งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction http://mango.e-cpe.org

2 เรียน Micro + Lab ไป ทำไม ?

3 เคยสงสัยหรือไม่ว่า...

4 เขาทำหนังกันยังไง...

5

6 รถไฮบริดมันทำงานยังไง...

7

8 โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร...

9

10 ลองใคร่ครวญข้อเท็จจริงเหล่านี้ดู If the sun is the size of a ping-pong ball (40mm), the earth would be about 0.4 mm diameter. And the earth would be 4 meters away from the sun.

11 The closes star to the Sun is Proxima Centauri at 4.22 light years away 4.22 light years = 40 million million kilometers if the Sun's diameter is 0.02 mm, Proxima Centaury would be 700 km away (or about the distance between CNX and BKK)

12 ความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือไม่

13 Microprocessor? Image - PC Perspective. http://pcper.com

14 Microprocessor? Image – Fururelooks.com

15 What’s Inside? Image – Intel Corp

16 Image - PC Perspective. http://pcper.com

17 What’s on a motherboard? Image - PC Perspective. http://pcper.com

18 Components of a Computer System CPU

19 Core i7’s main components Image - PC Perspective. http://pcper.com

20 เรียนอะไร Processor Overview  Instruction Set  Command Execution Memory Organization I/O Management  Interrupts Bus Systems Modern Processor Design

21 Case Studies Microchip PIC Micro-Controllers Intel x86 Processors

22 แหล่งอ้างอิง : 1. PIC 16F877 Micro-controller Datasheet 2. Hardware and Computer Organization: The Software Perspective By Arnold S. Berger http://ftp.e-cpe.org/files/micro/micro.pdf

23 Course On-line ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน http://mango.e-cpe.org

24 เรียนอย่างไร ในชั่วโมงเรียน  นำเสนองาน 40 นาที  สอน 50 นาที นอกชั่วโมงเรียน  ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย  ออกแบบการนำเสนอ

25 ให้คะแนนอย่างไร 30% - Mid-term Examination 30% - Final Examination 30% - Presentation 10% - Participation + etc

26 รายงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อ คุยกับ อ. โรเจอร์ เพื่อกำหนด ขอบเขตของรายงาน และ ดู ตัวอย่างการนำเสนอ เขียนและส่งรายงาน On-line

27 การนำเสนองาน 1. แบ่งกลุ่มและรับหัวข้อที่มอบหมาย 2. ขอคำแนะนำและเตรียมการนำเสนอจาก อ. โรเจอร์ 3. ซ้อมนำเสนองานกับกลุ่ม buddy ของ ตน 4. เอา Slide การนำเสนอมาให้ อ. โรเจอร์ แนะนำ 4. นำเสนองานในชั้นเรียน กลุ่มละ 20 นาที 5. รวบรวมความคิดเห็นจากเพื่อนๆ 6. ส่งรายงานภายใน 1 สัปดาห์หลังจาก การนำเสนอ

28 รับสมัครทีมงาน ผู้ประสานงาน 2-3 ตำแหน่ง รวบรวมความคิดเห็น การนำเสนอของแต่ละ กลุ่ม

29 Microprocessor LAB 261314 Introduction http://www.e-cpe.org/moodle

30 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน LAB พื้นฐาน 3-4 Lab  ปูพื้นความรู้  เรียนห้อง 517 เป็นหลัก  นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง ทำโครงงาน  คิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing 261313 Introduction

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google