งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

(Global Positioning System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "(Global Positioning System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 (Global Positioning System)
GPS (Global Positioning System)

2 ความหมายของ GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่มดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ในระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและวิธีการที่สามารถให้ความถูกต้อง เพียงพอที่จะใช้ชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากการนำมาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้องสูง โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของตำแหน่งทางราบต่ำกว่า 50 เมตร

3 องค์ประกอบของระบบ GPS
ส่วนศูนย์ควบคุมกลาง (Control Station Segment) ซึ่งเป็นศูนย์ควบคุมระบบและบัญชาการการทำงานของระบบ GPS ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมือง Colorado Spring สหรัฐอเมริกา และยังมีสถานีสังเกตการณ์ (Monitor Station) จำนวน 5 แห่ง และจานส่งสัญญาณภาคพื้นดิน (Ground Antennas) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด ส่วนอวกาศ (Space Segment) ประกอบด้วย ดาวเทียมทั้งหมด 24 ดวง มีความสูงของวงโคจรอยู่ประมาณ 11,000 ไมล์ จากพื้นโลก ดาวเทียมแต่ละดวงจะมี นาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) ติดตั้งอยู่ ถึง 4 เครื่อง ซึ่งจะให้เวลาที่ถูกต้องมาก ส่วนผู้ใช้งาน (User Segment) ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทางทหาร (Military) และทางพลเรือน (Civilian) ซึ่งทางพลเรือนจะได้รับสัญญาณฟรี แต่ผู้ใช้ต้องหาซื้อจานรับ (Antenna) และเครื่องรับ (Receiver) ด้วยตนเอง

4 หลักการทำงานของระบบ GPS
1. อาศัยหลักพื้นฐานของ GPS : Satellites Triangulation      อาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในอวกาศเป็นจุดอ้างอิง แล้ววัดระยะจากดาวเทียม 4 ดวง และใช้หลักการทางเรขาคณิตในการคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก 2. วัดระยะทางระหว่างเครื่องรับ GPS กับดาวเทียม GPS โดยวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้เดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับใช้เวลาเดินทางของคลื่นวิทยุ 3. การวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางของ GPS จะต้องใช้นาฬิกาที่แม่นยำมาก คือ Atomic Clock ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจะสั้นมากประมาณ 0.06 วินาที และยังเป็นเวลาที่มีความแน่นอนถึง 10 นาโนวินาทีหรือดีกว่า 4. ต้องรู้ตำแหน่งของดาวเทียม GPS ที่แน่นอนในอวกาศ สถานีควบคุมจะใช้เรดาร์ตรวจสอบการโคจรของดาวเทียม GPS ตลอดเวลาแล้วส่งข้อมูลไปปรับแก้ข้อมูลวงโคจรและเวลาของดาวเทียม เมื่อข้อมูลได้รับการปรับแก้แล้วจะถูกส่งมายังเครื่องรับ GPS 5. ต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อน (GPS Errors) ที่เกิดจากการเดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก

5 ข้อดีของระบบ GPS ข้อเสียของระบบ GPS
รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา รวมถึงวัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ หรือในอวกาศ ไม่มีค่าใช่จ่ายรายเดือน เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี เป็นประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานพาหนะ BG-FLEET Management ข้อเสียของระบบ GPS เครื่องรับสัญญาณบางประเภทราคาแพง การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นและความสะดวกบางเครื่องแสดงได้เฉพาะพิกัดภูมิศาสตร์ บางเครื่องไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องมืออื่นหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (PC) ได้ และข้อใหญ่ที่ต้องพิจารณา ความแข็งแรงทนทานถ้าต้องใช้เครื่องทำงานในพื้นที่ทะเล หรือในพื้นที่ป่าเขา การใช้ไฟและความร้อนที่เกิดขึ้นเป็นตัวชี้สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
Mobile Telecommunications เช่น บอกตำแหน่งของคู่สนทนา การหาตำแหน่งหรือติดตามยานพาหนะที่เคลื่อนที่ (Automatic Vehicle Location) เช่น บอกตำแหน่งของยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ เพื่อช่วยในการติดตามรถที่มีการกระทำความผิดแล้วหลบหนีการจับกุม สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น บอกตำแหน่งที่มีการตัดไม้ทำลายป่า หรือพื้นที่เกิดไฟป่า การวางแผนในการสำรวจเบื้องต้น (Survey) เช่น การหาตำแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติ การเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสาร (Position and Telecommunication) การคมนาคมในอวกาศ (Space navigation) การคมนาคมทางถนน (Tracking) การสร้างแผนที่ (Mapping) การบอกเวลา (Timing)


ดาวน์โหลด ppt (Global Positioning System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google