งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิชาหลัก ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิชาหลัก ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิชาหลัก ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน

2 ทำไมต้องรักษ์โลก เราก็จะมีพื้นที่และชีวิตที่อุดม สมบูรณ์ให้ลูกหลานของเราสืบ ต่อไป ถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีเรา แล้วเธอคิดว่าอย่างไรบ้าง ? เราก็จะมีพื้นที่และชีวิตที่อุดม สมบูรณ์ให้ลูกหลานของเราสืบ ต่อไป ถ้าไม่มีโลกก็ไม่มีเรา แล้วเธอคิดว่าอย่างไรบ้าง ? !!??

3 เราจะช่วยโลกได้อย่างไร เราก็อาจจะใช้ “ การบอก ต่อ ” จาก 1 เป็น 2 จาก 2 เป็น 4 และคนทั้งโลกคง จะได้รู้ทั่วกัน !! ก็คงต้องเริ่มจากฉันนี่ แหละ

4 ทำไปเพื่อใคร ก็เพื่อทุกๆคน ที่อาศัยอยู่ บนโลกไง อย่างนั้นเราก็มาร ณรงค์ให้ทุกคน รักษ์โลกกันเถอะ ใช่เลย ฉันจะทำป้ายปิดน้ำ - ไฟ ทุกครั้งหลังใช้, ขึ้นชั้น 2 เดิน ขึ้นบันได, ใช้กระดาษ 2 หน้า.... ฯลฯ และจะทำเป็น ภาษาจีนด้วย

5 ทำไมต้องทำเป็น ภาษาจีนมันยาก นะ ก็เพราะเราเป็นนักเรียนห้อง ภาษาจีน และจะได้แบ่งปัน การพูดภาษาจีนง่ายๆให้กับ เพื่อนๆในโรงเรียนด้วย

6 ตัวอย่างป้ายรณรงค์

7 แหล่งอ้างอิง http://zh.wikipedia.org/ http://www.thaisgwa.com/ http://www.vcharkarn.com/vcafe/49819ขอบคุณค่ะ http://zh.wikipedia.org/ http://www.thaisgwa.com/ http://www.vcharkarn.com/vcafe/49819ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 วิชาหลัก ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน การรณรงค์รักษ์โลก โดยใช้ภาษาจีน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google