งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313
Introduction

2 เรียน Micro + Lab ไปทำไม?

3 เคยสงสัยหรือไม่ว่า ...

4 เขาทำหนังกันยังไง ...

5

6 รถไฮบริดมันทำงานยังไง ...

7

8 โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร ...

9

10 ลองใคร่ครวญข้อเท็จจริงเหล่านี้ดู
If the sun is the size of a ping-pong ball (40mm), the earth would be about 0.4 mm diameter. And the earth would be 4 meters away from the sun.

11 The closes star to the Sun is Proxima Centauri at 4
The closes star to the Sun is Proxima Centauri at 4.22 light years away 4.22 light years = 40 million million kilometers if the Sun's diameter is 0.02 mm, Proxima Centaury would be 700 km away (or about the distance between CNX and BKK)

12 ความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือไม่

13 Microprocessor? Image - PC Perspective.

14 Microprocessor? Image – Fururelooks.com

15 What’s Inside? Image – Intel Corp

16 Image - PC Perspective. http://pcper.com

17 What’s on a motherboard?
Image - PC Perspective.

18 Components of a Computer System
CPU

19 Core i7’s main components
Image - PC Perspective.

20 เรียนอะไร Processor Overview Memory Organization I/O Management
Instruction Set Command Execution Memory Organization I/O Management Interrupts Bus Systems Modern Processor Design

21 Case Studies Microchip PIC Micro-Controllers Intel x86 Processors

22 แหล่งอ้างอิง: 1. PIC 16F877 Micro-controller Datasheet
2. Hardware and Computer Organization: The Software Perspective By Arnold S. Berger

23 Course On-line ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน
ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน

24 เรียนอย่างไร ในชั่วโมงเรียน นอกชั่วโมงเรียน นำเสนองาน 40 นาที
สอน 50 นาที นอกชั่วโมงเรียน ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบการนำเสนอ

25 ให้คะแนนอย่างไร 30% - Mid-term Examination 30% - Final Examination
30% - Presentation 10% - Participation + etc

26 รายงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อ คุยกับ อ.โรเจอร์ เพื่อกำหนดขอบเขตของรายงาน และ ดูตัวอย่างการนำเสนอ เขียนและส่งรายงาน On-line

27 การนำเสนองาน 1. แบ่งกลุ่มและรับหัวข้อที่มอบหมาย
2. ขอคำแนะนำและเตรียมการนำเสนอจาก อ.โรเจอร์ 3. ซ้อมนำเสนองานกับกลุ่ม buddy ของตน 4. เอา Slide การนำเสนอมาให้ อ.โรเจอร์ แนะนำ 4. นำเสนองานในชั้นเรียน กลุ่มละ 20 นาที 5. รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนๆ 6. ส่งรายงานภายใน 1 สัปดาห์หลังจากการนำเสนอ

28 รับสมัครทีมงาน ผู้ประสานงาน 2-3 ตำแหน่ง
รวบรวมความคิดเห็นการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม

29 Microprocessor LAB Introduction

30 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน
LAB พื้นฐาน 3-4 Lab ปูพื้นความรู้ เรียนห้อง 517 เป็นหลัก นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง ทำโครงงาน คิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google