งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับตัวเพื่ออนาคต เป้าหมายความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลง องค์กร iECM การเตรียมความพร้อม ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ความต่อเนื่องในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับตัวเพื่ออนาคต เป้าหมายความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลง องค์กร iECM การเตรียมความพร้อม ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ความต่อเนื่องในการพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การปรับตัวเพื่ออนาคต เป้าหมายความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลง องค์กร iECM การเตรียมความพร้อม ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ความต่อเนื่องในการพัฒนา รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อให้เป็นหนึ่ง สรุป การสัมมนา บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด ประจำปี 2551

3

4 การอนุรักษ์พลังงานการลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทของนักลงทุน เมกกะโปรเจคพลังงานทดแทนสินค้า อุปโภค / บริโภค ราคาน้ำมัน การว่างงาน คนดี มีประสบการณ์

5 เตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจ

6 iECM COMPANY LIMITED (ORGANIZATION)

7 iECM & Green EPC to grow up We’re professional  Engineering Consultant  Construction Management  Design and Built  Energy Expert

8 ปี พ. ศ. % ความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในช่วง 70-75% 254825492550255125522553 25... 2535 0 Revenue (M ฿ ) 10 50 20 30 40 60 100 70 80 90... 1,000... Success (%) 10 50 20 30 40 60 100 70 80 90

9 Development การพัฒนา Quality System ระบบคุณภาพ Systematic อย่างมีระบบ Knowledge หาความรู้

10 ISO 9001 : 2000

11 LO PM EG EN AC GEPC ผล ประกอบ การ

12 กำหนดเข็มทิศความสำเร็จ iECM COMPANY LIMITED Green EPC CO., LTD. รวมทีมเป็น 1 เพื่อก้าวเป็น 1


ดาวน์โหลด ppt การปรับตัวเพื่ออนาคต เป้าหมายความสำเร็จ ความเปลี่ยนแปลง องค์กร iECM การเตรียมความพร้อม ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า ความต่อเนื่องในการพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google