งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม SP 7 ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม SP 7 ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม SP 7 ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม I K R S

2 ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7 I K R S

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 3 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

4 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 4 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

5 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 5 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

6 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 6 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

7 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 7 ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7 I K R S

8 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 8 ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7 I K R S

9 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 9 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

10 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 10 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7

11 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 11 I K R S ตัวอย่างการจัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงตาม SP 7


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการจัดทำ แผนบริหารความเสี่ยง ตาม SP 7 ดร. ทองม้วน นาเสงี่ยม ผู้เชี่ยวชาญ และที่ปรึกษา ด้านการประกันคุณภาพและการ พัฒนาระบบราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google