งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ. ค. 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ. ค. 2555

2 รายละเอียดเข้าค่าย Metabolic บ้าน ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ. นครราชสีมา

3 กลุ่มเป้าหมายค่าย Metabolic รุ่น 1 10-11 พ. ค.55 รพสต. น้ำท่วม 5 รพสต. แข้ 5 รพสต. ปะอาว 6 รพสต. ขะยุง 6 PCU กำแพง 17 รพสต. โนนแตน 6 รพสต. ทุ่งไชย 6 รพสต. อีหล่ำ 6 รพสต. ก้านเหลือง 6 รพสต. อ้อมแก้ว 5 รพสต. โคกจาน 6

4 กลุ่มเป้าหมายค่าย Metabolic รุ่น 2 17-18 พ. ค.55 รพสต. หนองหัวหมู 10 รพสต. หนองแคน 6 รพสต. พงพรต 6 รพสต. โพธิ์ชัย 6 รพสต. หนองไฮ 7 รพสต. หนองนกเจ่า 6 รพสต. แต้ 6 รพสต. โคกหล่าม 8 รพสต. ตาเกษ 6 รพสต. หัวช้าง 7 รพสต. ยางอืด1

5 รายละเอียด  การแต่งกาย ใส่กางเกงทั้ง ชายและหญิงเน้นการเกงที่สบาย ๆ เพราะจะมีการทำกิจกรรม หลากหลาย  มีการออกกำลังกายในตอนเช้า  ร้องเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่ สามารถใส่ออกกำลังกายได้  ขึ้นรถที่หน้าโรงพยาบาลอุทุมพร พิสัย รถออกเวลา 05.30 น.

6 ทีมวิทยากร 1. นางอนุศรา กองทำ 2. นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 3. นางสุชญา ไชยสนาม 4. นายสมบูรณ์ แนวมั่น 5. นายวีระพล วิเศษสังข์ 6. นายวรวุฒิ นามวงศ์ 7. นายนันทวุฒิ ศรีโพนทอง 8. นายวีระพล เมืองกลาง

7 งานหนอนพยาธิ  สสจ. จะดำเนินการออกนิเทศการดำเนินงาน งานหนอนพยาธิ ในเดือน มิถุนายน 55  ให้ รพ. สต. ดำเนินการตรวจพยาธิใน หมู่บ้านเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน คลอบคลุมร้อยละ 80 ของหลังคา เรือนอย่างน้อยหลังคาเรือนละ 1 ตัวอย่าง  จัดทำประชาคม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสาธิตการปรุง อาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดให้สุกก่อน รับประทาน ในหมู่บ้านต้นแบบที่เป็น เป้าหมาย  ให้ส่งแผนการดำเนินงานให้ สสอ. ภายใน 5 พฤษภาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ. ค. 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google