งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

GPS (Global Positioning System). ความหมายของ GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่ม ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ใน ระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "GPS (Global Positioning System). ความหมายของ GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่ม ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ใน ระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 GPS (Global Positioning System)

2 ความหมายของ GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่ม ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ใน ระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและ วิธีการที่สามารถให้ความถูกต้อง เพียงพอที่จะใช้ ชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากการนำมาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้อง สูง โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของตำแหน่งทางราบต่ำกว่า 50 เมตร คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่ม ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ใน ระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและ วิธีการที่สามารถให้ความถูกต้อง เพียงพอที่จะใช้ ชี้บอกตำแหน่งได้ทุกแห่งบนโลกตลอดเวลา 24 ชั่วโมง จากการนำมาใช้งานจริงจะให้ความถูกต้อง สูง โดยที่ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน ของตำแหน่งทางราบต่ำกว่า 50 เมตร

3 องค์ประกอบของระบบ GPS ส่วนศูนย์ควบคุมกลาง (Control Station Segment) ซึ่งเป็น ศูนย์ควบคุมระบบและบัญชาการการทำงานของระบบ GPS ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมือง Colorado Spring สหรัฐอเมริกา และยังมีสถานีสังเกตการณ์ (Monitor Station) จำนวน 5 แห่ง และจานส่งสัญญาณ ภาคพื้นดิน (Ground Antennas) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด ส่วนศูนย์ควบคุมกลาง (Control Station Segment) ซึ่งเป็น ศูนย์ควบคุมระบบและบัญชาการการทำงานของระบบ GPS ตั้งอยู่ที่ฐานทัพอากาศเมือง Colorado Spring สหรัฐอเมริกา และยังมีสถานีสังเกตการณ์ (Monitor Station) จำนวน 5 แห่ง และจานส่งสัญญาณ ภาคพื้นดิน (Ground Antennas) ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน 3 จุด ส่วนอวกาศ (Space Segment) ประกอบด้วย ดาวเทียมทั้งหมด 24 ดวง มีความสูงของวงโคจรอยู่ ประมาณ 11,000 ไมล์ จากพื้นโลก ดาวเทียมแต่ละ ดวงจะมี นาฬิกาอะตอม (Atomic Clock) ติดตั้งอยู่ ถึง 4 เครื่อง ซึ่งจะให้ เวลาที่ถูกต้องมาก ส่วนผู้ใช้งาน (User Segment) ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทางทหาร (Military) และ ทางพลเรือน (Civilian) ซึ่งทางพลเรือนจะได้รับสัญญาณ ฟรี แต่ผู้ใช้ต้องหาซื้อจานรับ (Antenna) และ เครื่องรับ (Receiver) ด้วยตนเอง ส่วนผู้ใช้งาน (User Segment) ประกอบด้วย 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ทางทหาร (Military) และ ทางพลเรือน (Civilian) ซึ่งทางพลเรือนจะได้รับสัญญาณ ฟรี แต่ผู้ใช้ต้องหาซื้อจานรับ (Antenna) และ เครื่องรับ (Receiver) ด้วยตนเอง

4 หลักการทำงานของระบบ GPS 1. อาศัยหลักพื้นฐานของ GPS : Satellites Triangulation อาศัยตำแหน่งของดาวเทียมในอวกาศเป็นจุดอ้างอิง แล้ววัด ระยะจากดาวเทียม 4 ดวง และใช้หลักการทางเรขาคณิตใน การคำนวณหาตำแหน่งบนพื้นโลก 2. วัดระยะทางระหว่างเครื่องรับ GPS กับดาวเทียม GPS โดยวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้เดินทางจากดาวเทียมสู่เครื่องรับ ใช้เวลาเดินทางของคลื่นวิทยุ 3. การวัดระยะเวลาที่คลื่นวิทยุใช้ในการเดินทางของ GPS จะต้องใช้นาฬิกาที่แม่นยำมาก คือ Atomic Clock ซึ่งใช้เวลาใน การเดินทางจะสั้นมากประมาณ 0.06 วินาที และยังเป็นเวลาที่มีความ แน่นอนถึง 10 นาโนวินาทีหรือดีกว่า 4. ต้องรู้ตำแหน่งของดาวเทียม GPS ที่แน่นอนในอวกาศ สถานีควบคุมจะใช้เรดาร์ตรวจสอบการโคจรของดาวเทียม GPS ตลอดเวลาแล้วส่งข้อมูลไปปรับแก้ข้อมูลวงโคจรและเวลาของดาวเทียม เมื่อข้อมูลได้รับการปรับแก้แล้วจะถูกส่งมายังเครื่องรับ GPS 5. ต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อน (GPS Errors) ที่เกิดจากการ เดินทางของคลื่นวิทยุมาสู่โลก

5 ข้อดีของระบบ GPS รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา รวมถึงวัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด รู้ทุกเส้นทางที่รถไปมา รวมถึงวัน เวลา ความเร็ว ทิศทาง ระยะทางทั้งหมด ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ หรือใน อวกาศ ใช้ได้ทั้งการคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ำ หรือใน อวกาศ ไม่มีค่าใช่จ่ายรายเดือน ไม่มีค่าใช่จ่ายรายเดือน เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี เป็น ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานพาหนะ BG-FLEET Management เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจได้ดี เป็น ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบติดตามยานพาหนะ BG-FLEET Management เครื่องรับสัญญาณบางประเภทราคาแพง การต่อเชื่อมกับอุปกรณ์อื่นและความสะดวกบาง เครื่องแสดงได้เฉพาะพิกัดภูมิศาสตร์ บาง เครื่องไม่สามารถต่อเข้ากับเครื่องมืออื่นหรือ คอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก (PC) ได้ และข้อใหญ่ที่ต้องพิจารณา ความแข็งแรงทนทาน ถ้าต้องใช้เครื่องทำงานในพื้นที่ทะเล หรือในพื้นที่ป่าเขา การใช้ไฟและความร้อนที่ เกิดขึ้นเป็นตัวชี้สำคัญที่จะต้องเอาใจใส่ ข้อเสียของ ระบบ GPS

6 ประโยชน์และการนำไปประยุกต์ งานเชิงสร้างสรรค์ Mobile Telecommunications เช่น บอกตำแหน่งของคู่ สนทนา Mobile Telecommunications เช่น บอกตำแหน่งของคู่ สนทนา การหาตำแหน่งหรือติดตามยานพาหนะที่เคลื่อนที่ (Automatic Vehicle Location) เช่น บอกตำแหน่งของยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ เพื่อช่วยในการติดตามรถที่มีการกระทำ ความผิดแล้วหลบหนีการจับกุม การหาตำแหน่งหรือติดตามยานพาหนะที่เคลื่อนที่ (Automatic Vehicle Location) เช่น บอกตำแหน่งของยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ เพื่อช่วยในการติดตามรถที่มีการกระทำ ความผิดแล้วหลบหนีการจับกุม สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น บอกตำแหน่งที่มีการตัดไม้ ทำลายป่า หรือพื้นที่เกิดไฟป่า สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น บอกตำแหน่งที่มีการตัดไม้ ทำลายป่า หรือพื้นที่เกิดไฟป่า การวางแผนในการสำรวจเบื้องต้น (Survey) เช่น การหา ตำแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนในการสำรวจเบื้องต้น (Survey) เช่น การหา ตำแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติ การเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสาร (Position and Telecommunication) การเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสาร (Position and Telecommunication) การคมนาคมในอวกาศ (Space navigation) การคมนาคมในอวกาศ (Space navigation) การคมนาคมทางถนน (Tracking) การคมนาคมทางถนน (Tracking) การสร้างแผนที่ (Mapping) การสร้างแผนที่ (Mapping) การบอกเวลา (Timing) การบอกเวลา (Timing) Mobile Telecommunications เช่น บอกตำแหน่งของคู่ สนทนา Mobile Telecommunications เช่น บอกตำแหน่งของคู่ สนทนา การหาตำแหน่งหรือติดตามยานพาหนะที่เคลื่อนที่ (Automatic Vehicle Location) เช่น บอกตำแหน่งของยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ เพื่อช่วยในการติดตามรถที่มีการกระทำ ความผิดแล้วหลบหนีการจับกุม การหาตำแหน่งหรือติดตามยานพาหนะที่เคลื่อนที่ (Automatic Vehicle Location) เช่น บอกตำแหน่งของยี่ห้อ รุ่น และสีของรถ เพื่อช่วยในการติดตามรถที่มีการกระทำ ความผิดแล้วหลบหนีการจับกุม สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น บอกตำแหน่งที่มีการตัดไม้ ทำลายป่า หรือพื้นที่เกิดไฟป่า สิ่งแวดล้อม (Environment) เช่น บอกตำแหน่งที่มีการตัดไม้ ทำลายป่า หรือพื้นที่เกิดไฟป่า การวางแผนในการสำรวจเบื้องต้น (Survey) เช่น การหา ตำแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติ การวางแผนในการสำรวจเบื้องต้น (Survey) เช่น การหา ตำแหน่งของทรัพยากรธรรมชาติ การเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสาร (Position and Telecommunication) การเชื่อมโยงกับระบบการสื่อสาร (Position and Telecommunication) การคมนาคมในอวกาศ (Space navigation) การคมนาคมในอวกาศ (Space navigation) การคมนาคมทางถนน (Tracking) การคมนาคมทางถนน (Tracking) การสร้างแผนที่ (Mapping) การสร้างแผนที่ (Mapping) การบอกเวลา (Timing) การบอกเวลา (Timing)


ดาวน์โหลด ppt GPS (Global Positioning System). ความหมายของ GPS คือ ระบบที่ระบุตำแหน่งทุกแห่งบนโลก จากกลุ่ม ดาวเทียม 24 ดวง ที่โคจรอยู่รอบโลก ใน ระดับสูงที่พ้นจากคลื่นวิทยุรบกวนของโลกและ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google