งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วรรณสารัตถ์ เนื้อหาสาระในร้อย กรอง. วรรณสารัตถ์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีความเป็นเรื่องราวอัน เดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน แสดงเรื่องราวและอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วรรณสารัตถ์ เนื้อหาสาระในร้อย กรอง. วรรณสารัตถ์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีความเป็นเรื่องราวอัน เดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน แสดงเรื่องราวและอารมณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วรรณสารัตถ์ เนื้อหาสาระในร้อย กรอง

2 วรรณสารัตถ์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีความเป็นเรื่องราวอัน เดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน แสดงเรื่องราวและอารมณ์ ของเรื่องประทับใจ เปิดเรื่อง ดำเนินเรื่อง ปิด เรื่อง ได้น่าสนใจ

3 โครงสร้างของ เรื่อง เปิดเรื่อง................. ขึ้นต้น ดำเนินเรื่อง........... เนื้อเรื่อง ปิดเรื่อง................ สรุป / จบ

4 ต้นตื่นเต้นกระชับชวน ติดตาม กลางกลมกลืน เนื้อความงามเป็นหนึ่ง จบจับใจให้ผู้ฟังนั่ง ตะลึง อีกอย่างพึงรู้จักสร้าง วรรคทอง คมน์ เมืองนคร

5 เปิดเรื่อง วรรคแรก คำกลอนแรก บทแรก กระชับ ท้าทาย ชวนติดตาม “ ต้นตื่นเต้นกระชับชวน ติดตาม ”

6 ธงชาติไทยไกวกวัด สะบัดพลิ้ว แลริ้วริ้วสลับงามเป็น สามสี ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียง เท่านี้ แต่เป็นที่รวมชีวิตและ จิตใจ “ เพลงชาติ ” ของ นภาลัย สุวรรณธาดา

7 ถ้าหากความคิดถึงแบ่ง ครึ่งได้ จะแบ่งให้เธอคิดถึงครึ่ง ของฉัน เผื่อยามใดใจจางเพราะ ห่างกัน ส่วนที่ปันจะได้พอชะลอ รัก “ คิดถึง ” ของ นภาลัย สุวรรณธาดา

8 คนอับโชคพบประเด็นที่ เป็นโชค ได้ยิ้มสู้ดูโลกคลาย โศกศัลย์ เป็นความสุขที่วาดวาง ระหว่างวัน ได้เติมฝันที่ขาดหายให้ กลับคืน “ โชคของคนอับโชค ” ของ รัตนธาดา แก้วพรหม

9 เพียงเพราะเห็นฟ้าคราม งามใสสด จึงใจจดใจจ้องจะล่องฝัน เพียงเพราะเห็นเมฆขาว พร่างพราวพรรณ จึงมุ่งมั่นโผผินจะบินไป “ บินหลาดงบินหลงฟ้า ” ของ รัตนธาดา แก้วพรหม

10 นั่งเก้าอี้แถวหน้ายศถา สูง อย่าถูกจูงด้วยอำนาจนำ ชาติล่ม “ เก้าอี้แถวหน้า ” ของ เกียรติศักดิ์ ดอกบัว และเพื่อน


ดาวน์โหลด ppt วรรณสารัตถ์ เนื้อหาสาระในร้อย กรอง. วรรณสารัตถ์ เนื้อหาตรงตามหัวข้อ มีความเป็นเรื่องราวอัน เดียวกัน มีความสัมพันธ์เชื่อมโยง ต่อเนื่องกัน แสดงเรื่องราวและอารมณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google