งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)  4G (Forth Generation) หัวข้อ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

3 3  เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือใน ปัจจุบันก้าวเข้าสู่ยุค 3G แต่ผู้ให้บริการส่วน ใหญ่ในประเทศไทยยังอิงกับเทคโนโลยีของ 2G  ส่วนประเทศญี่ปุ่นและไต้หวันนั้นเทคโนโลยี การสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือได้ก้าวไปสู่ยุค ของ 4G อย่างชัดเจน หากมองถึงพัฒนาการ ของระบบการสื่อสารของโทรศัพท์มือถือทั่ว โลกนั้น ต้องยอมรับว่าประเทศญี่ปุ่นผลักดัน ตัวเองไปสู่ระบบการสื่อสารในอนาคตก่อน ใครทั้ง ๆ ที่เทคโนโลยีเหล่านี้แต่เดิมนั้นมา จากทางยุโรปแทบทั้งสิ้น เทคโนโลยีการสื่อสาร ไร้สายยุค 4G

4 4 ยุคเริ่มต้นของระบบการสื่อสารของ โทรศัพท์มือถือ หรือเรียกว่า 1G (First Generation) เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ. 2525  ใช้การส่งสัญญาณแบบ Analog  การเชื่อมโยงของเครือข่ายเป็นแบบ Circuit switching  คุณภาพของเสียงยังไม่ดี ความเร็วของ การส่งต่ำ  ยังไม่มีระบบความปลอดภัยของการใช้ งาน ทำให้มีการลักลอบใช้งานกันได้ง่าย 1G (First Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

5 5  ระบบที่ใช้ในยุคนี้ก็คือระบบ AMPS (Advanced Mobile Phone Service)  ใช้คลื่นความถี่ระหว่าง 800 – 900 เมกะเฮิรตซ์  ในประเทศไทยใช้งานกันน้อย มาก เนื่องจากเทคโนโลยีเพิ่งเข้ามาทำให้ ค่าบริการและตัวเครื่องโทรศัพท์มีราคาสูง มาก 1G (First Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

6 6 2G (Second Generation) ยุคนี้การส่งข้อมูลเริ่มเปลี่ยนจาก Analog มา เป็นการเข้ารหัสแบบดิจิทัล (Digital Encoding) เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ. 2535  การส่งข้อมูลใช้ความเร็วได้มากขึ้น  ระบบที่ใช้งานในยุคนี้ได้แก่ ระบบ GSM  มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล โดยมี ระบบการเข้ารหัสมาใช้  ยุคนี้ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการส่งข้อมูล นอกเหนือจากการส่งเสียง เริ่มมีการส่ง ข้อความสั้น ๆ หรือ Short message

7 7 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G 2G (Second Generation)  เริ่มมีการใช้งาน Wireless Application Protocol (WAP) เกิดขึ้น  ในช่วงปลายของยุคนี้เครือข่ายแลนไร้ สาย (Wireless LAN) เริ่มมีการใช้งาน ด้วยความเร็วไม่มากนัก

8 8 เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G เทคโนโลยีการสื่อสารบนโทรศัพท์มือถือ ปัจจุบันประเทศไทยเพิ่งจะเข้าสู่ยุค 2.5G แต่ก็ มีผู้ให้บริการบางรายที่ก้าวไปสู่ยุคของ 3G ด้วย เหตุผลที่ว่าต้องการเป็นผู้นำเทคโนโลยีการ สื่อสารแห่งอนาคต เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ. 2545 ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ ยังคุ้นเคยกับ ระบบสื่อสารในยุค 2G หรือ 2.5G มากกว่า ทำให้การผลักดันไปสู่ยุค 3G จึงเป็นไปค่อนข้างลำบาก และยังไม่คุ้มค่า ด้วยการลงทุน ทำให้เทคโนโลยีของ 2.5G จึงเข้ามาเป็นสะพานเชื่อมต่อไปสู่ยุค หน้า สำหรับเทคโนโลยี 2.5G ที่มีใช้อยู่ ตอนนี้ก็คือ GPRS : (General Packet Radio Service) 2.5G (Second Point Five Generation)

9 9 ระบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมทั่วโลกขณะนี้ คือ 3G ที่แพร่หลายมากที่สุด เริ่มใช้งานประมาณ พ. ศ. 2548 คุณสมบัติและความสามารถของ 3G มีดังนี้  ใช้คลื่นความถี่ 2 กิกะเฮิรตซ์  สามารถเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายได้ตลอดเวลา  สามารถส่งข้อมูลที่เป็นมัลติมีเดียได้  รองรับการใช้งานประเภทดิจิตอลคอนเทนต์ 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

10 10  การประชุมทางไกลแบบเห็นหน้า (Video conference)  การชมภาพยนตร์หรือ Video clip  รองรับการเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต (IP network) อย่าง เต็มรูปแบบ  สามารถทำโรมมิ่ง (roaming) ได้ ทั่วโลก 3G (Third Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

11 11 4G (Forth Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G เทคโนโลยีสื่อสารในยุค 4G ความเร็วนั้น เหนือกว่า 3G มาก ในประเทศไทยยังไม่มีให้เห็น  ความเร็วในการสื่อสารได้ถึงระดับ 20-40 Mbps  เครือข่ายโทรศัพท์ที่ใช้เทคโนโลยี 4G ที่ประเทศ ญี่ปุ่นนั้นสามารถให้บริการ รับชมรายการโทรทัศน์ ผ่านมือถือหรือดาวน์โหลดตัวอย่างภาพยนตร์มาชม บนโทรศัพท์มือถือได้แล้ว  สาเหตุที่ญี่ปุ่นก้าวกระโดดไปสู่ยุค 4G อย่างรวดเร็ว คือ ดิจิตอลคอนเทนต์หรือการบริการด้านเนื้อหาใน รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเสียงเรียกเข้า ( ริงโทน ) ภาพหน้าจอ ( วอลเปเปอร์ ) เสียงรอสายรวมถึงข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ซึ่งเป็นตัวผลักดันให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงไปสู่ยุค 4G

12 12  เมื่อผู้ให้บริการหลายรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน อนาคต โดยจำเป็นต้องอาศัยเครือข่ายที่มี ความเร็วสูง สามารถรับส่งข้อมูลได้ใน ปริมาณมาก ดังนั้น การผลักดันตัวเองให้ เข้าสู่ยุค 4G ที่ใช้เทคโนโลยีที่ เหนือกว่า 3G ก่อนคู่แข่ง น่าจะเป็นการ ตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุด  บริษัทที่มีการผลักดันให้เกิดยุค 4G คือ บริษัท NTT Docomo ยักษ์ใหญ่แห่งวงการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของญี่ปุ่น 4G (Forth Generation) เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G

13 13  1G = Analog  2G = Digital  2.5G = GPRS  3G = Digital Multimedia  4G = Hybrid Network สรุปคำนิยามมีดังนี้ เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G


ดาวน์โหลด ppt 1. 2  เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายยุค 4G คืออะไร  1G (First Generation)  2G (Second Generation)  2.5G (Second Point Five Generation)  3G (Third Generation)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google