งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสัมมนา บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสัมมนา บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด ประจำปี 2551"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การสัมมนา บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด ประจำปี 2551
ภาวะเศรษฐกิจ ณ ปัจจุบัน ภาพรวมเศรษฐกิจ ในอีก 5 ปีข้างหน้า การเตรียมความพร้อม องค์กร iECM ความเปลี่ยนแปลง เป้าหมายความสำเร็จ การปรับตัวเพื่ออนาคต ความต่อเนื่องในการพัฒนา รวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อให้เป็นหนึ่ง สรุป

3

4 คนดี มีประสบการณ์ ราคาน้ำมัน การว่างงาน การอนุรักษ์พลังงาน
การลงทุนภาครัฐและภาคเอกชน ราคาน้ำมัน การว่างงาน สนับสนุนการท่องเที่ยว โรงแรมรีสอร์ทของนักลงทุน เมกกะโปรเจค พลังงานทดแทน สินค้าอุปโภค/บริโภค

5 เตรียมความพร้อมต่อการขยายตัวทางธุรกิจ

6 ENGINEERING DEPT. FINANCE/ACCOUNT DEPT. LOGISTIC DEPT.
iECM COMPANY LIMITED (ORGANIZATION) ENGINEERING DEPT. FINANCE/ACCOUNT DEPT. LOGISTIC DEPT. Green EPC Co., Ltd. PROJECT MANAGEMENT DEPT. ENERGY DEPT.

7 iECM & Green EPC We’re professional to grow up
 Engineering Consultant  Construction Management  Design and Built  Energy Expert to grow up

8 Revenue (M฿) Success (%) ปี พ.ศ.
1,000 ... 100 100 90 90 80 80 % ความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ในช่วง 70-75% 70 70 60 60 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 2535 ... 2548 2549 2550 2551 2552 2553 25... ปี พ.ศ.

9 Systematic Development Knowledge อย่างมีระบบ หาความรู้ ระบบคุณภาพ
Quality System ระบบคุณภาพ Development การพัฒนา Systematic อย่างมีระบบ Knowledge หาความรู้

10 ISO 9001 : 2000

11 ผลประกอบการ LO PM EG EN AC GEPC

12 กำหนดเข็มทิศความสำเร็จ
รวมทีมเป็น 1 เพื่อก้าวเป็น 1 กำหนดเข็มทิศความสำเร็จ iECM COMPANY LIMITED Green EPC CO., LTD.


ดาวน์โหลด ppt การสัมมนา บริษัท ไอ อีซีเอ็ม จำกัด ประจำปี 2551

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google