งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานระบาดวิทยา 5 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานระบาดวิทยา 5 มิถุนายน 2557."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานระบาดวิทยา 5 มิถุนายน 2557

2 ความทันเวลารายงานเฝ้าระวัง ลำดั บ อำเภอร้อยละ 1. กาบเชิง ลำดวน จอมพระ บัวเชด ปราสาท 85.75

3 ความทันเวลารายงานเฝ้าระวัง ลำดั บ อำเภอร้อยละ 6. ชุมพลบุรี รัตนบุรี ศรีณรงค์ สังขะ พนมดงรัก 77.59

4 ความทันเวลารายงานเฝ้าระวัง ลำดั บ อำเภอร้อยละ 11. สนม เขวาสินรินทร์ สำโรงทาบ ท่าตูม ศีขรภูมิ 26.77

5 มือ เท้า ปาก ผู้ป่วยทั้งหมด 337 ราย อัตราป่วย ต่อแสน ไม่มี เสียชีวิต ผู้ป่วย หญิง ต่อ ชาย 1 ต่อ 1.96

6 เดือน พฤษภาคม อำเภอ ปราสาท 29 ราย – ตำบลโคกยาง (6 ราย ) – ตำบลไพล (4 ราย ) – ตำบลเชื้อเพลิง (4 ราย ) – ตำบลประทัดบุ (3 ราย ) – ตำบลตาเบา (3 ราย ) อำเภอเมือง 13 ราย – ตำบลบุฤาษี (3 ราย ) – ตำบลในเมือง (3 ราย )

7 อำเภอท่าตูม ตำบลท่าตูม 8 ราย อำเภอกาบเชิง ตำบลกาบเชิง 7 ราย อำเภอสังขะ ตำบลทับทัน 6 ราย เดือน พฤษภาคม

8 ประเทศ 6897 ราย ตาย 4 ราย ต่อแสน เขต ราย 2.88 ต่อแสน – สุรินทร์ ต่อแสน – บุรีรัมย์ ต่อแสน – ชัยภูมิ ต่อแสน – โคราช ต่อแสน ไข้เลือดออก

9 ไข้เลือดออกสุรินทร์ ผู้ป่วยทั้งหมด 92 ราย อัตราป่วย 7.14 ต่อแสน ไม่มี เสียชีวิต ชายต่อหญิง 1 ต่อ 1.04

10 อำเภอสนม – ตำบลสนม (9 ราย ) – ตำโพนโก (4 ราย ) บ้านหนองคู (3 ราย ) อำเภอศีขรภูมิ – ตำบลนารุ่ง (5 ราย ) บ้านหนองแต้ (2 ราย ) บ้านหนองหว้า (2 ราย ) อำเภอชุมพลบุรี – ตำบลชุมพล (3 ราย ) บ้านระหาร (2 ราย ) เดือนพฤษภาคม

11

12


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรค กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข งานระบาดวิทยา 5 มิถุนายน 2557.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google