งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)  4G (Forth Generation) หัวข้อ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

3 3  เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือใน ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค 3G แต่ผู้ให้บริการส่วน ใหญ่ในประเทศไทยยังอิงกับเทคโนโลยีของ 2G  ส่วนประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนั้นเทคโนโลยี การสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือได้ก้าวไปสู่ยุค ของ 4G อย่างชัดเจน หากมองถึงพัฒนาการ ของระบบการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือทั่ว โลกนั้น ต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นผลักดัน ตัวเองไปสู่ระบบการสื่อสารในอนาคตก่อน ใครทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีเหล่านี้แต่เดิมนั้นมา จากทางยุโรปแทบทั้งสิ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายยุค 4G

4 4 ยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารของ โทรศัพท์มือถือ หรือเรียกว่า 1G (First Generation) เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ  ใช้การส่งสัญญาณแบบ Analog  การเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นแบบ Circuit switching  คุณภาพของเสียงยังไม่ดี ความเร็วของ การส่งต่ำ  ยังไม่มีระบบความปลอดภัยของการใช้ งาน ทำให้มีการลักลอบใช้งานกันได้ง่าย 1G (First Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

5 5  ระบบที่ใช้ในยุคนี้ก็คือระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone Service)  ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง 800 – 900 เมกะเฮิรตซ์  ในประเทศไทยใช้งานกันน้อย มาก เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาทำให้ ค่าบริการและตัวเครื่องโทรศัพท์มีราคาสูง มาก 1G (First Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

6 6 2G (Second Generation) ยุคนี้การส่งข้อมูลเริ่มเปลี่ยนจาก Analog มา เป็นการเข้ารหัสแบบดิจิทัล (Digital Encoding) เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ  การส่งข้อมูลใช้ความเร็วได้มากขึ้น  ระบบที่ใช้งานในยุคนี้ได้แก่ ระบบ GSM  มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยมี ระบบการเข้ารหัสมาใช้  ยุคนี้ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการส่งข้อมูล นอกเหนือจากการส่งเสียง เริ่มมีการส่ง ข้อความสั้น ๆ หรือ Short message

7 7 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G 2G (Second Generation)  เริ่มมีการใช้งาน Wireless Application Protocol (WAP) เกิดขึ้น  ในช่วงปลายของยุคนี้เครือข่ายแลนไร้ สาย (Wireless LAN) เริ่มมีการใช้งาน ด้วยความเร็วไม่มากนัก

8 8 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันประเทศไทยเพิ่งจะเข้าสู่ยุค 2.5G แต่ก็ มีผู้ให้บริการบางรายที่ก้าวไปสู่ยุคของ 3G ด้วย เหตุผลที่ว่าต้องการเป็นผู้นำเทคโนโลยีการ สื่อสารแห่งอนาคต เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ยังคุ้นเคยกับ ระบบสื่อสารในยุค 2G หรือ 2.5G มากกว่า ทำให้การผลักดันไปสู่ยุค 3G จึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก และยังไม่คุ้มค่า ด้วยการลงทุน ทำให้เทคโนโลยีของ 2.5G จึงเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่ยุค หน้า สำหรับเทคโนโลยี 2.5G ที่มีใช้อยู่ ตอนนี้ก็คือ GPRS : (General Packet Radio Service) 2.5G (Second Point Five Generation)

9 9 ระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกขณะนี้ คือ 3G ที่แพร่หลายมากที่สุด เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ คุณสมบัติและความสามารถของ 3G มีดังนี้  ใช้คลื่นความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์  สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ตลอดเวลา  สามารถส่งข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้  รองรับการใช้งานประเภทดิจิตอลคอนเทนต์ 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

10 10  การประชุมทางไกลแบบเห็นหน้า (Video conference)  การชมภาพยนตร์หรือ Video clip  รองรับการเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (IP network) อย่าง เต็มรูปแบบ  สามารถทำโรมมิ่ง (roaming) ได้ ทั่วโลก 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

11 11 4G (Forth Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G เทคโนโลยีสื่อสารในยุค 4G ความเร็วนั้น เหนือกว่า 3G มาก ในประเทศไทยยังไม่มีให้เห็น  ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ Mbps  เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G ที่ประเทศ ญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการ รับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านมือถือหรือดาวน์โหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชม บนโทรศัพท์มือถือได้แล้ว  สาเหตุที่ญี่ปุ่นก้าวกระโดดไปสู่ยุค 4G อย่างรวดเร็ว คือ ดิจิตอลคอนเทนต์หรือการบริการด้านเนื้อหาใน รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้า ( ริงโทน ) ภาพหน้าจอ ( วอลเปเปอร์ ) เสียงรอสายรวมถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4G

12 12  เมื่อผู้ให้บริการหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต โดยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มี ความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้ใน ปริมาณมาก ดังนั้น การผลักดันตัวเองให้ เข้าสู่ยุค 4G ที่ใช้เทคโนโลยีที่ เหนือกว่า 3G ก่อนคู่แข่ง น่าจะเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด  บริษัทที่มีการผลักดันให้เกิดยุค 4G คือ บริษัท NTT Docomo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปุ่น 4G (Forth Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

13 13  1G = Analog  2G = Digital  2.5G = GPRS  3G = Digital Multimedia  4G = Hybrid Network สรุปคำนิยามมีดังนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google