งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพEffective Computer Presentations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพEffective Computer Presentations."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพEffective Computer Presentations

2 ตัวอย่างการนำเสนอ Sample Presentation สำหรับตัวอย่างนี้จะประกอบด้วย ตัวอักษร (ตัวหนังสือที่ใช้),กราฟ, ตาราง และรูปภาพ ซึ่งรวมถึงวิธีการนำเสนอ นอกจากนี้ใน slide เหล่านี้จะรวมไปถึง การเพิ่ม remark (หมาย เหตุ - ข้อเตือน) ในส่วนของการบันทึก ที่ สามารถมองเห็นได้ในส่วนของ Microsoft Power Point

3 การออกแบบ Design Dark background with light text (พื้นดำตัวหนังสืออ่อน) –White or yellow on black, dark blue or dark maroon (สีขาวหรือเหลืองบนพื้นดำ, น้ำเงินเข้ม หรือสีดำ) –Maximize contrast (ความเข้มมากที่สุด) Avoid gradients to light shades(หลีกเลี่ยง การใช้เฉดสีอ่อน) Avoid borders (หลีกเลี่ยงการขีดเส้น)

4 ตัวหนังสือ Font Use large font size (ใช้ขนาดตัวหนังสือใหญ่) –>36 point for title, >32 for bullets, (ตัวหัวข้อใช้ขนาด > 36 และสัญลักษณ์ >32) –24 for smallest print (ตัวหนังสือขนาดเล็กสุดคือ 24 ) This line is in 24 point type (ตัวอย่างตัวหนังสือบรรทัดนี้ใช้ขนาด 24 ) Use sans serif fonts (ใช้ตัวหนังสือ san serif fonts) –ได้แก่ Arial, Helvetica, Tahoma, Comic Sans MS, Impact, Verdana DO NOT USE ALL CAPS (ห้ามใช้ตัวอักษรใหญ่ทั้งหมด)

5 ข้อความ Text Single topic per slide (หัวข้อหลักต่อ 1 slide) Use text to highlight (ใช้การเน้นข้อความ) –Verbal remarks fill in detail (เติมสัญลักษณ์ เครื่องหมายในรายละเอียด) –Limit text to 5-7 lines (จำกัดตัวหนังสือที่ 5-7 บรรทัด)

6

7 การเลือกใช้ Font ในกรณีที่ต้องใช้กับหลายๆที่ ให้ใช้ Font มาตรฐาน ควรใช้ไม่เกิน ๒ ประเภท ทดสอบหน้างานทุกครั้ง ABC Serif Sans Serif

8 Graphs (กราฟ)

9 ตัวอย่างการทำกราฟ

10 ตัวอย่างการทำกราฟ / ทำให้ดูง่าย

11 ตัวอย่างการทำกราฟ/ตอกย้ำที่ต้องเน้น

12 ตัวอย่างการทำกราฟ

13

14 Tables (ตาราง) Length of Talk (ความยาวในการ พูด) Target No. of Slides (จำนวน slide) Max. No. of Slides (จำนวน slide สูงสุด) 15 min.1220 30 min.2540

15 การใช้ตารางที่เหมาะสม 30°40°50°60°รวม สาร A2030-1050-10 สาร B40201080150 สาร C3060-30-2040 สาร D-5020403040 สาร E2080-401050

16 การใช้ตารางที่เหมาะสม 30°40°50°60°รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

17 การใช้ตารางที่เหมาะสม 30°40°50°60°รวม สาร A2030-1050-10 สาร B40201080150 สาร C3060-30-2040 สาร D-5020403040 สาร E2080-401050

18 การใช้ตารางที่เหมาะสม 30°40°50°60°รวม สาร A2030-1050-10 สาร B40201080150 สาร C3060-30-2040 สาร D-5020403040 สาร E2080-401050

19 การใช้ตารางที่เหมาะสม 30°40°50°60°รวม สาร A 2030-1050-10 สาร B 40201080150 สาร C 3060-30-2040 สาร D -5020403040 สาร E 2080-401050

20 Photos / รูปภาพ / ภายถ่าย

21 Presentation / การนำเสนอ Number of slides is limited by time การจำกัดเวลาในการนำเสนอต่อจำนวนสไลด์ –General rule of 1 slide per minute โดยทั่วไป 1 สไลด์ต่อ 1 นาที –More than 20 slides for a 15 minute presentation may require a run through ในการนำเสนอมากกว่า 20 สไลด์ใช้เวลามากกว่า 15 นาทีๆได้

22 เทคนิคการเขียน สไลด์ การเรียงลำดับสไลด์ การเลือกใช้ Font การใช้แสดงข้อมูล การเลือกใช้ Transition การใช้ภาพ


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมี ประสิทธิภาพEffective Computer Presentations.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google