งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up”
การอภิปรายนโยบายพลังงานทดแทน ในการสัมมนาเรื่อง “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2548 และแนวโน้มปี 2549” 1 ธันวาคม 2548 กัญญพัชร จินันท์เดช Thai Agro Energy, Co., Ltd.

2 Thai Agro Energy … THEN October 2004

3 Thai Agro Energy ... NOW June 2005

4 Then… Distillation Unit

5 Main Plant Under Construction
Then… Main Plant Under Construction

6 Main Processing Plant Then…

7 Fermentation Unit Now ...

8 Distillation Unit Now ...

9 Then… Molasses Tanks

10 Molasses Storage Now ...

11 Ethanol Storage Under Construction
Then…

12 Ethanol Tank Farm Now ...

13 Ethanol Dispensing Station
Then…

14 Loading Area Now ...

15 ปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจเอทานอล
เริ่มต้นจากเทคโนโลยีและการออกแบบที่ดีและได้มาตรฐาน มีระบบการจัดการวัตถุดิบ ในด้าน- ปริมาณ คุณภาพ และราคาถึงโรงงาน ระบบการขนส่ง (Thailand Context) Triangular Consideration: Molasses -Plant – Blending Station (Oil Depot)

16 ปัจจัยที่มีความสำคัญสำหรับธุรกิจเอทานอล
ควบคุมต้นทุน ในกระบวนการผลิต ยีสต์ สารเคมี น้ำ พลังงาน ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมและชุมชน การจัดการน้ำเสีย กากตะกอน การบำบัดน้ำเสีย เชื้อเพลิงทดแทนน้ำมันเตา ปุ๋ยน้ำ

17

18 TAE PRODUCTION 2005 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 ลิตร . มี เม มิ

19 TAE SALES VOLUME 2005 ลิตร . มี เม มิ

20 ETHANOL PRICE 2005 12.75 ม.ค. - มิ.ย. ราคา บาทต่อลิตร ก.ค. - ส.ค. ราคา บาทต่อลิตร ก.ย ราคา บาทต่อลิตร ต.ค. - พ.ย. ราคา บาทต่อลิตร 15.00 17.50 19.00

21 Thai Agro Energy Co. Ltd. Clean Energy for Clean Environment


ดาวน์โหลด ppt Building Commercial-Scale Ethanol Plant “From the Ground Up”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google