งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ.ค. 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ.ค. 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ.ค. 2555

2 รายละเอียดเข้าค่าย Metabolic บ้าน ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา
บ้าน ณ เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จ.นครราชสีมา

3 กลุ่มเป้าหมายค่าย Metabolic รุ่น 1 10-11 พ.ค.55
รพสต. น้ำท่วม 5 รพสต. แข้ รพสต. ปะอาว 6 รพสต. ขะยุง PCU กำแพง 17 รพสต.โนนแตน รพสต.ทุ่งไชย รพสต. อีหล่ำ รพสต. ก้านเหลือง รพสต. อ้อมแก้ว รพสต. โคกจาน

4 กลุ่มเป้าหมายค่าย Metabolic รุ่น 2 17-18 พ.ค.55
รพสต. หนองหัวหมู 10 รพสต. หนองแคน 6 รพสต. พงพรต รพสต. โพธิ์ชัย รพสต. หนองไฮ 7 รพสต. หนองนกเจ่า รพสต. แต้ รพสต. โคกหล่าม 8 รพสต. ตาเกษ รพสต. หัวช้าง รพสต. ยางอืด 11

5 รายละเอียด การแต่งกาย ใส่กางเกงทั้งชายและหญิงเน้นการเกงที่สบาย ๆ เพราะจะมีการทำกิจกรรมหลากหลาย มีการออกกำลังกายในตอนเช้า ร้องเท้ากีฬาหรือรองเท้าที่สามารถใส่ออกกำลังกายได้ ขึ้นรถที่หน้าโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รถออกเวลา น.

6 ทีมวิทยากร 1.นางอนุศรา กองทำ 2.นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์
1.นางอนุศรา กองทำ 2.นายกล้าณรงค์ วงศ์พิทักษ์ 3.นางสุชญา ไชยสนาม 4.นายสมบูรณ์ แนวมั่น 5.นายวีระพล วิเศษสังข์ 6.นายวรวุฒิ นามวงศ์ 7.นายนันทวุฒิ ศรีโพนทอง 8.นายวีระพล เมืองกลาง

7 งานหนอนพยาธิ สสจ.จะดำเนินการออกนิเทศการดำเนินงานงานหนอนพยาธิ ในเดือน มิถุนายน 55 ให้ รพ.สต. ดำเนินการตรวจพยาธิในหมู่บ้านเป้าหมายให้แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน คลอบคลุมร้อยละ 80 ของหลังคาเรือนอย่างน้อยหลังคาเรือนละ 1 ตัวอย่าง จัดทำประชาคม เพื่อรณรงค์ให้ความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสาธิตการปรุงอาหารที่ทำจากปลาน้ำจืดให้สุกก่อนรับประทาน ในหมู่บ้านต้นแบบที่เป็นเป้าหมาย ให้ส่งแผนการดำเนินงานให้ สสอ. ภายใน 5 พฤษภาคม 2555


ดาวน์โหลด ppt วาระการประชุม งานควบคุมโรค ประจำเดือน พ.ค. 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google