งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานให้ มีความสุข และสนุกกับ งาน รัชเขต วีสเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานให้ มีความสุข และสนุกกับ งาน รัชเขต วีสเพ็ญ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การทำงานให้ มีความสุข และสนุกกับ งาน รัชเขต วีสเพ็ญ

3

4 ความสุข 5 ประการ สุขจากการมีงาน ที่ดี สุขจากการมีงาน ที่ดี สุขจากการมี ทรัพย์ สุขจากการมี ทรัพย์ สุขจากการมีมิตร สุขจากการมีมิตร สุขจากการมี สุขภาพที่ดี สุขจากการมี สุขภาพที่ดี สุขจากการได้ ช่วยเหลือผู้อื่น สุขจากการได้ ช่วยเหลือผู้อื่น

5 เคล็ดลับการทำงาน ให้มีความสุข

6 คิดทางบวก คิดทางบวก ผนวกความ แจ่มใส ผนวกความ แจ่มใส จริงใจต่อกัน จริงใจต่อกัน หมั่น ประนีประนอม หมั่น ประนีประนอม พร้อมสร้าง สัมพันธ์ พร้อมสร้าง สัมพันธ์ ฝ่าฟัน ความเครียด ฝ่าฟัน ความเครียด

7 การคิด บวก

8 ใช้คำที่ใหญ่ และเป็นบวก ใช้คำที่สดใสรื่น เริง ใช้คำที่ให้ กำลังใจ ใช้คำที่แสดง ถึงอนาคต

9 งานถูกเอาเปรียบ

10 งานหนัก

11 งานเสี่ยงอันตราย

12 งานผจญภัย

13 งานท้าทาย

14 งานตื่นเต้น

15 ความ แจ่มใส ยิ้มแย้ม ยิ้มแย้ม เบิกบาน เบิกบาน สดใส สดใส

16 ความ จริงใจ

17 เห็นใจผู้อื่น เห็นใจผู้อื่น ช่วยเหลือ ผู้อื่น ช่วยเหลือ ผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่น ชื่นชมผู้อื่น ไม่ซ้ำเติม ผู้อื่น ไม่ซ้ำเติม ผู้อื่น

18 ทัศนคติแห่งการ ประนีประนอม

19 ฉันดี เธอ เลว ฉันดี เธอ เลว ฉันเลว เธอดี ฉันเลว เธอดี ฉันเลว เธอเลว ฉันเลว เธอเลว ฉันดี เธอ ดี ฉันดี เธอ ดี

20 วิธีสร้าง มนุษย์ สัมพันธ์

21 แย้มยิ้มพริ้ม ใจ แย้มยิ้มพริ้ม ใจ ปราศรัยทาย ทัก ปราศรัยทาย ทัก พร้อมพรัก เอ่ยนาม พร้อมพรัก เอ่ยนาม ติดตาม ช่วยเหลือ ติดตาม ช่วยเหลือ เหนือชั้นยก ย่อง เหนือชั้นยก ย่อง แย้มยิ้มพริ้ม ใจ แย้มยิ้มพริ้ม ใจ ปราศรัยทาย ทัก ปราศรัยทาย ทัก พร้อมพรัก เอ่ยนาม พร้อมพรัก เอ่ยนาม ติดตาม ช่วยเหลือ ติดตาม ช่วยเหลือ เหนือชั้นยก ย่อง เหนือชั้นยก ย่อง ถูกต้อง อารมณ์ขัน ถูกต้อง อารมณ์ขัน มุ่งมั่นเอาใจ ใส่ มุ่งมั่นเอาใจ ใส่ เข้าใจอ่อน น้อม เข้าใจอ่อน น้อม เพียบพร้อม การฟัง เพียบพร้อม การฟัง กำลังใจให้ เธอ กำลังใจให้ เธอ ถูกต้อง อารมณ์ขัน ถูกต้อง อารมณ์ขัน มุ่งมั่นเอาใจ ใส่ มุ่งมั่นเอาใจ ใส่ เข้าใจอ่อน น้อม เข้าใจอ่อน น้อม เพียบพร้อม การฟัง เพียบพร้อม การฟัง กำลังใจให้ เธอ กำลังใจให้ เธอ

22 สาเหตุแห่ง ความเครียด

23 การเกิดจากจิตใจ การเกิดจากจิตใจ การเจ็บป่วยทาง กาย การเจ็บป่วยทาง กาย การดำรงชีวิต ประจำวัน การดำรงชีวิต ประจำวัน การเปลี่ยนแปลง จากภายนอก การเปลี่ยนแปลง จากภายนอก การไปแสวงหามา การไปแสวงหามา

24 การคลาย ความเครียด

25 การผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ การผ่อนคลาย กล้ามเนื้อ การฝึกหายใจ การฝึกหายใจ การทำสมาธิ การทำสมาธิ การ จินตนาการ การ จินตนาการ การนวดคลาย เครียด การนวดคลาย เครียด การคลาย ความเครียด

26 “ คนส่วนใหญ่มีความสุข ได้เท่ากับ ที่พวกเขาตัดสินใจให้ ตัวเองมีความสุข ” อับราฮัม ลินคอล์น (1180 – 1865) ประธานาธิบดีอเมริกัน

27 “ ความสุขอื่นยิ่งกว่าความ สงบใจไม่มี ” พระพุทธเจ้า

28 The End www.ratchakate.net


ดาวน์โหลด ppt การทำงานให้ มีความสุข และสนุกกับ งาน รัชเขต วีสเพ็ญ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google