งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดาวเทียม " ธีออส " (THEOS) ดาวเทียมดวงใหม่บนโลก สำรวจ ของประเทศไทยดวงแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดาวเทียม " ธีออส " (THEOS) ดาวเทียมดวงใหม่บนโลก สำรวจ ของประเทศไทยดวงแรก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดาวเทียม " ธีออส " (THEOS) ดาวเทียมดวงใหม่บนโลก สำรวจ ของประเทศไทยดวงแรก

2 ประเทศไทยมีแผนส่งดาวเทียมสำรวจ ดวงใหม่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล โดยมีกำหนด ปล่อยทะยานขึ้นสู่วงโคจรของโลกภายในสิ้นปีนี้ ประเทศไทยมีแผนส่งดาวเทียมสำรวจ ดวงใหม่เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล โดยมีกำหนด ปล่อยทะยานขึ้นสู่วงโคจรของโลกภายในสิ้นปีนี้ ดาวเทียมใหม่นี้ ชื่อว่า " ธีออส " "THEOS" (Thailand Earth Observation System) เป็นดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยดวงแรก ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลฝรั่งเศส โดย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) หรือ สทอภ. ดำเนินโครงการ ดาวเทียมใหม่นี้ ชื่อว่า " ธีออส " "THEOS" (Thailand Earth Observation System) เป็นดาวเทียมสำรวจ ทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยดวงแรก ภายใต้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีอวกาศ ระหว่างรัฐบาลไทย และรัฐบาลฝรั่งเศส โดย มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ และภูมิสารสนเทศ ( องค์การมหาชน ) หรือ สทอภ. ดำเนินโครงการ

3 " ธีออส " เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หนัก 750 กิโลกรัม โคจรเหนือพื้นผิวโลก 822 กิโลเมตร ตัว ดาวเทียม ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ 1. อุปกรณ์ถ่ายภาพ 2. ส่วนควบคุมสนับสนุนการทำงานของ ดาวเทียมสามารถบันทึกภาพ ขาว - ดำ รายละเอียด ภาพ 2 เมตร บันทึกภาพสี รายละเอียดภาพ 15 เมตร หน้าที่หลัก คือถ่ายภาพสำรวจทรัพยากร ส่วน การนำมาประยุกต์ใช้งานขึ้นอยู่ว่าจะนำไปใช้เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ด้านต่างๆ เช่น ด้านภัยพิบัติ ภาพถ่ายจากดาวเทียมที่บันทึกก่อนเหตุการณ์จะ เป็นประโยชน์ในการวางแผนป้องกันการเกิดภัย พิบัติ เช่น น้ำท่วม ดินถล่ม เพลิงไหม้ เป็นต้น

4 ขณะที่ภาพถ่ายหลังเกิดเหตุการณ์แล้วจะเป็น ประโยชน์ต่อการประเมินความเสียหาย และการ วางแผนอพยพ ประโยชน์ด้านอื่นๆ ก็เช่น การทำและปรับปรุง ข้อมูลแผนที่เพื่อใช้ในการวางผังเมือง การพัฒนา สาธารณูปโภค หรือยุทธศาสตร์ทางทหาร ด้าน การเกษตร เพื่อวิเคราะห์พื้นที่เหมาะสมด้าน การเกษตร การจำแนกพื้นที่ และการประเมินความ เสียหายในพื้นที่การเกษตร เป็นต้น ความต่างของดาวเทียมธีออสกับดาวเทียมดวง อื่นๆ คือธีออสเป็นดาวเทียมขนาดเล็กสามารถบิด ตัวถ่ายภาพได้ทั้งซ้าย ขวา ก้ม เงยได้ จึงถ่ายใน บริเวณที่มีเมฆมากได้ อีกทั้งยังถ่ายภาพในลักษณะ 3 มิติได้ ขณะที่ดวงอื่นต้องอาศัยเทคนิคที่ยุ่งยาก

5 การเกิดขึ้นของ " ธีออส " ทำให้ประเทศไทย มีข้อมูลภาพถ่ายที่ไม่ต้องการความละเอียดมาก เป็นของตัวเองลดค่าใช้จ่ายในการซื้อข้อมูล ภาพดาวเทียมจากประเทศอื่นทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ซึ่งมีราคาแพง ระดับหลายแสนบาทตามแต่ความละเอียดของ ภาพถ่ายนั้นๆ ในอนาคต ประเทศไทยจะเปลี่ยนสถานะจาก คน " ซื้อ " มาเป็นคน " ขาย " ได้โดยมีประเทศที่ เตรียมซื้อข้อมูลภาพจากดาวเทียมธีออสแล้ว หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย เป็นต้น ภาพดาวเทียมจากประเทศอื่นทั้งจาก สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส ซึ่งมีราคาแพง ระดับหลายแสนบาทตามแต่ความละเอียดของ ภาพถ่ายนั้นๆ ในอนาคต ประเทศไทยจะเปลี่ยนสถานะจาก คน " ซื้อ " มาเป็นคน " ขาย " ได้โดยมีประเทศที่ เตรียมซื้อข้อมูลภาพจากดาวเทียมธีออสแล้ว หลายประเทศ เช่น ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น จีน และ อินเดีย เป็นต้น

6 เงินที่ลงไปกับการพัฒนา " ธีออส " กว่า 6 พันล้านบาท ตั้งแต่ปลายปี 2548 จนถึงขณะนี้ เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ส่งทะยานขึ้น ฟ้า ณ ฐานปล่อยจรวดส่งดาวเทียม ที่เมืองยาสนี ประเทศรัสเซีย ภายในปลายปีนี้ แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์ ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 20 สิงหาคม พ. ศ. 2550 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3924 ( หน้า 37)

7 นายธราศักดิ์ ชุนกอง ฮอ รหัสนิสิต 50070486 สาขาวิชาเทคโนโลยี สารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ดาวเทียม " ธีออส " (THEOS) ดาวเทียมดวงใหม่บนโลก สำรวจ ของประเทศไทยดวงแรก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google