นพัลส์นั้นจะสะท้อนกลับไปมาที่ผิวของสายชั้นในจนถึงปลายทาง สาย Fiber Optic มักใช้ในระบบแบบจุดต่อจุด ข้อดีคือมีความปลอดภัยของข้อมูลสูง แต่ราคาแพง และเสียค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับแบบอื่น รายละเอียดเพิ่มเติม: [1] | [2] Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

7 Mahidol Witthayanusorn School
Radiated Media : คลื่นไมโครเวฟ (Microwave) การส่งสัญญาณข้อมูลไปกลับคลื่นไมโครเวฟเป็นการส่งสัญญาณข้อมูลแบบรับช่วงต่อๆ กัน  โดยจะรับ-ส่งสัญญาณจากสถานีหนึ่งไปยังอีกสถานีหนึ่ง  แต่ละสถานีจะครอบคลุมพื้นที่รับสัญญาณประมาณ 30-50  กม.  รายละเอียดเพิ่มเติม: [1] Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

8 Mahidol Witthayanusorn School
Radiated Media : ดาวเทียม (Satellite) ดาวเทียมก็คือสถานีไมโครเวฟลอยฟ้านั่นเอง  ซึ่งทำหน้าที่ขยายและทบทวนสัญญาณข้อมูล  รับและส่งสัญญาณข้อมูลกับสถานีดาวเทียมที่อยู่บนพื้นโลก  รายละเอียดเพิ่มเติม: [1] Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

9 Mahidol Witthayanusorn School
ตัวอย่างการใช้สายสื่อสัญญาณ / ตัวกลาง ที่มา : Department of Computer Engineer, Kasetsart University Computer Department Mahidol Witthayanusorn School

10 Mahidol Witthayanusorn School
References Computer Department Mahidol Witthayanusorn School


ดาวน์โหลด ppt Mahidol Witthayanusorn School

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google